(Ne)oblíbené uživatelské příručky

Nemá smysl lhát sám sobě. Jen těžko bychom na světě našli člověka, který by otevřeně přiznal, že rád čte návody. Od přírody je člověk tvor lenivý a návody spíše nečte a odrazuje ho od toho například jejich... délka. Proto jsme se rozhodli poskytnout vám několik důležitých praktických informací z pohledu uživatele o použití pokojových regulátorů. Důležité je, že pro každodenní používání různých funkcí nemusíte být specialista na vytápění.

Pokojové termostaty jsou navrženy tak, aby minimalizovaly zásah člověka do procesu topení a zároveň mu umožnily dosáhnout požadovaného tepelného komfortu.

Manuální režim – jedna teplota po celý den

Programovatelné pokojové regulátory od TECH Controllers jsou lepší a modernější verzí tradičních termostatů, u kterých byl uživatel odkázán na výrobní nastavení.

Možnost provozu v různých režimech nabízí rozsáhlé funkce, které nejen zvyšují tepelnou pohodu, ale také snižují tepelné ztráty.

První z dostupných režimů v termostatech TECH Controllers je manuální. V manuálním režimu platí teplota nastavená uživatelem bez ohledu na čas nebo den (dokud uživatel sám parametr požadované teploty nezmění).

Nejjednodušší verzí pokojového termostatu, která umožňuje nastavit pouze jednu konstantní teplotu v místnosti, je dvoustavový pokojový regulátor EU-294. Tento termostat je dostupný v drátové nebo bezdrátové verzi a ve dvou barvách: bílé a černé.

Denní/noční režim – provoz na dvě hodnoty teploty

Pokojový termostat v režimu den/noc je založen na dvou hodnotách teploty. První se označuje jako denní teplota a druhá je noční teplota. Uživatel si nastaví hodnoty teplot pro den a noc a čas, od kdy platí denní režim a čas od kdy platí noční režim.

V případě pokojového regulátoru EU-292 aktivovaného v režimu den/noc může uživatel jednoduše přejít do režimu manuálního nastavení teploty. Při tomto nastavení bude regulátor pracovat v manuálním režimu až do následující hodiny změny denního/nočního programu.

Za zmínku stojí, že pokojové termostaty TECH Controllers umožňují nastavení teploty v rozsahu od 5 do 35 °C. Díky tomu lze místnost nejen vytápět, ale také chladit.

Velkou výhodou regulátorů je také možnost nastavit teplotu s přesností 0,1 °C a změny hystereze v rozsahu od 0,2 do 4 °C.

Další obrovskou výhodou termostatu TECH Controllers je možnost kalibrace vestavěného teplotního čidla.

Týdenní režim, tedy různé teploty v různých dnech v týdnu v různých časech

Dobrá organizace času a každodenních úkolů je mimořádně důležitým faktorem určujícím úspěch v jakékoli oblasti. Týdenní režim se používá k plánování teploty v místnosti na celý týden.

Nastavení týdenního režimu na pokojovém termostatu.

Vyber:
√ Dny týdne
√ Časový interval
√ Hodnoty teplot, udržovaných v nastavených intervalech

Nastavení jednoho dne lze snadno zkopírovat na následující dny, stisknutím ikony KOPÍRUJ, dostupné v panelu.

Regulátory s barevným dotykovým displejem umožňují nastavit na každý den v týdnu jinou teplotu v konkrétních časových intervalech (s přesností na jednu hodinu).

Pokojový termostat EU-292 je možné naprogramovat i na celý týden s tím rozdílem, že lze odlišit dvě teploty: denní a noční. Majitel zařízení se může rozhodnout, během kterých hodin bude udržována denní teplota a kdy noční.

Díky týdenní regulaci můžete výrazně snížit náklady na vytápění a zachovat plný tepelný komfort 24 hodin denně. Aby tato funkce v praxi dobře sloužila, je důležité správně nastavit aktuální datum a čas na displeji termostatu.

Párty a dovolenkový režim

Při plánování setkání s rodinou či přáteli se vyplatí postarat se i o vhodnou teplotu v místnosti. Zejména připravujeme-li teplá jídla, teplota v místnostech se může rychle stát nesnesitelnou. V takové situaci většinou instinktivně otevíráme okna a vyvětráme, abychom se nadechli čerstvého vzduchu. Tehdy je ztráta vzniklého tepla spolu s částí našeho paliva nenávratná. Je moudřejší používat režim párty.

Hodnotu teploty lze nastavit předem a toto nastavení použijete vždy během setkání ve větší skupině. Uvedená teplota se bude v místnosti udržovat bez ohledu na čas.

Když jsme na delší dobu mimo domov, přijde vhod dovolenkový režim. Podobně jako v režimu párty zůstane v místnosti stejná (nižší) teplota až do ukončení režimu.

Režim ochrany před zamrzáním (temperování)

Když je venku nízká teplota a plánujeme výlet, stojí za to zajistit, aby se topná tělesa během naší nepřítomnosti nepoškodila. K tomu slouží režim ochrany před zamrzáním.

Jedná se o provozní režim, ve kterém hodnota nízké teploty nastavená uživatelem zůstává nezměněna bez ohledu na hodinu.

Nemrznoucí teplota je minimální teplota v místnosti, která se udržuje, když jste delší dobu mimo domov. Je mimořádně důležité, aby v tomto režimu byly místnosti chráněny před mrazem.

Teorie vs praxe

Množství dostupných pokročilých funkcí je jedna věc, ale mimořádně důležitá je i jednoduchá obsluha pokojového regulátoru. Důležitá je čitelnost, snadný přístup ke všem funkcím a dobře popsané menu, které nebude činit problémy ani těm méně zkušeným uživatelům. V případě pokojových termostatů TECH Controllers jsou funkce teploty v různých režimech snadno dostupné a lze je měnit jedním kliknutím.

"Optimum Start" a teplotní podlahové čidlo - pro ještě větší přesnost měření a příjemnou teplotu podlahy na “každé šlápnutí”

Pokud klasický pokojový termostat nastavíme tak, aby po snížení teploty v noci byla v 7 hodin ráno teplota 20°C, můžeme očekávat, že než se místnost natopí, potrvá to nějaký čas. Aby byla teplota v 7 hodin přesně 20°C, musíme termostat nastavit dříve, aby topný zdroj mohl vyhřát přes noc vychlazenou místnost.

Termostat vybavený funkcí Optimum Start se učí setrvačnosti domu a samotného systému vytápění. Regulátor s vědomím této setrvačnosti porovnává nastavenou teplotu se skutečnou teplotou a na základě toho aktivuje zdroj tepla s přiměřeným předstihem. Je tedy efektivnější a poskytuje větší tepelný komfort. Zjednodušeně řečeno, určujete, kdy bude místnost nahřátá na požadovanou teplotu, ne kdy se teprve začne nahřívat.

Fungování teplotního podlahového čidla v pokojovém termostatu EU-292

√ Když je teplota podlahy nižší oproti minimální nastavené hodnotě, zařízení se zapíná (bez ohledu na teplotu místnosti);
√ Když bude minimální teplota na čidle podlahy překročena, zařízení zůstane zapnuté (do momentu dosažení zadané teploty místnosti);
√ Když teplota na čidle podlahy překročí maximální nastavenou hodnotu zařízení se vypíná (bez ohledu na teplotu místnosti) 

Podlahové teplotní čidlo je doplňková funkce, díky které se podlaha vytápěné místnosti nikdy nadměrně neochladí nebo naopak nepřehřeje. Měření teploty totiž zohledňuje teplotu podlahy.

Pokojový regulátor EU-292 má funkci Optimum Start, a navíc jej lze vybavit čidlem teploty podlahy.

Regulátor a budík v jednom

Přestože hlavním úkolem termostatu je udržovat teplotu na požadované úrovni, má také mnoho doplňkových funkcí.

Barevné pokojové regulátory TECH Controllers mohou fungovat jako hodiny s budíkem. Velké displeje usnadňují kontrolu času a dne v týdnu jedním pohledem.

Funkce budíku zase umožňuje naplánovat si časy buzení.

Navíc lze nastavit, aby budík zvonil ve vybrané dny v týdnu nebo jen jednou. Změny se provádějí pomocí malých šipek. Má-li být budík aktivní pouze ve vybrané dny v týdnu, je třeba uvést dny, ve kterých se má budík aktivovat.

Teplota na přání za každých okolností

Zatímco regulátor topného systému zajišťuje efektivní provoz např. kotle, pokojový termostat se stará o to, na čem nám opravdu záleží, tedy o správnou teplotu v místnostech. Pro zajištění tepelného komfortu a větší úsporu se vyplatí využívat různé funkce zařízení. Když odcházíme z domu, například. na nákup, výlet apod., jedním prstem přepneme regulátor do režimu s nastavenou nižší teplotou a na dovolenou si nastavíme počet dní a teplotu, která má být udržována v budově během těchto dnů.

Nižší teplota v místnostech znamená méně spotřebované energie a tedy vyšší účinnost a úsporu vytápění. Zbývá si už jen vybrat, jestli chceme mít v místnosti drátové nebo bezdrátové pokojové termostaty, s tradiční komunikací ON/OFF nebo s tzv. RS komunikací. Za připomenutí také stojí, že v nabídce TECH Controllers jsou kromě výše zmíněných pokojových termostatů také regulace pro instalace (kotelny) nebo zónové regulace pro ovládání bateriových servopohonů namontovaných na radiátorech nebo termoelektrických pohonů v rozdělovači podlahového topení.

Všechny pokojové regulátory zahrnuté v nabídce spolu s popisem dostupných funkcí naleznete na webové stránce: https://tech-controllers.cz/k/pokojove-termostaty