Poistenie majetku – ako si vybrať poisťovňu

Poistenie majetku – ako si vybrať poisťovňu

Prirodzenou snahou každého zodpovedného človeka je zveľaďovanie, a tiež ochrana a zachovanie majetku. Riziko vykradnutia sa dá znížiť kvalitnými bezpečnostnými dverami, oknami s bezpečnostným sklom alebo elektronickým zabezpečením objektu. Avšak ani najlepší zámok nie je dokonalou ochranou pred zlodejmi a chrániť sa...

Prirodzenou snahou každého zodpovedného človeka je zveľaďovanie, a tiež ochrana a zachovanie majetku. Riziko vykradnutia sa dá znížiť kvalitnými bezpečnostnými dverami, oknami s bezpečnostným sklom alebo elektronickým zabezpečením objektu. Avšak ani najlepší zámok nie je dokonalou ochranou pred zlodejmi a chrániť sa pred živelnými pohromami je v podstate nemožné. Istým spôsobom, i keď nie priamo ochrany, ale aspoň zabezpečenia kompenzácie prípadných strát je poistenie.

Uzatvorením poistnej zmluvy v podstate klient prenáša finančné riziko na poisťovňu. Vzniká zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, kde poistník zveruje svoje finančné prostriedky poisťovni, za čo mu táto poskytuje poistnú ochranu. Dobré poistenie, ktoré v prípade nešťastnej udalosti umožní plnenie v dostatočnej výške, síce stratený majetok nevráti, ale môže stratu zmierniť.

Dnes možno poistiť prakticky všetky následky nepriaznivých udalostí, ktoré sa v našom živote vyskytujú. Predmetom poistenia sú udalosti (riziká) pri ktorých môže vzniknúť škoda, takáto udalosť však musí byť náhodná (nie pravidelne sa opakujúca) a nesmie obsahovať umelo vytvárané, tzv. špekulatívne riziko (napr. riziko spojené s hazardnými hrami). Pri výbere poistenia je potrebné zvážiť, akým rizikám je majetok vystavený. Nehnuteľnosť (dom, byt, chata, garáž…) by mala byť poistená proti živelným rizikám a škodám spôsobeným vodou unikajúcou z potrubia či domácich spotrebičov, poistené by mali byť tiež veci v domácnosti pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnými a vodovodnými udalosťami a proti krádeži.

Na Slovensku dnes existuje dostatok poisťovní, ktoré ponúkajú poistenie majetku a obsah týchto poistení je v podstate podobný. Pri rozhodovaní pre konkrétnu spoločnosť, s ktorou uzatvoríte zmluvu o poistení, by mala rozhodovať dôveryhodnosť a dostupnosť služieb poisťovne, a tiež poistné podmienky – teda čo všetko poisťovňa poisťuje. Predtým, než sa rozhodnete, treba si dať tú námahu a zistiť konkrétne podmienky poistenia viacerých poisťovní, prípadne sa stretnúť s poisťovacími agentmi viacerých poisťovní. Môžete si dať tiež vypracovať konkrétne ponuky poistení, aby ste ich vedeli porovnať. (Tieto stretnutia a poradenstvo sú bezplatné.) Pri porovnávaní si však nevšímajte len výslednú výšku poistného, ktoré budete platiť, ale najmä jeho obsah. Dôležité je, proti akým rizikám vás poistenie kryje, aká je výška maximálneho plnenia, aká je výška spoluúčasti na škode (teda výška škody ktorú je ochotný znášať poistený, poisťovňa hradí až škodu nad tento limit), čo obsahuje základné poistenie, čo pripoistenie a čo doplnkové poistenie, a tiež aké sú výluky z poistného plnenia. Dôležitou odchýlkou môže byť aj to, či je poistenie dojednané na nové ceny – teda či pri poškodení alebo zničení majetku poisťovňa vyplatí sumu potrebnú na opravu či vybudovanie v tom istom štandarde, bez odrátania opotrebenia. Ak bude váš majetok poškodený či odcudzený, zaváži aj fakt, ako rýchlo a ako spoľahlivo poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Túto skutočnosť však nemožno porovnať vopred, možno sa maximálne spoľahnúť na skúsenosti priateľov a známych.

-las-

Komentáře

Načítám komentáře...