Nemocenské je 1 ze 6 dávek nemocenského pojištění (dále ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovské a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Účelem této dávky je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v období, kdy nemohou kvůli nemoci dočasně pracovat.

Na nemocenské mají nárok jen zaměstnanci účastnící se na nemocenském pojištění a OSVČ, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč měsíčně.

Zdroj: Youtube

Nemocenské pojištění 2024

V roce 2024 platí všichni zaměstnanci vyšší daně ze mzdy. Od roku 2024 odvádí nově 0,6 % ze svého vyměřovacího základu, kterým je obvykle hrubá mzda, na nemocenském pojištění. Vyšší zdanění však nezvyšuje vaše nemocenské. Do konce roku platili nemocenské pojištění zaměstnavatelé – a to ve výši 2,1 % z vyměřovacích základů.

Nemocenské a náhrada mzdy za nemoc nejsou to stejné

Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy, tu vyplácí zaměstnavatel. Poté mají nárok na nemocenské, které vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Nemocenské se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti, nejdéle 380 dní.

Podle čeho se počítá vaše nemocenské?

Nemocenské se počítá podle předchozích příjmů, obvykle za předchozích 12 měsíců. U OSVČ se hodnotí platby na dobrovolném pojištění. U zaměstnanců zase hrubá mzda. Čím vyšší jsou vaše příjmy, tím vyšší je nemocenské.

Do 30. dne pracovní neschopnosti činí nemocenské 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne je to 66 % a následně 72 %.

Kdy vám přijde nemocenské na účet?

OSSZ vyplácí nemocenské zpětně do jednoho měsíce po dni, kdy byly doručeny všechny potřebné podklady pro výpočet.

Zdroj: pruvodcepodnikanim.cz, money.cz, e15.cz

Související články