Zaměstnanci si platí nemocenské pojištění povinně, v případě OSVČ povinné není (v takovém případě nemáte nárok na pracovní neschopnost a další „benefity“ pojištění). Přesto je spousta těch, kteří si jej platí. Ani tak nemají nárok na stejnou podporu jako zaměstnanci.

Nemocenské pojištění: Pro OSVČ není povinné

Nemocenské pojištění je jakousi formou podpory, kterou dostávají pojištěnci v době, kdy nemohou pracovat a vydělávat peníze. Patří sem například dávka nemocenského pojištění (nemocenská) v době pracovní neschopnosti, ale také peněžitá pomoc v mateřství (mateřská). Nově je to i dávka otcovské poporodní péče (otcovská).

Zdroj: Youtube

A co ostatní příspěvky?

Mezi další dávky patří vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Ten vykryje částečný výpadek v příjmech (kdy je zaměstnankyně v těhotenství dočasně přeřazena na hůř placené místo – třeba kvůli menší fyzické námaze).

Pokud se do stejné situace dostane žena, která pracuje jako OSVČ a dělá fyzicky namáhavou práci, také může týden před porodem skončit. Ale výpadek v příjmu jí nebude nijak nahrazen. Problém je také v případě ošetřovného.

Ošetřovné můžete znát ve dvou formách. Ošetřovné bez přívlastku slouží jako prostředek k vykrytí příjmu zaměstnanců, kteří se musí několik dní zdržet práce z důvodu péče o dítě, rodiče nebo nemocného partnera. Toto opatření není vázáno pouze na situaci spojenou s nemocí, ale může být uplatněno i v případech karantény či uzavření školek z důvodu havárie nebo epidemie.

Původní zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců z roku 1956 tuto možnost poskytoval pouze zaměstnancům, a to maximálně po dobu šesti dnů. Živnostníci a další nezaměstnaní nebyli do tohoto systému zahrnuti, ačkoliv jejich situace mohla být obdobná.

Diskuze o rozšíření nároku na ošetřovné na všechny pojištěnce, včetně živnostníků, nebyla úspěšná. Některé předložené návrhy byly zamítnuty, ačkoli argumentovaly pro zahrnutí i této skupiny lidí.

Případné interpretace zákona naznačují, že ošetřovné bylo původně zamýšleno pro situaci, kdy zaměstnanec musí pečovat o nemocného člena, a nikoli jen o osoby s pevně stanovenou pracovní dobou. Avšak v současném kontextu je tato logika zastaralá a diskriminační, zejména vzhledem k rozšíření pracovních modelů, jako je home office.

Druhá forma ošetřovného, ​​zavedená v roce 2018, je určena pro dlouhodobou péči o nemocného člena rodiny, který býval v nemocnici. Toto ošetřovné se vyplácí až po dobu devadesáti dnů a je dostupné i pro živnostníky.

Je však otázkou, zda tato opatření dostatečně zohledňují potřeby všech skupin pojištěnců. Že dobrovolné nemocenské pojištění platí jen relativně malá část populace, nebere v úvahu potřebu většího množství lidí, kteří jsou v podobně náročné situaci, ale nemají nárok na finanční podporu.

Zdroj: dostupnyadvokat.cz, cssz.cz, e15.cz, finmag.cz

Související články