Neplacení za služby, jako jsou elektřina, plyn a teplá voda, může způsobit značné potíže jak pronajímatelům, tak společenství vlastníků. Zákon však stanovuje jistá opatření a řešení pro takové situace.

Rozdíl mezi pronajímatelem a společenstvím vlastníků

Jak šetřit elektřinu? Podívejte se, je to snadné:

Zdroj: Youtube

Pronajímatelé mají v případě neplatičů omezené pravomoci. Nemohou nájemcům jednostranně přerušit dodávku energií. Na druhou stranu, společenství vlastníků může rozhodnout o přerušení dodávky služeb neplatičům, pokud to umožňují podmínky a technické možnosti.

Postavení neplatičů v právu

Podle soudního výkladu má pronajímatel povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, i když za služby nájemce neplatí řádně a včas. To znamená, že pronajímatel nesmí omezit či přerušit dodávku služeb kvůli neplacení nájemcem.

Rozhodování o přerušení dodávky

Rozhodnutí o odpojení neplatičům musí schválit shromáždění vlastníků, nikoli pouze vedení společenství. Společenství vlastníků může rozhodnout o přerušení dodávky energií neplatičům, ale toto rozhodnutí musí být v souladu se zákonem a nemůže ohrozit dodávku služeb ostatním obyvatelům domu.

Sankce a práva neplatičů

Neplacení za služby může mít pro neplatiče vážné důsledky, včetně úroků z prodlení a možnosti soudního vymáhání nedoplatků. Vlastníci bytů se mohou dostat do prodlení s plněním svých povinností a čelit právním důsledkům.

Zdroj: newstream.cz, usetreno.cz, cez.cz

Související články