Minimální mzda bude od nynějška růst jinak, než jsme byli zvyklí. Nová legislativa stanovuje, že její výši určí jasné parametry. Díky této změně se vyhneme každoročním vyjednáváním, která často vedla k nejasnostem a nedorozuměním. Podle ministra práce Mariana Jurečky by měla minimální mzda do roku 2029 dosáhnout alespoň 47 % průměrné mzdy.

Jak se zbavit dluhů?

Zdroj: Youtube

Mechanismus navyšování minimální mzdy

Novelizace zákoníku práce přináší nový mechanismus valorizace minimální mzdy. S účinností od letošního srpna bude růst minimální mzdy ovlivňován konkrétními parametry, které bude pravidelně stanovovat vláda. Tyto parametry budou vyhlašovány vždy na dvouleté období.

Jak to bude fungovat?

 1. Stanovení koeficientu
  Koeficient pro výpočet minimální mzdy bude stanoven vládou vždy na období dvou let, počínaje 1. lednem. Tento koeficient může být změněn pouze v případě podstatné změny ekonomických podmínek. Pro každý rok v rámci dvouletého období může být vyhlášen odlišný koeficient.
 2. Predikce průměrné hrubé mzdy
  Ministerstvo financí vydá každý rok do konce srpna predikci průměrné hrubé mzdy pro následující rok. Tento údaj bude základem pro výpočet minimální mzdy.
 3. Kalkulace minimální mzdy
  Následně Ministerstvo práce vypočte částku minimální mzdy, zaokrouhlí ji na nejbližší stovku nahoru a vyhlásí její novou výši do 30. září. Tento postup se bude opakovat každý rok, přičemž každý druhý rok budou aktualizovány koeficienty pro další dvouleté období.

Zaručený plat místo zaručené mzdy

V soukromém sektoru se mzdy budou řídit novým valorizačním mechanismem a kolektivním vyjednáváním. Institut zaručené mzdy bude nahrazen zaručeným platem ve veřejných službách a správě. Nová pravidla stanovují, že zaručený plat bude rozdělen do čtyř skupin podle náročnosti práce:

 1. První skupina: Zaručený plat ve výši 1násobku minimální mzdy.
 2. Druhá skupina: Zaručený plat ve výši 1,2násobku minimální mzdy.
 3. Třetí skupina: Zaručený plat ve výši 1,4násobku minimální mzdy.
 4. Čtvrtá skupina: Zaručený plat ve výši 1,6násobku minimální mzdy.

Tyto úrovně budou vyhlašovány Ministerstvem práce ve Sbírce zákonů nejpozději do 30. září.

Další plánované změny

MPSV také plánuje zrušit povinnost vytvářet písemný rozvrh čerpání dovolené. Tento krok má zjednodušit administrativu a omezit zbytečnou byrokracii. Zaměstnavatelé se tak mohou těšit na méně formální záležitosti při plánování dovolených.

Postup nového valorizačního mechanismu v praxi

 • Nejpozději do 31. srpna 2024 bude Ministerstvem financí vydaná predikce průměrné hrubé mzdy pro kalendářní rok 2025.
 • Po konzultaci se sociálními partnery a po zohlednění analýzy hodnotící přiměřenost (na základě povinných kritérií) vláda stanoví svým nařízením dva koeficienty pro roky 2025 a 2026, kterými se bude násobit predikce průměrné hrubé mzdy pro následující kalendářní rok.
 • MPSV na základě toho vypočte částku, zaokrouhlí ji na stokoruny nahoru a vyhlásí do 30. září 2024 výši minimální mzdy pro rok 2025. Stejný postup MPSV zopakuje i v roce 2025.
 • V roce 2026 vláda stejným způsobem stanoví koeficienty pro roky 2027 a 2028.

Od kdy má vše platit

Novela má být účinná od 1. srpna 2024. Minimální mzda by tak poprvé byla stanovena na základě valorizačního mechanismu pro rok 2025. Tato legislativa vychází z programového prohlášení vlády a současně provádí transpozici příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii.

Zdroje:

Související články