Každý rok druhou květnovou neděli oslavujeme Den matek, den věnovaný našim milovaným matkám. Má ohromnou historii a v jeho moderní podobě svátek pochází ze Spojených států, kde se také slaví druhou květnovou neděli. Připravte se na cestu časem a prozkoumejte s námi, jak se tento významný den vyvíjel a proč je tak důležitý.

Obdobné svátky mají kořeny už ve starověkém Řecku

Svátek matek není jen moderním výmyslem. Frygové pořádali festival pro Cybele, Velkou Matku bohů, stejně jako starověcí Řekové pro bohyni Rheiu, taktéž Matku bohů. Rovněž Římané přizpůsobili tuto praxi svému vlastnímu pantheonu. Nehledě na to, komu byl svátek zasvěcen, šlo vždy o to stejné - o svátek na oslavu plodnosti.

Některé země pokračují ve starověkých festivalech dodnes; například Durga-púdža, na počest bohyně Durgy, zůstává důležitým festivalem v Indii. Jedná se o slavnost trvající deset dní a devět nocí, během níž se slaví vítězství bohyně Durgy nad démonem Mahišasurou.

Tento svátek symbolizuje triumf nad zlem a zároveň uctívá Durgu jako božskou matku a ochránkyni. Durga reprezentuje ženský princip, přírodu a tvůrčí sílu zvanou Šakti, zatímco její protipól, Šiva, představuje neměnné vědomí.

Mateřská neděle

Ve středověké Anglii se objevila tzv. "Mateřská neděle" (Mothering Sunday), která připadala na čtvrtou neděli půstu, a byla kdysi významnou tradicí nejen ve Spojeném království, ale i v dalších částech Evropy. Původně byla vnímána jako čas, kdy se věřící vraceli do své "mateřské církve" – hlavního kostela v blízkosti jejich domova – na zvláštní bohoslužbu.

Časem se svátek proměnil a nešlo už tolik o návštěvy mateřských kostelů, jako o návštěvy matek. Středověký sloužící se domů dostával totiž jen málokdy. Tento svátek ale umožňoval i chudým sloužícím v bohatých domácnostech návrat do rodného města a strávit čas se svými matkami.

Anna Jarvisová a další sufražetky

Skutečné mezinárodní oslavy Dne matek začaly na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. V letech před občanskou válkou pomohla Jarvisová založit „Pracovní kluby Dne matek“, které měly místní ženy naučit, jak se správně starat o své děti. Tyto kluby se později staly sjednocující silou v zemi, která byla stále rozdělena občanskou válkou.

V roce 1868 Jarvisová zorganizovala „Den přátelství matek“, během kterého se matky setkaly s bývalými vojáky Unie a Konfederace, aby podpořily usmíření. A o mnoho let později, konkrétně 10. května 1908, uspořádala úplně první Den matek. Svátek se začal těšit takové oblibě, že během pěti let ho slavil takřka každý Američan. A proto v roce 1914 prezident USA Woodrow Wilson prohlásil druhou květnovou neděli za oficiální Den matek v USA.

Zdroj: Youtube

Anna Jarvisová byla velkou bojovnicí za uznání Dne matek. Prosazovala, aby se matkám nosil bílý karafiát jako znamení pocty. Zvyk se ale vyvinul jinak a dnes je zvykem nosit červený nebo růžový karafiát a bílý karafiát se dává na hroby již zesnulým matkám. Postupem času byl Den matek tak nějak samovolně rozšířen i na další osoby, jako jsou babičky a tety, které zastávaly roli matky.

Významnou roli sehrála také americká básnířka, sociální aktivistka, feministka a sufražetka Julia Ward Howeová, matka šesti dětí. Byla velmi angažovaná v mnoha lidskoprávních ohledech. Nejprve usilovala o zrušení otroctví, později svoji pozornost zaměřila na práva žen, včetně boje za volební právo.

V roce 1870 Howeová napsala „Prohlášení ke Dni matek“, výzvu k akci, kde žádala všechny matky světa, aby se sjednotily v podpoře světového míru. To bylo reakcí jednak na americkou občanskou válku a také na prusko-francouzskou válku. Byla totiž přesvědčena, že ženy jsou spoluodpovědné za společenskou situaci, a i když pro ně zatím není ve vrcholné politice místo, měly by vyjádřit své názory.

Také zástupce mužského pokolení, Frank Hering, populární hráč amerického fotbalu z přelomu 19. a 20. století, se snažil zorganizovat Den matek a veřejně vystupoval na podporu této myšlenky. Což bylo v té době opravdu neobvyklé. Někteří ho proto dodnes nazývají „otcem Dne matek“.

Alice Masaryková

V Československu se Den matek začal slavit díky Alici Masarykové, která jej zavedla v roce 1923. Alice, dcera prvního československého prezidenta, byla velkou propagátorkou tohoto svátku. A to z relativně prostého důvodu - její matka Charlotta byla Američanka a téhož roku zemřela. Po druhé světové válce byl však Den matek zastíněn oslavami Mezinárodního dne žen a teprve po roce 1989 se opět stal populárním.

Další komerční svátek?

Smutné ale je, že co bylo původně hlavně dnem pocty, se stalo obětí silné komerční a mediální masáže. Tak jako tomu ostatně bývá u hodně svátků, které dodnes slavíme. Toho litovala i sama propagátorka Jarvisová, a tak strávila poslední roky svého života pokusy o zrušení svátku, který založila.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org, https://www.britannica.com/, https://shaktiyoga.cz, https://www.history.com, https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_E._Hering, https://padesatprocent.cz, Foto: Depositphotos

Související články