V souvislosti s plánovanou změnou DPH z 5 % na 19 % u stavebních prací od roku 2008 celých 73 procent populace očekává zhoršení dostupnosti bydlení. O pořízení vlastního bydlení kvůli této změně pak uvažuje přes 15 procent lidí. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu Hypoteční banky.

Z výsledků průzkumu je také zřejmé, že nadpoloviční většina respondentů informaci o změně DPH původně ani nezaznamenala. O plánované změně daně z přidané hodnoty u stavebních prací tak vědělo jen 44,5 procenta dotazovaných. Nejvíce informovaných bylo mezi podnikateli (74 %), úředníky (60 %), vysokoškolsky vzdělanými (69 %) a obyvateli Jižních Čech (68 %).

„Nejenže většina lidí předpokládá od roku 2008 zhoršení dostupnosti bydlení, ale překvapivě mnoho z nich uvažuje v této souvislosti také o změně svého bydlení. Úpravu současného bydlení či nákup nového plánuje přibližně každý sedmý,“ konstatuje Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky. Z výzkumu podle Sadila dále plyne, že z těchto lidí, kteří zamýšlejí něco se svým bydlením podniknout, si chce jen 25 % pořídit byt a zhruba 14 % dům. Zbývajících téměř 60 % hodlá rekonstruovat. Pořízení bytu nejčastěji plánují obyvatelé velkoměst a lidé do 29 let. Rekonstrukci bydlení naopak zamýšlejí častěji lidé bydlící ve vlastním domě a lidé úřednických profesí.

Výzkum v České republice realizovala pro Hypoteční banku agentura Factum Invenio od 18. do 24. května 2006 na reprezentativním souboru 1002 respondentů starších 15 let v rámci pravidelného omnibusového šetření.

Zdroj: Hypotéční banka