Solidární přirážka (ve výši 7 %), která byla zrušena v roce 2021, byla nahrazena daňovou sazbou ve výši 23 %. Tato sazba se vztahuje na lidi s nadprůměrně vysokými příjmy. Kdo tedy musí tuto daň platit a jak to souvisí s lety 2023 a 2024?

Zrušení solidární přirážky za rok 2023

Zdroj: Youtube

Pro rok 2023 zůstal limit příjmů pro platbu 23% daně stejný jako u solidární daně. To znamená, že daňový základ přesahující 48násobek průměrné mzdy podléhá této vyšší sazbě. Pro rok 2023 byla průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč, takže osoby z ročních příjmů nad částkou 1 935 552 Kč musí odvádět 23% daně. (V praxi to znamená, že podnikatel, který bude mít za rok 2023 hrubý příjem například 2 200 000 korun, odvede z 1 935 552 korun patnáctiprocentní daň a ze zbylých 264 448 korun 23 procent.)

Zrušení solidární přirážky za rok 2024

V roce 2024 se však limity změnily. Limit pro platbu 23% daně už není 48násobek průměrné mzdy, ale 36násobek průměrné mzdy. To znamená, že tato vyšší sazba daně postihuje daleko více osob než v minulých letech. Osoby s měsíčními příjmy nad 131 901 Kč a ročními příjmy nad 1 582 812 Kč budou muset platit 23% daň z příjmů.

Jaké příjmy se daní 23 %?

23% sazba daně se týká především příjmů ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti. Na rozdíl od solidární daně se však tato sazba dotýká i tzv. pasivních příjmů, jako jsou příjmy z pronájmu nemovitostí nebo kapitálový majetek. Od roku 2021 jsou tyto příjmy započítávány do limitu pro vyšší sazbu daně z příjmů.

Zdroj: mfcr.cz, finance.cz

Související články