Bohužel se naplnily varovné scénáře a na našich zahradách dlouhodobě panuje nebývalé sucho. Kdo má štěstí na vlastní studnu nebo jiný zdroj vody na zalévání, zatím nepodléhá panice naplno. I tak je ale potřeba nad vodou a hospodařením s ní dobře přemýšlet.

„Pamatuji si doby, kdy má babička, třeba i hodinu v kuse, stála s hadicí u záhonku krásných kvetoucích trvalek a dopřávala jim denně bohatou zálivku,“ vzpomíná Martina Hofrová, majitelka trvalkové školky na Vysočině, „v dnešní době nevidím na sousedních zahradách, a nedělám to ani já sama, že by někdo takto intenzivně zaléval květiny“. Voda se šetří pro užitkovou zahradu a pokud něco málo zbyde, dostane se i na tu parádní květinovou.

Další realita dnešní doby jsou zahrady s mladými čerstvě vysazenými stromy, které samy spotřebují mnoho vláhy. Netvoří však široké vzrostlé koruny, aby stínily vetší plochy a ulevily tak sluncem namáhané půdě. Mladší generace u svých novostaveb zakládají moderní zahrady a dělají si je samozřejmě podle svého vkusu. Ale tyto zahrady jsou veskrze jednotvárné, nenáročné a občas oživené stromkem pomalu rostoucího kultivaru, který v dospělosti nepřesáhne velikostí koruny 2 metry v průměru. Není se co divit, při dnešních cenách pozemků se musí dobře naložit s každým metrem čtverečním a ohromné ořešáky nebo hrušně nejsou jednoduše tak atraktivní a na pozemek se často ani nevejdou. Ti šťastnější obnovují zděděné plochy, které však většinou disponují napůl proschlými ovocnými stromy, o něž nikdo dlouhá léta nepečoval a musí tak stejně ustoupit záměru nového majitele. Výsledek je v obou případech stejný - zahrada založená tzv. na holině, od nuly.

Otázkou zůstává, jak s těmito fakty naložit.

Řešením pro každého, kdo chce kromě užitkové zahrady pocítit i vůni kvetoucích trvalek, dopřát lahodný nektar hmyzu a sobě trochu té barevné živé krásy, jsou trvalkové květiny vhodné na slunná a suchá stanoviště. Jejich výčet je naštěstí opravdu pestrý. „V naší školce pěstujeme více jak 75 % trvalkových sazenic, které právě takové nároky splňují. Navíc díky téměř unikátní poloze u nás na Vysočině a nadmořské výšce (650 m. n. m.) jsou vlastní výpěstky opravdu kvalitní, otužilé a nezhýčkané,“ vysvětluje Martina Hofrová. Nechte se inspirovat nabídkou trvalkové školky Johanka a vyberte pro svou zahradu rostliny, které jí budou slušet a vám dělat radost.

Zahrada JOHANKA | trvalková školka při lesním školkařském středisku
Odolné trvalky z Vysočiny

www.zahradajohanka.cz