Správně zvolený podnikatelský úvěr může být zásadní pro úspěch vašeho podnikání. Když vyberete správný typ úvěru, získáte potřebné peníze za výhodných podmínek, což vám může ušetřit spoustu nákladů a starostí.

Pokud budete úvěr dobře spravovat, můžete předejít finančním problémům a udržet své podnikání stabilní. Naopak, špatně zvolený nebo špatně spravovaný úvěr může vést k nečekaným nákladům a finančním potížím, kterým je lepší se vyhnout.

Zdroj: Youtube

Typy podnikatelských úvěrů a jejich podmínky

Přehled hlavních typů podnikatelských úvěrů

 1. Krátkodobé úvěry – Podnikatelé a firmy je využívají zejména pro financování dočasných potřeb nebo v případě rychlých investičních příležitostí.
 2. Střednědobé a dlouhodobé úvěry – Tento typ úvěru slouží k financování větších projektů, kam spadá například expanze podnikání, nákup nemovitosti nebo větší investice – třeba do technologií.
 3. Kontokorentní úvěry – Jde o typ úvěru, který umožní firmám čerpat finanční prostředky flexibilně do výše schváleného limitu.
 4. Leasing – Leasing můžete použít při investování do modernizace vašeho podnikání, automobilu, nových strojů, ale i do vybavení ordinace či nákupu nemovitostí.
 5. Investiční úvěry – Investiční úvěry jsou určeny přímo pro financování konkrétních investičních záměrů.

Podmínky a požadavky pro získání podnikatelských úvěrů

Pokud si chcete sjednat podnikatelský úvěr, budete potřebovat občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Pokud o úvěr žádáte ve své bance, možná tyto doklady nutné nebudou. Rozhodně si ale připravte následující dokumenty:

 • Doklady k podnikání (finanční výkazy, přiznání k dani z příjmů, doklad o úhradě daně z příjmů).
 • Účetní uzávěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztrát).
 • Aktuální výkazy (účetní výkazy ke konci ukončeného čtvrtletí).
 • Alespoň tři měsíční výpisy z podnikatelského účtu vedeného u vaší banky.
 • Dále také mohou požadovat: zprávu z auditu, potvrzení o bezdlužnosti, doplňující údaje.
 • Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Využili jste někdy podnikatelského úvěru?

Ano. 0
Ne. 0

Jak připravit úspěšnou žádost o úvěr

Předtím, než začnete vyplňovat formulář žádosti o úvěr, musíte si připravit podnikatelský plán a potřebné dokumenty.

Příprava kvalitního podnikatelského plánu

Podnikatelský plán je základní dokument, který banka nebo finanční instituce vyžadují při posuzování vaší žádosti o úvěr. Zahrnuje několik klíčových částí:

 • Strukturování podnikatelského plánu: Začněte vytvořením executive summary, které shrnuje záměr podnikání. Dále se v plánu nachází analýza trhu s popisem cílového trhu a konkurence, marketingová strategie s plánem získávání zákazníků a finanční projekce obsahující odhad příjmů, nákladů a ziskovosti.
 • Příklady a šablony podnikatelských plánů: Při tvorbě svého podnikatelského plánu můžete využít příklady a šablony, které vám pomohou lépe strukturovat vaše myšlenky a plány.

Sbírání a příprava potřebných dokumentů

Při žádosti o úvěr je důležité připravit veškeré potřebné dokumenty, které banka nebo finanční instituce požadují:

 • Výkazy zisků a ztrát: Poskytují přehled o finanční situaci podniku.
 • Bilance a cash flow projekce: Dokumentují aktiva, pasiva a předpokládaný tok peněz.
 • Daňová přiznání a další finanční dokumenty: Potvrzují příjmy a závazky podniku.

Komunikace s bankou či finanční institucí

Po přípravě podnikatelského plánu a potřebných dokumentů je čas komunikovat s bankou nebo finanční institucí:

 • Prezentace sebe a svého podniku: Prezentujte svůj podnikatelský záměr a plán jasně a srozumitelně.
 • Tip pro úspěšnou komunikaci: Buďte otevření, připravení odpovědět na otázky a poskytnout další informace.
 • Budování důvěry a dobrých vztahů s věřitelem: Důvěra je klíčová pro úspěšné získání úvěru. Udržujte pravidelnou komunikaci a transparentnost.

Správa úvěru a rizika spojená s nesplácením

Po získání úvěru je důležité správně ho řídit a minimalizovat rizika spojená s nesplácením:

 • Efektivní správa podnikatelského úvěru: Monitorujte splátky a cash flow a plánujte finanční rezervy.
 • Rizika spojená s nesplácením úvěru: Mějte na paměti důsledky nesplácení pro podnikání, možné sankce a možnosti restrukturalizace dluhu.
 • Strategie pro zvládání finančních potíží: Reagujte aktivně při prvních náznacích problémů, vyjednávejte s věřiteli o odkladu splátek a hledejte alternativní zdroje financování v krizových situacích.

Zdroj: businessanimals.cz, moneta.cz, kb.cz, finex.cz

Související články