Milostivé léto 2024 začíná 1. července a potrvá do 30. listopadu 2024. Tato akce je zaměřena na dlužníky zdravotního pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), kde jsou dluhy vymáhány v daňové exekuci. Pro mnoho lidí, zejména osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a samoplátců, představuje Milostivé léto šanci zbavit se penále a dalších exekučních nákladů.

Jak se zbavit dluhů?

Zdroj: Youtube

Co je Milostivé léto 2024?

Milostivé léto 2024 je čtvrtým pokračováním oddlužovací akce, která se tentokrát zaměřuje výhradně na dluhy na zdravotním pojištění. Tato iniciativa umožňuje dlužníkům uhradit pouze jistinu dluhu a neplatit penále a exekuční náklady.

Koho se týká Milostivé léto 2024?

Milostivé léto 2024 je určeno pro fyzické osoby, včetně podnikatelů, jejichž dluhy na pojistném a penále jsou vymáhány v daňové exekuci. Podmínkou je, že daňová exekuce byla nařízena nejpozději do 31. prosince 2023. Akce se nevztahuje na dluhy právnických osob, dluhy vymáhané soudním exekutorem ani na plátce v insolvenci.

Jak požádat o Milostivé léto 2024?

  1. Písemná žádost: Plátce musí v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024 písemně požádat VZP o prominutí penále a exekučních nákladů.
  2. Úhrada jistiny: Dlužné pojistné musí být uhrazeno do 31. prosince 2024, nebo do splatnosti poslední splátky, pokud je dluh rozložen na splátky.

Možnosti úhrady dlužného pojistného

Pro dluhy do 5 000 Kč je možné provést jednorázovou úhradu. U vyšších částek lze požádat o splátkový kalendář:

  • Do 50 000 Kč: Až 12 měsíčních splátek.
  • Nad 50 000 Kč: Až 36 měsíčních splátek.

Kdo je nejčastěji postižen?

Milostivé léto 2024 cílí především na OSVČ a samoplátce, kteří často nesplácejí zdravotní pojištění včas. Zejména začínající podnikatelé mohou mít problémy s povědomím o svých povinnostech, a vznikají jim tak dluhy na pojistném a penále. Tato akce jim poskytuje jedinečnou šanci, jak se zbavit exekučních nákladů a penále.

Zdroje:

Související články