Pozor na stavební firmy! Není totiž rozpočet jako rozpočet

Pozor na stavební firmy! Není totiž rozpočet jako rozpočet

Jak prokouknout fígle stavebních firem při výběrovém řízení na dodavatele? Jak vybrat nejvhodnějšího dodavatele stavby? Dobrá rada nad zlato. Zkušený stavitel ing. Roman Brabec jich má na rozdávání...

Již několikrát jsem se tomuto tématu věnoval. Neustále se ale ve své praxi přesvědčuji, že rozhodnutí je pro klienty velmi obtížné. Proto se k tomuto „věčně žhavému“ tématu vracím. Tentokrát se zaměřím na zadávání poptávky, ale hlavně na to, jak předložené rozpočty vyhodnotit.

Abychom v budoucnu mohli posuzovat kvalitu nabídky a srovnávat předložené rozpočty, musíme si uvědomit, že to také záleží na našem zadání. A pokud chceme dobře vypsat výběrové řízení, na jehož konci bude kvalitní nabídka a skutečně reálný rozpočet, musíme na počátku předat kvalitní dokumentaci a jasné zadání.

Není pravidlem, že dobrá dokumentace musí být objemná, měla by být především vypovídající: ten, kdo stavbu bude oceňovat, se musí dozvědět, co chce potenciální klient stavět. Pro složitý dům, domy nízkoenergetické nebo pasivní se bez podrobných výkresů a souborů detailů neobejdeme. Cena totiž závisí právě na detailech a jejich zpracování: čím více jich stavba má, tím jasněji musejí být pro ocenění specifikovány.

Jen nacenění výkazu výměr, nebo komplexní nabídka?

K zadání stavby používají obvykle klienti dva způsoby. První je zpracování nabídky, kdy firmám předají projekt, a firmy samy zpracují výkaz výměr a vlastní rozpočet. Druhým užívaným způsobem je ocenění projektu podle předaného výkazu výměr – klient se v takovém případě domnívá, že bude nabídky umět sám porovnat. Tento druhý způsob používají často milovníci excelových tabulek, kteří si vyhrají s porovnáním v řádcích a sloupečcích. V zadaných položkách je pro ně vodítkem srovnání cen jednotlivých položek. Otázkou zůstává, zda jsou to skutečně finální ceny domu na klíč odpovídající projektu. Výkaz výměr totiž dělá osoba, která není odpovědná za komplexnost výkazu a následnou stavbu. Klasický rozpočtář také nezná veškeré technologie a jejich drobné, v součtu ale nezanedbatelné rozdíly v ceně.

U prvního způsobu není co komentovat, poptaná firma si ručí za zpracování nabídky, správné výpočty objemů, úplnost rozpočtu a splnění případných požadavků klienta. Pouze na zpracování musí dostat více času. Z pohledu vyhodnocení nabídkových rozpočtů se klient buď snaží učinit závěr a rozhodnutí sám, nebo si pomůže využitím odborné pomoci, např. budoucího technického dozoru. Rozpočty jsou obvykle zpracovávány v různých programech, často mírně rozdílně členěné, takže vlastní porovnání např. po oddílech může být složitější. Laik se podívá na celkovou cenu a pak se může pokusit v rozpočtu začít orientovat. Jak? Tak to se již dozvíte v březnovém čísle časopisu Dům a zahrada, které je od 15. února 2011 v prodeji.

-Ing. Roman Brabec, Dům a zahrada 3/2011-
Foto: www.thinkstockphotos.com

V březnovém čísle časopisu Dům a zahrada dále najdete:

  • Hlavní téma: Montované domy
  • Stavební spoření: praktické tipy a vychytávky
  • Jan Rampich o venkovském a městském obydlí
  • Oranžová v interiéru: pokračování nové rubriky architektky Haroldové
  • Topení pro 21. století
  • Slavné vily
  • Zahrady ve svahu
  • Dárek v podobě osmdesátistránkového časopisu vychytaných receptů Co dům dal

Březnové číslo časopisu Dům a zahrada je v prodeji od 15. února 2011.

Komentáře

Načítám komentáře...