Stručný souhrn z článku

  • Soulad krásy a funkce v architektuře je klíčový pro pohodlný život v nemovitosti, s důrazem na správnou dispozici a uspořádání prostoru.
  • Architekti a investoři spolupracují na návrzích s rostoucími znalostmi investorů, což zlepšuje kvalitu projektů.
  • Možnosti úprav interiéru v bytových jednotkách mohou být omezené, ale i ve starších nemovitostech existují příležitosti pro radikální změny, jako je bourání vnitřních příček.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Sebelepší místo i nejkvalitnější zařízení dokáže zabít špatně promyšlená dispozice nemovitosti, která obyvatelům nepřinese soukromí a klid. Na co je potřeba myslet, abyste se doma cítili dobře?

Slovo dispozice pocházející z lat. disponere (rozestavit, rozdělovat, rozvrhovat) lze do češtiny v architektonickém významu přeložit jako rozmístění či rozestavění. Funkční dispozice v architektuře pak znamená uspořádání prostoru, které vyhovuje běžnému životu bez zbytečných kolizí a omezení.

Zrod dokonalé funkce

Dirigentem budoucí bezchybné funkce jakéhokoliv životního prostoru není většinou jeho majitel, ale téměř výhradně architekt – tvůrce projektu. Návrh vlastního rodinného domu investor může během tvůrčího procesu připomínkovat a také možnosti konzultací s architektem obvykle využívá. V posledních letech obecné i odborné znalosti investorů rostou, což vede k efektivnější komunikaci s projektantem, přesnější specifikaci požadavků, a tím i ke zvyšující se kvalitě individuálních projektů.

S bytem v panelovém, činžovním nebo viladomě je to o poznání horší, protože budoucí majitel přichází takzvaně k hotovému. Výjimkou jsou pouze některé novostavby, kde developeři nabízejí klientům zdánlivě lákavou možnost individuálních úprav hotového projektu. Nepříjemným překvapením ovšem může být neúměrně vysoká cena za realizaci jednotlivých změn.

Obecně rozšířená představa, že bytový designér vytváří krásný a příjemný prostor pro spokojený život, zdaleka nevystihuje šíři ani hloubku tématu zařizování interiérů. Krása totiž nikdy nemůže existovat bez své nepostradatelné družky – funkce. Bez ní je zbytečná, prázdná a samoúčelná. Krása funkci nevyhnutelně potřebuje ke svému naplnění, jejich spojení v interiéru je důkazem jeho kvality.

TIP: Před koupí nemovitosti si v klidu prostudujte plánky. Pokud neumíte „číst“ výkresy nebo si nejste jisti svými závěry, přizvěte si na pomoc zkušeného architekta. Vyřešení funkční dispozice totiž daleko přesahuje rámec běžného zařizování. 

Limity a omezení

Ovšem ani v roli majitele starší nemovitosti se nemusíte s nevyhovující dispozicí smířit. Ačkoliv se může zdát, že dispozice je daná a neměnná, téměř nikdy tomu tak není. Pevné a neměnné jsou většinou jen obvodové zdi stavby. Samozřejmě existují výjimky, jako jsou dostavby, přístavby nebo radikální přestavby, kde je za určitých podmínek povoleno stávající půdorys objektu zvětšit.

Vnitřní příčky jsou nenosné konstrukce, které lze bourat v libovolném rozsahu. Interiér bytu se bez nich uvolní, intenzivněji prosvětlí a výrazně se změní způsob jeho užívání. Dokonce i vnitřní nosné zdi je v některých případech výhodné vybourat a redukovat, samozřejmě vždy po odborné konzultaci a posouzení statikem.

Vybouráním vnitřních příček a jejich nahrazením prosklenou konstrukcí lze dostat přirozené denní světlo – byť zprostředkovaně – i do ložnice uvnitř dispozice. Jen je nutné dořešit odvětrání, v tomto případě klimatizací. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

TIP: Neobávejte se větších stavebních zásahů ani je neodkládejte. Zkušenosti varují, že když je nezrealizujete hned, tak už nikdy.

Chcete se seznámit s dalšími radami pro úpravy interiéru, hledáte další zajímavé tipy?

  • Hledání správné dispozice
  • Konzultace ke zjištění požadavků
  • Přizpůsobení životnímu stylu
  • Rozdělení prostoru
  • Normy a zvyklosti, znalost platných předpisů
  • Rozdíly mezi bytem a domem
  • Typické nedostatky starších domů a bytů

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v lednovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 14. prosince.
Zdroj: Dům&Zahrada, Ing. arch.Veronika Haroldová