Všichni to známe: pravidla slušného stolování. Neříhat, neplivat, nevrtat se v jídle. Tak to přece chodí! Ale co když vám řeknu, že na druhé straně světa, v Asii, to funguje trošku jinak? Připravte se na gastronomickou jízdu, kde se to, co je u nás naprosto nepřijatelné, stává projevem dobrého vkusu a spokojenosti.

Říhnutí je největší pochvala

Ve velké části Asie, zvláště v Číně, je říhnutí po jídle vnímáno jako kompliment kuchaři. To signalizuje, že jídlo bylo skutečně chutné a host je maximálně spokojený. Takže když slyšíte po hostině různé tóny říhání, nejedná se o nezdvořilost, ale o kulturně zakotvenou formu uznání.

Říhání po jídle jako forma projevu spokojenosti je v některých částech Asie, zejména v Číně, zajímavým kulturním fenoménem. V západních zemích je často považováno za nezdvořilé nebo nevhodné chování u stolu, ale v asijském kontextu má takové krknutí zcela odlišný význam.

Nicméně, i v Číně a jiných částech Asie může být chápání této praxe různorodé a mění se s tím, jak se mění svět. Propojenější svět zařizuje to, že i stále více Číňanů vnímá říhání jako něco neslušného, a tak dochází k zajímavé kulturní válce. Typicky v městských a modernějších prostředích se setkáte s tím, že je kladen důraz na střídmější chování u stolu.

Zvyky se napříč Asií různí

Nenechte se ale zmást. Asie je kontinentem s obrovskou kulturní diverzitou, a ta se odráží i ve stolování a stravovacích zvyklostech. V různých zemích se setkáváme s odlišnými tradicemi, které odrážejí historický vývoj, sociální normy a hodnoty.

Například v Koreji, zemi s hlubokými konfuciánskými tradicemi, se často dodržuje zásada odděleného stolování pro muže a ženy. To má kořeny v historických hierarchických strukturách, kde muži a ženy zaujímali odlišné role v rodinném i společenském životě.

Tato tradice je sice v moderní korejské společnosti méně striktní, ale v některých tradičních rodinách, hlavně ve venkovských oblastech nebo při zvláštních příležitostech, se stále dodržuje. Oddělené stolování mužů a žen má symbolizovat respekt a udržování společenských konvencí.

Na druhou stranu třeba v Číně je běžné, že se lidé, nehledě na pohlaví, při jídle sdružují kolem obrovských kulatých stolů a společně hodují. Navzájem si předávají pokrmy a ochutnávají z mističek ostatních, což je vnímáno jako projev soudržnosti a vzájemné důvěry.

Typické jsou také otočné podnosy, které jsou uprostřed obrovského stolu a umožňují snadný přístup ke všem chodům všem strávníkům. Tento způsob stolování odráží kolektivistickou povahu čínské společnosti, kde je důležité sdílení a vzájemná podpora.

Tyto rozdíly ve způsobech stolování jsou jen malým příkladem, jak mohou kulturní zvyklosti ovlivnit i tak běžnou činnost, jako je společné jídlo. V asijských zemích je stolování často vnímáno nejen jako nutnost, ale jako důležitá součást společenského života a projev kulturní identity.

Polévka od začátku až do konce

Polévka je v čínské kuchyni něco více než jen první chod. Je to integrální součást celého stolování. Zatímco v evropské tradici je polévka obvykle prvním chodem, který nastavuje tón pro další gastronomický zážitek, v Číně má polévka mnohem komplexnější roli.

V čínském jídelním rituálu je polévka servírována po celou dobu jídla a často se podává i mezi jednotlivými chody. Je to způsob, jak si očistit chuťové pohárky a připravit je na další pokrmy. Kromě toho se věří, že polévka podporuje trávení a pomáhá harmonizovat a vyvážit různé složky jídla, zvláště pokud jsou některé z nich těžké nebo mastné.

V čínské kultuře je kladen i důraz na nutriční hodnotu a zdravotní přínosy polévky. Často je bohatá na zeleninu, koření a bylinky, které jsou vybrány za účelem zlepšení zdraví a vitality. Například polévky s čerstvým zázvorem, houbami a různými druhy mas jsou ceněny pro své prohřívací vlastnosti a schopnost podporovat energii a krevní oběh.

Polévka tedy není jen polévka, ale spíš jakýsi magický nápoj. Je totiž zvykem pít polévku přímo z misky a pevné součásti vyjíst hůlkami. Takže pokud někdy budete hostit Číňany u sebe doma, myslete na to a nikdy jim neodnášejte polévku předčasně.

Zdroj: https://www.jidloaradost.ambi.cz, https://junior.rozhlas.cz, https://www.radynacestu.cz

Související články