Spousta nájemníků platí za služby spojené s bydlením paušální částku přímo svým pronajímatelům. Otázkou je, zda mají právo žádat o vyúčtování těchto služeb, či nikoliv. Občanský zákoník vymezuje povinnosti pronajímatele a v této oblasti poskytuje nájemníkům jistotu v tom, jakým způsobem by mělo vyúčtování probíhat.

Povinnosti pronajímatele vůči nájemníkům

Podívejte se, jak požádat o příspěvek na bydlení:

Zdroj: Youtube

Pronajímatel má za úkol poskytnout nájemníkům některé služby spojené s užíváním bytu. Tyto služby zahrnují dodávky vody, odvoz odpadních vod, dodávky tepla a další, jak je stanoveno v občanském zákoníku. Nájemní smlouva obvykle upřesňuje rozsah poskytovaných služeb, výši záloh a způsob, jakým bude vyúčtování provedeno.

Kdy by mělo být vyúčtování předloženo

Zákon stanovuje, že pronajímatel je povinen poskytnout vyúčtování nákladů a zaplacených záloh nejpozději do 4 měsíců od konce zúčtovacího období. Zúčtovací období je zaznamenáno v nájemní smlouvě, nejdéle může trvat po dobu jednoho kalendářního roku, což znamená, že nájemníci by měli mít vyúčtování v rukou nejpozději do konce dubna.

Splatnost přeplatků a nedoplatků

Pokud vzniknou přeplatky nebo nedoplatky, musí být vyrovnány nejpozději do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování. Nájemníci mají právo podat námitky proti vyúčtování do 30 dnů od jeho doručení. Pronajímatel je povinen na námitky reagovat do dalších 30 dnů.

Paušální platba a sociální dávky

Pokud platíte paušální částku, můžete požádat pronajímatele o rozpis těchto plateb, pokud jej potřebujete pro účely sociálních dávek, jako je příspěvek na bydlení.

Změna výše záloh a jejich úhrada

Pronajímatel má právo měnit výši záloh během roku, pokud dojde ke změně nákladů na služby. Tyto změny musí být nájemníkovi oznámeny písemně.

Pokuta za opožděné vyúčtování

V případě opožděného vyúčtování může pronajímatel v některých případech platit nájemci pokutu ve výši maximálně 50 Kč za každý den prodlení.

Nezapomínejte, že v nájemním bydlení musíte znát svá práva a povinnosti jako nájemník a v případě jakýchkoli nejasností či problémů s vyúčtováním se neváhat obrátit na odborníka.

Zdroj: finance.cz, dtest.cz, stalynajem.cz

Související články