Obecně rozšířená představa, že bytový designér vytváří krásný a příjemný prostor pro spokojený život, zdaleka nevystihuje šíři ani hloubku tématu zařizování interiérů. Krása totiž nikdy nemůže existovat bez své nepostradatelné družky – funkce. Bez ní je zbytečná, prázdná a samoúčelná. Krása funkci nevyhnutelně potřebuje ke svému naplnění, jejich spojení v interiéru je důkazem jeho kvality.

Slovo dispozice pocházející z lat. disponere (rozestavit, rozdělovat, rozvrhovat) lze do češtiny v architektonickém významu přeložit jako rozmístění či rozestavění. Funkční dispozice v architektuře pak znamená uspořádání prostoru, které vyhovuje běžnému životu bez zbytečných kolizí a omezení.

Zrod dokonalé funkce

Dirigentem budoucí bezchybné funkce jakéhokoliv životního prostoru není většinou jeho majitel, ale téměř výhradně architekt – tvůrce projektu. Návrh vlastního rodinného domu investor může během tvůrčího procesu připomínkovat a také možnosti konzultací s architektem obvykle využívá. V posledních letech obecné i odborné znalosti investorů rostou, což vede k efektivnější komunikaci s projektantem, přesnější specifikaci požadavků, a tím i ke zvyšující se kvalitě individuálních projektů.

S bytem v panelovém, činžovním nebo viladomě je to o poznání horší, protože budoucí majitel přichází takzvaně k hotovému. Výjimkou jsou pouze některé novostavby, kde developeři nabízejí klientům zdánlivě lákavou možnost individuálních úprav hotového projektu. Nepříjemným překvapením ovšem může být neúměrně vysoká cena za realizaci jednotlivých změn.

Limity a omezení

Ovšem ani v roli majitele starší nemovitosti se nemusíte s nevyhovující dispozicí smířit. Ačkoliv se může zdát, že dispozice je daná a neměnná, téměř nikdy tomu tak není. Pevné a neměnné jsou většinou jen obvodové zdi stavby. Samozřejmě existují výjimky, jako jsou dostavby, přístavby nebo radikální přestavby, kde je za určitých podmínek povoleno stávající půdorys objektu zvětšit.

Vnitřní příčky jsou nenosné konstrukce, které lze bourat v libovolném rozsahu. Interiér bytu se bez nich uvolní, intenzivněji prosvětlí a výrazně se změní způsob jeho užívání. Dokonce i vnitřní nosné zdi je v některých případech výhodné vybourat a redukovat, samozřejmě vždy po odborné konzultaci a posouzení statikem.

Význam konzultací

S úpravami dispozice ve stávajících bytech nebo starších domech je každopádně nejlepší obrátit se na odborníka: architekta či zkušeného projektanta, statika a další profese. U stávajících staveb sevřených mnoha limity je hledání optimální dispozice odpovídající všem současným požadavkům rozhodně obtížnějším úkolem než u novostaveb, které už více odpovídají moderním nárokům na bydlení.

Pro dobré fungování budoucí dispozice jsou klíčové průběžné konzultace s autorem projektu, během kterých se vyjasňují představy, životní styl a rytmus klienta. Architekt klientovi pozorně naslouchá, směruje pozornost k problematickým místům dispozice a nabízí možnosti přístupu k nim. Obrušuje pomyslné hrany a upozorňuje na úskalí neobvyklých řešení. Prolnutím představ klienta a architekta tak pomalu vzniká předobraz ideální dispozice.

Normy a zvyklosti

Kromě projektantova respektu ke klientovým osobním požadavkům na užívání jeho budoucího životního prostoru je potřeba při návrhu úprav dodržet a naplnit celou řadu platných předpisů. Mezi ně je vhodné zahrnout také požadavky ČSN (Českých státních norem), ačkoliv v současnosti jsou jejich ustanovení a požadavky pouze doporučené. Normy totiž představují soubor velmi praktických, dlouhá léta ověřovaných zkušeností, jejichž zapracování do projektu je většinou ve prospěch budoucího uživatelského komfortu.

Úměrně s rozsahem plánovaných změn dispozice narůstá objem dotčených předpisů, což je dobrý důvod, proč pro překonání této etapy volit cestu po boku zkušeného průvodce – architekta nebo stavebního inženýra. Zkušenosti bytového designéra většinou nesahají za hranice interiéru, případně zcela minimálních, technicky nenáročných drobnějších úprav.

Vazby místností

Dokonalou funkci bytu i pohodlný a spokojený život v něm podmiňuje pečlivě promyšlená a vyřešená dispozice. V jejím rámci by měly všechny místnosti a prostory mezi sebou navázat intenzivní, dobře fungující vztahy. Ty definuje architekt během tvorby projektu. Pokud do nich klient nemá možnost vstoupit v době vzniku, může je účinně revidovat při příležitosti plánované rekonstrukce. Pro bezchybnou funkci je zásadní jak řazení místností směrem od vchodu, tak jejich dimenze a vzájemné vazby.

Rodinný dům se sice od bytu v mnoha ohledech liší, funkčnost je však prioritou pro oba. Staré a léty prověřené pravidlo radí vyhýbat se průchozím místnostem, které (až na výjimky v podobě historických objektů) devalvují užitnou hodnotu nemovitosti. Ačkoliv jsou v dispozici obecně slabým místem, překvapivě se stále ještě objevují i v mnoha novostavbách.

Logické uspořádání

Jednotlivé místnosti by na sebe měly přirozeně a logicky navazovat, stejně jako by měl spontánně a volně plynout život v nich. Požadavky se opět liší pro byt a rodinný dům, a to hned od vstupu.

Jakkoliv je závětří se zádveřím v rodinném domě nepostradatelné, v bytě se bez něj docela dobře obejdete. Z předsíně nebo haly by pak měly být přístupné obytné místnosti, u větších bytů či domů ideálně rozdělené na společenskou denní a soukromou noční zónu. Samostatná toaleta má být rychle a pohodlně dosažitelná jak z obývacího pokoje, tak ze vstupních prostor podobně jako kuchyně.

Nikomu se nechce nosit nákup z předsíně zbytečně daleko a cesta kávy z kuchyňské linky na jídelní stůl by také měla být co nejkratší. Ložnice vyžadují samostatný vstup z chodby nebo skrze šatnu, která zvyšuje komfort jejich užívání současně s pocitem intimity.

Tipy, které vám usnadní život

 1. Před koupí nemovitosti si v klidu prostudujte plánky. Pokud neumíte „číst“ výkresy nebo si nejste jisti svými závěry, přizvěte si na pomoc zkušeného architekta. Vyřešení funkční dispozice totiž daleko přesahuje rámec běžného zařizování.
 2. Neobávejte se větších stavebních zásahů ani je neodkládejte. Zkušenosti varují, že když je nezrealizujete hned, tak už nikdy.
 3. Pokud řešíte projekt budoucího bydlení s architektem, neváhejte se během hledání finální podoby návrhu zeptat na jakékoliv nejasnosti. Jestliže je autor dostatečně nevysvětlí nebo nedokáže zvolené dispoziční řešení obhájit, hledejte jiného!
 4. Před zahájením rekonstrukce starší nemovitosti si na stavebním úřadě ověřte rozsah potřebných povolení. Stavební úpravy vyžadují povolení, pokud zasahují do fasády nebo nosných konstrukcí stavby.
 5. Problém průchozích místností lze obvykle vyřešit vybouráním příčky mezi průchozí a zadní místností, čímž vznikne velkorysý spojitý prostor. Kategorie bytu se ovšem nevyhnutelně změní.

Na co si dát pozor

aneb Typické nedostatky starších bytů a domů:

 • příliš malé zádveří
 • chybějící šatna v blízkosti vchodu
 • dlouhé, úzké a nepřehledné chodby
 • nevyužitelná hala s přemírou dveří
 • chybějící spíž nebo komora
 • malá oddělená kuchyně
 • průchozí obytné místnosti
 • příliš malé a úzké ložnice
 • balkon oddělený od obytné zóny
 • stísněné místnosti s vysokým stropem
 • nedostatek denního světla

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 1/2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články