Zvuková izolace brání přenosu akustické energie. Materiály, které jsou dobrými izolanty tepla, jsou často i vhodným zvukovým izolantem. Používá se proto často minerální vlna, skelná vata, sádrokarton, celulózový materiál a další speciální akustické desky.