Nájemné by se od 1.července mělo zvýšit maximálně o čtyři procenta. Ministerstvo financí tedy předpokládá nižší růst nájmů než při posledním zdražování v roce 2000. Například u bytu první kategorie o šedesáti metrech by se tak podle velikosti obce ceny nájmů mohly zvýšit od 37 do 85 korun. Vyplívá to z očekávaného vývoje růstu cen stavebních prací v loňském roce, na jejichž základě se ceny nájmů upravují. „V polovině měsíce budeme znát definitivní údaj loňského indexu cen stavebních prací od Českého statistického úřadu, ale nepředpokládám, že by se od našeho očekávání lišil,“ řekl ředitel odboru cenové politiky Ministerstva financí Jiří Maštálka. Ministerstvo zveřejní cenový výměr do konce února, do 1. března ho musí dát k dispozici obcím, aby mohly státem stanovený limit promítnout do vyhlašovaných činží. Obce mohou základní nájmy v jednotlivých kategoriích snížit kvůli nižší kvalitě bytu až o 10%, nebo zvýšit v závislosti na polohové rentě až o pětinu. Letos naposledy se zvýšení nájemného bude řídit vyhláškou Ministerstva financí. Ústavní soud v minulém roce prohlásil, že tato cenová regulace je v rozporu s Listinou práv a svobod, a posledním dnem letošního roku musí skončit. Současný systém má nahradit nová právní úprava, jejímž principem je sjednání nájemného dohodou mezi pronajímatelem bytu a nájemcem. Paragrafované znění návrhu zákona o nájemném by mělo být vládou projednáno 7. února. Návrh obsahuje dvě varianty stanovení místně obvyklého nájemného, které bude parametrem při řešení případných sporů a činže v dané lokalitě by ho v takovém případě neměly překročit. -Hn-