Poplatek za psa musí platit téměř každý, kdo nějakého psa vlastní. Jde o osoby, které mají přihlášený trvalý pobyt na území České republiky. Týká se to však i těch, kteří zde žijí podle zákonů upravujících pobyt cizinců na území České republiky.

Poplatek za psa: Kdy a kam psa přihlásit?

Podrobné informace naleznete v zákonu č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na úřad musíte podle zákona přihlásit každého psa staršího 3 měsíců. A to do 15 dnů poté, co tohoto věku dosáhne. Splatnost poplatku je stanovena nejpozději k 31. březnu daného roku.

Podívejte se, jak se můžete zbavit svých dluhů co nejrychleji:

Zdroj: Youtube

Poplatek budete hradit stejnému úřadu, na kterém psa přihlásíte. Tedy obci příslušné podle vašeho místa trvalého pobytu nebo sídla společnosti. To znamená, že psa nemůžete přihlásit kdekoliv. O to se někteří snaží v místech, kde je poplatek nižší.

V případě, že se přestěhujete, budete platit poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž změna nastala, obci, v níž bude pes nově přihlášen. Pokud se tedy i se svým psem přestěhujete z Prahy do Jihlavy 21. února 2024, březnový poplatek už uhradíte v Jihlavě.

V případě změny místa přihlášení psa se vypočítává poplatek v poměrné výši. Ve své původní obci můžete požádat o vrácení přeplatku. Výše poplatku za psa je v každém městě jiná.

Kdo neplatí poplatek za psa?

Existují případy, kdy může být poplatek za psa občanovi snížen, ale i trvale či dočasně odpuštěn. Týká se to osob nevidomých nebo držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P, dále osob závislých na pomoci jiného člověka, trenérů asistenčních psů, provozovatelů útulku pro zvířata. V neposlední řadě osob, kterým bylo držení a používání psa nařízeno zvláštním právním předpisem (psovodu Policie ČR, myslivci).

Co je potřeba k přihlášení psa na úřadu?

K přihlášení psa na úřadu budete potřebovat očkovací průkaz či cestovní pas zvířete. Do přihlášky budete opisovat, o jaké plemeno se jedná, dále číslo čipu nebo tetování. Doplníte i údaje, jako jsou jméno, pohlaví, datum narození, ale i speciální poznávací znamení psa. Mezi poznávací znamení mohou patřit různé zvláštnosti, ale také barva srsti.

Dále uvedete také informace o sobě, jako jsou vaše jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu a číslo bankovního účtu. Psa můžete přihlásit osobně na úřadu, ale i poštou či elektronickou datovou zprávou.

Zdroj: portal.gov.cz, zakonyprolidi.cz, esipa.cz

Související články