Příležitostný příjem se podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, týká příjmů z činností nebo pronájmů, které nejsou provozovány pravidelně a systematicky jako podnikání. Patří sem například příležitostný úklid, prodej úrody ze zahrádky nebo pronájem zahradní techniky. Důležité je, že příjem z těchto činností nesmí přesáhnout limit 50 000 Kč ročně, aby byl osvobozen od daně.

Co je příležitostný příjem?

Podívejte se, jak můžete ušetřit peníze ze své výplaty:

Zdroj: Youtube

Příležitostný příjem zahrnuje různé aktivity, které nevykonáváte pravidelně a nemáte na ně živnostenské oprávnění. Příklady zahrnují:

 • Jednorázové činnosti: Pomoc sousedovi s opravou domu, doučování dětí nebo příležitostné úklidy.
 • Prodej vlastních výrobků a výpěstků: Prodej domácích výrobků, ovoce a zeleniny na trzích nebo online platformách.
 • Příležitostný pronájem movitých věcí: Pronájem nářadí, sekaček nebo jiných věcí, které občas půjčíte za úplatu.

Daňové povinnosti při příležitostném příjmu

Pokud příležitostný příjem nepřesáhne 50 000 Kč ročně, není nutné jej uvádět v daňovém přiznání a neplatí se z něj žádná daň. V případě, že tento limit překročíte, musíte celý příjem zdanit podle standardní sazby daně z příjmů fyzických osob, která je v současnosti 15 % pro příjmy do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro vyšší příjmy.

Jaké jsou příklady příležitostného příjmu?

Příležitostný příjem může zahrnovat mnoho různých činností. Zde je několik konkrétních příkladů:

 • Penzista pan Novák: Doučuje angličtinu a vydělá si 40 000 Kč za rok. Tento příjem je nižší než limit a nepodléhá zdanění.
 • Zaměstnanec pan Dvořák: Pronajímá sekačku a vydělá 35 000 Kč. Musí podat daňové přiznání a uvést všechny příjmy, ale příležitostný příjem je pod limitem, takže z něj neplatí daň.

Jak zdanit příležitostné příjmy nad limit?

Pokud vaše příležitostné příjmy překročí limit 50 000 Kč, musíte zdanit celou částku. Postup zahrnuje:

 1. Sečtení všech příležitostných příjmů: Zjistíte celkovou částku za kalendářní rok.
 2. Zahrnutí do daňového přiznání: Uvedete celkovou částku v příslušné sekci daňového přiznání.
 3. Zdanění příjmů: Zdaníte je podle aktuální sazby daně z příjmů fyzických osob.

Výhody zvýšení limitu pro rok 2024

Zvýšení limitu pro osvobození příležitostných příjmů na 50 000 Kč přináší několik výhod:

 • Snížení administrativní zátěže: Méně lidí bude muset uvádět tyto příjmy v daňovém přiznání.
 • Podpora drobného přivýdělku: Zvýšený limit podporuje občany, aby si přivydělávali vedle svého hlavního příjmu.
 • Flexibilita: Lidé mají větší volnost v provádění příležitostných činností bez obav z daňové administrativy.

Sankce za nesplnění daňových povinností

Pokud neodevzdáte daňové přiznání nebo nezaplatíte včas daň, hrozí vám sankce. Ty mohou zahrnovat pokuty a úroky z prodlení. Sankce za každý den prodlení činí 0,05 % ze zaplacené daně, maximální postih může být až 5 % z vyměřené daně. Pokud nepodáte daňové přiznání vůbec, pokuta bude minimálně 500 Kč.

Související články