Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 se týká majitelů nemovitostí, kteří měli k 1. lednu letošního roku nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí. Majitelé, kteří byt, dům či pozemek koupili například až v únoru letošního roku, daň z nemovitých věcí budou platit až pro rok 2025. Činí-li daň z nemovitých věcí 5000 Kč a méně, musí ji majitelé zaplatit jednorázově během měsíce května, pokud je vyšší, tak je možné ji platit ve dvou splátkách v květnu a v listopadu.

Do výpočtu daně z nemovitých věcí vstupují příslušné koeficienty, proto se výše daně v jednotlivých městech liší. Oproti loňsku se řadě domácnostem zvýšila daň téměř dvojnásobně, což vlastníci logicky mohou promítnout do nájemného,“ uvedl Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz, která poskytuje službu Ideální nájemce s tím, že nájemci přímo daň z nemovitých věcí neplatí.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad se týká různých skupin poplatníků. Obvykle jde o fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt, a o fyzické osoby, které v daném městě vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich nejsou hlášeny k pobytu ony ani žádné jiné fyzické osoby.

Dále mohou být poplatníky fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce, fyzické osoby, jimž byl přidělen azyl, a cizinci, kteří mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní.

Nově daně z nemovitostí

Zdroj: Youtube

Osvobození od poplatku

Zároveň však existují i skupiny osob, které jsou od platby poplatku obvykle osvobozeny. Týká se to dětí do 4 let a lidí starších 70 let. Rodiny též většinou nemusí platit za třetí a každé další dítě. Osvobození se může týkat i vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, fyzických osob s trvalým bydlištěm na úředních adresách, fyzických osob umístěných v dětském domově, v zařízeních pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, nebo v domovech důchodců se zvláštním režimem a dále také nezaopatřených dětí umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením.

V praxi se občas setkáváme s tím, že se nájemníci diví, proč městu musí platit za svoz komunálního odpadu, když mají ve svých měsíčních zálohách od SVJ zahrnutou i částku za odpad. Nemusí se totiž nutně jednat o poplatek za komunální odpad, ale o náklad, který slouží pro účely hospodaření domu,“ upozorňuje Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz.

Rozhoduje trvalý pobyt

Konkrétní pravidla pro platbu poplatků za svoz komunálního odpadu se mohou město od města lišit, takže je vždy potřeba zjistit si konkrétní informace podle místa svého bydliště. „Primárním poplatníkem je obvykle ten, kdo má v bytě či domě trvalý pobyt,” říká Michal Hrbatý. Ovšem v situacích, kdy tomu tak není, nastávají různé případy.

Například v Praze jsou od poplatku osvobozeni lidé, kteří v hlavním městě pobývají přechodně, což se mnohdy týká například studentů či cizinců, kteří bydlí v nájmu. Naproti tomu v Brně má už od roku 2013 povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu každý, kdo má ve městě pobyt 90 a více dnů – tedy i studenti či cizinci přihlášení k přechodnému pobytu a pobývající zde v nájmu,“ dodal Michal Hrbatý.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Máte už zaplacenou daň z nemovitosti?

info Hlasování bylo ukončeno.
Ano, už mám zaplaceno. 75 %
Ne, ještě je čas. 25 %
Hlasovalo: 4

Kdy a kolik platíte za odpad ve vybraných krajských městech

Poplatky za komunální odpad jsou většinou splatné v prvním pololetí daného kalendářního roku – konkrétní letošní termíny pro Prahu, Brno, Olomouc a Plzeň, kde služba Ideální nájemce působí, uvádíme níže. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícího po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

Praha

Termíny splatnosti: 15. června a 15. prosince

Výše poplatku za 120litrovou nádobu: 1 560 Kč v případě svozu jednou za 14 dní. V případě svozu jednou týdně 3 180 Kč

Poplatky jsou v Praze rozčleněny do kategorií dle velikosti popelnice a frekvence odvozu. Sazba poplatku je stanovena na 0,50 Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Více informací najdete zde.

Brno

Termíny splatnosti: 31. května

Výše poplatku: 670 Kč

Poplatníci v Brně mohou využít online portál Brno iD, kde lze zaplatit rovnou za celou rodinu. Více obecných informací najdete zde.

Olomouc

Termíny splatnosti: 31. května

Výše poplatku: 804 Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Olomouci je letos nastaven na 804 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Další informace zde.

Plzeň

Termíny splatnosti: 31. května

Výše poplatku: 1 932 Kč

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni ovlivňuje frekvence svozu a objem nádoby. V případě popelnic o objemu 120 litrů a týdenního svozu je poplatek stanoven na 1 932 Kč ročně. Více informací najdete zde.

Zdroj: ostrava.cz, katalogodpadu.cz