O stupních závislosti se pojednává v zákonu o sociálních službách. A právě do něj se nově přidá další stupeň závislosti, který bude náležet žadatelům s nejvyšším příspěvkem na péči. Kdo na něj bude mít nárok?

Zákon schválila Poslanecká sněmovna v polovině dubna a nyní čeká na souhlas Senátu a podpis prezidenta České republiky. Pokud se nic nepokazí, spousta pečujících osob dostane peníze navíc.

Zdroj: Youtube

Stupně závislosti v České republice

V České republice se rozlišují 4 stupně závislosti. První z nich znamená lehkou závislost, druhý je středně těžká závislost, třetím je těžká závislost. A poslední, čtvrtý, stupeň značí úplnou závislost. Novela však počítá i s dalším stupněm – IV+.

Kdo rozhoduje o stupni závislosti? O stupni závislosti se rozhoduje na základě sociálního šetření a posudku lékaře z Institutu posuzování zdravotního stavu. V tomto případě se posuzuje hlavně zvládání základních životních potřeb a úkonů. Patří sem například mobilita, tělesná hygiena či oblékání.

Čím víc je člověk závislý na pomoci jiné osoby, tím vyšší stupeň závislosti má. A tím vyšší je i příspěvek na péči. Ten má sloužit jako úhrada pomoci, kterou postiženému poskytuje blízká osoba, případně dětský domov či asistent sociální péče.

Výška příspěvku na péči

Zvýšení příspěvku na péči u dětí:

  • Stupeň závislosti I: Nyní 3 300 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 3 300 Kč (bez navýšení).
  • Stupeň závislosti II: Nyní 6 600 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 7 400 Kč.
  • Stupeň závislosti III: Nyní 13 900 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 16 100 Kč.
  • Stupeň závislosti IV: Nyní 19 200 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 23 000 Kč (v pobytovém zařízení). V domácí péči nově 27 000 Kč (nárůst o 7 800 Kč).

Zvýšení příspěvku na péči u dospělých:

  • Stupeň závislosti I: Nyní 880 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 880 Kč (bez navýšení).
  • Stupeň závislosti II: Nyní 4 400 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 4 900 Kč.
  • Stupeň závislosti III: Nyní 12 800 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 14 800 Kč.
  • Stupeň závislosti IV: Nyní 19 200 Kč, od 1. 7. 2024 bude příspěvek ve výši 23 000 Kč. V domácí péči nově 27 000 Kč (nárůst o 7 800 Kč).

Kdo bude mít nárok na vyšší příspěvek?

Nárok na vyšší příspěvek mají osoby s úplnou závislostí, kterým je péče poskytovaná mimo pobytové sociální služby. To znamená, že závislá osoba pobývá v domácí péči. Samotná výše příspěvku se bude odvíjet od toho, jestli bude pomoc potřebovat dítě, nebo dospělá osoba.

Nejvyšší růst příspěvku zaznamenají děti ve stupni závislosti II a více. Dále ti, kteří jsou na péči jiných lidí závislí úplně. O konkrétním navýšení se můžete informovat v této kalkulačce.

Zdroj: mesec.cz, kurzy.cz

Související články