Jaké riziko hrozí, pokud OSVČ povinnost podání přehledů na zdravotní pojišťovnu a OSSZ zanedbají? Přečtěte si o termínech odevzdání, sankcích a důsledcích pro OSVČ, kteří si neplní svou zákonnou povinnost.

Odevzdání přehledů a termíny

Vyplnění daňového přiznání není pro OSVČ posledním úkolem v jejich daňovém kalendáři. Musí také odeslat přehled o daňovém základu zdravotní pojišťovně. Termíny se liší podle způsobu podání daňového přiznání.

Zdroj: Youtube

Pokud živnostníci podávají daňové přiznání elektronicky do 2. května, mají termín odevzdání přehledů do 3. června. Pokud je daňové přiznání vypracované daňovým poradcem, termín podání přehledů se posouvá na 1. srpna 2024. OSVČ s termínem pro daňové přiznání do 2. 4. 2024 mají čas na odevzdání přehledů do 2. 5. 2024.

Zvláštní podmínky

Pro některé OSVČ platí jiné podmínky. Ti, kteří celý rok vykonávali činnost v paušálním daňovém režimu a pravidelně odváděli daně a pojištění, jsou z povinnosti odevzdat přehled osvobozeni. Pro většinu ostatních je však odevzdání přehledu základní povinností.

Důsledky neplnění této povinnosti

Nesplnění této povinnosti může mít závažné důsledky. Pokud neodevzdáte přehledy na zdravotní pojišťovnu, nebude mít pojišťovna příslušné podklady pro výpočet zdravotního pojištění. To ale neznamená, že budete od plateb osvobozeni. Pojistné vám může být vyměřeno v jeho pravděpodobné výši. To může být pro většinu OSVČ nevýhodné. Kromě toho vám může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč za neodevzdání přehledu.

Pokuty a vymáhání

Pojišťovny se starají o své pohledávky opravdu poctivě. A pokuty mají přednost před ostatními platbami. Promlčecí lhůta pro dluhy u zdravotního pojištění je desetiletá, což znamená, že neodevzdání přehledu pro vás může mít dlouhodobé finanční důsledky.

Zdroj: finance.cz, penize.cz, novinky.cz

Související články