Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání, nová pravidla pro školkovné, rozšíření možností pro odpočet darů či vyšší daňové pásmo – to jsou jen některé z mnoha úprav, které ovlivní daňové přiznání za rok 2023. Podívejme se podrobněji na to, co přinášejí nové daňové zákony.

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání

Jednou z hlavních změn, které se projevily u příjmů za rok 2023, je výrazné zvýšení limitu pro podání daňového přiznání. Počínaje tímto rokem je limit stanoven na 50 tisíc korun, což je nárůst z předchozích 15 tisíc korun. To znamená, že lidé s ročními příjmy nižšími než 50 tisíc korun nemusí podávat daňové přiznání.

Podívejte se, jak vyplnit daňové přiznání:

Zdroj: Youtube

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání nemusí podávat zaměstnanci, kteří měli v minulém roce příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně, pokud celkové příjmy nepřesáhly 20 tisíc korun. Stejně tak není potřeba přiznání pro podnikatele, kteří se dobrovolně přihlásili do systému paušální daně, pokud jejich ostatní příjmy nepřevyšují 50 tisíc korun.

Školkovné a daňový bonus na dítě

Další významnou změnou je zvýšení maximální výše daňové slevy za umístění dítěte (školkovného) na 17 300 Kč. Tato změna platí pro příjmy za rok 2023 a od roku 2024 tato sleva končí.

Co se týče daňového bonusu na dítě, ten může uplatnit pouze ten, kdo vydělá aspoň šestinásobek měsíční minimální mzdy. Limity se zvyšují a bonus už není zastropovaný, což znamená, že rodič může získat celý bonus bez omezení.

Odpočet darů a vyšší daňové pásmo

Nově je možné odečíst dary až do výše 30 % základu daně. Tento limit se nezvyšuje, ale rozšířil se okruh uznatelných darů.

Pro nadprůměrné výdělky se zavádí vyšší sazba daně ve výši 23 %. Tato sazba platí pouze na část základu daně přesahující limit, který se pro příjmy za rok 2023 zvýšil.

Elektronické podání přiznání a další změny pro OSVČ

Podnikatelé, kteří mají datovou schránku, musí podávat daňové přiznání elektronicky. Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ se také zvyšují.

Zdroj: moneta.cz, ak-vych.cz, mfcr.cz

Související články