Čeká vás stěhování, chcete pronajímat byt nebo si plánujete koupit nemovitost? Předtím, než se přesunete na novou adresu, musíte vyřešit přepis energií. Nezapomínejte, že jak starý, tak nový odběratel musí vyplnit potřebné dokumenty, aby odběrné místo neskončilo při nesprávném přepisu energií v černém odběru.

Kdy k přepisu energií dochází?

Zdroj: Youtube

Přepis energií můžete řešit v nejrůznějších životních situacích. A to nejčastěji při:

 • koupi nového domu nebo bytu,
 • stěhování do nového nájmu,
 • pronajímání nemovitosti,
 • úmrtí osoby, na kterou bylo odběrné místo vedeno.

Při přepisu odběrného místa můžete zůstat u stejného dodavatele nebo si vybrat nového dodavatele.

Jak dlouho trvá přepis energií?

Přepis odběrného místa, pokud neměníte stávajícího dodavatele, trvá zhruba 2 týdny. Se změnou dodavatele se protáhne přibližně na 4 týdny. Přepis energií bude rychlejší, když si předem přichystáte všechny důležité dokumenty. Při přepisu odběrného místa musí spolupracovat původní a nový odběratel energií.

Jaké dokumenty si k přepisu energií připravit?

Každá ze zmíněných situací vyžaduje odlišné dokumenty. Přichystejte si adresu a kód EAN pro identifikaci odběrného místa. Někteří dodavatelé poskytují formuláře k vyplnění na přepis elektřiny či plynu, většinou budete potřebovat tyto dokumenty:

 • žádost o ukončení smlouvy, kterou podá původní odběratel,
 • podepsanou novou smlouvu o dodávkách elektřiny sjednanou novým odběratelem,
 • doklad o vašem vztahu k odběrnému místu – to je kupní či nájemní smlouva, úmrtní list při úmrtí původního odběratele, případně čestné prohlášení,
 • předávací protokol, ve kterém si původní a nový odběratel odsouhlasí stav elektroměru či plynoměru,
 • plná moc od původního odběratele, pokud nechce přepis energií řešit.

Postup při přepisu energií

Pokud nebudete měnit dodavatele, je přepis odběrného místa snadný:

 1. Původní zákazník požádá o přepis odběrného místa u svého dodavatele.
 2. Dodavatel zašle návrh smlouvy novému zákazníkovi.
 3. Jakmile nový zákazník smlouvu podepíše, dodavatel ukončí smlouvu původnímu zákazníkovi.
 4. Nový zákazník obdrží rozpis záloh, původní konečné vyúčtování.

Rádi byste změnili dodavatele? Pak požádejte o přepis energií nového dodavatele:

 1. Nový zákazník podá žádost o přepis energií u zvoleného dodavatele.
 2. Nový zákazník podepíše smlouvu s novým dodavatelem.
 3. Původní zákazník udělí plnou moc novému dodavateli, aby ukončil smlouvu u jeho stávajícího dodavatele.
 4. Nový zákazník obdrží rozpis záloh od zvoleného dodavatele. Původní zákazník obdrží konečné vyúčtování od svého dodavatele.

Možné komplikace při přepisu energií

 • Původní odběratel nechce řešit přepis energií.
 • Nepodepsali jste předávací protokol.
 • Původní nájemník se odstěhoval a slehla se po něm zem.
 • Chcete vyřešit přepis energií při koupi bytu, ale nemáte podepsanou kupní smlouvu.
 • Plyn i elektřina byly v nemovitosti odpojeny.

Zdroj: srovnejto.cz, elektrina.cz, cez.cz

Související články