Konec června přináší návrat populárního dotačního programu Nová zelená úsporám Light, který byl dočasně pozastaven kvůli vyčerpání alokovaných prostředků. Státní fond životního prostředí oznámil nové financování ve výši tří miliard korun, které umožní pokračování programu s novými, výhodnějšími podmínkami.

Co je Nová zelená úsporám Light?

Nová zelená úsporám Light je podprogram zaměřený na rychlé úsporné opatření pro domácnosti s nízkými příjmy, seniory a invalidní důchodce. Jeho hlavním cílem je snížení energetické náročnosti budov prostřednictvím zateplení, výměny oken a dveří či instalace solárního ohřevu vody. Program je unikátní svou jednoduchostí a možností získat finanční prostředky předem, což usnadňuje realizaci projektů.

Nová zelená úsporám Light pomohla už půl milionu domácností. Jaké novinky se chystají?

Zdroj: Youtube

Jaké jsou nové podmínky programu?

Zvýšení finanční podpory

Jednou z hlavních změn v programu je zvýšení maximální výše dotace na zateplení až na 250 000 Kč. Dříve bylo možné získat až 150 000 Kč na zateplení a 90 000 Kč na solární ohřev vody. Nyní je tato částka sloučena do jedné dotace, což umožňuje efektivnější využití prostředků.

Nové typy podporovaných opatření

Program nyní podporuje širší spektrum zateplovacích opatření, včetně zateplení podlahy na zemině a konstrukcí v kontaktu se zeminou. Tato opatření mohou výrazně přispět ke snížení energetických ztrát a zvýšení komfortu bydlení.

Omezení pro žadatele

Došlo také ke zpřísnění podmínek pro některé skupiny žadatelů. Nově musí domácnosti tvořené starobními důchodci splňovat podmínku vlastnictví pouze jedné nemovitosti určené k bydlení. Toto omezení se nevztahuje na domácnosti tvořené invalidními důchodci ve třetím stupni invalidity a domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavky na děti.

Jak žádat o dotace?

Proces žádosti o dotaci zůstává jednoduchý. Zájemci mohou podat žádost online prostřednictvím webových stránek Státního fondu životního prostředí. K žádosti je potřeba přiložit dokumentaci potvrzující způsobilost žadatele a plánované úsporné opatření.

Dopad na financování domácností

Pro mnoho domácností představuje dotace z programu Nová zelená úsporám Light klíčový finanční nástroj, který umožňuje realizaci nákladných úsporných opatření.

Zvýšená podpora může výrazně snížit energetické náklady, což je obzvlášť důležité v době rostoucích cen energií. Pro seniory a nízkopříjmové domácnosti znamenají tyto úspory nejen zlepšení životních podmínek, ale i větší finanční stabilitu.

Související články