Při vyplňování daňového přiznání se můžete dostat do situace, kdy jste odvedli více, než bylo nutné. Co v takovém případě udělat? A jak je to s nedoplatkem? Zjistěte, jak správně postupovat v obou situacích a jak se vyhnout problémům s finančním úřadem.

Jak je to s vrácením přeplatku

Pokud jste při vyplňování daňového přiznání zjistili, že jste na daních přeplatili, pravděpodobně se ptáte, jestli vám finanční úřad automaticky vrátí přeplatek. Bohužel, není to pravidlem. Pokud se sami neozvete, peníze vám nikdo nevrátí. Naopak, pokud máte nedoplatek, úřad po vás bude vždy zaplacení této částky vyžadovat.

Zdroj: Youtube

Žádost o vrácení přeplatku naleznete přímo v tiskopisu daňového přiznání. Dřív bylo nutné tuto žádost podat nejpozději 60 dnů před termínem odevzdání přiznání, ale nyní ji můžete podat i během ledna. Finanční úřad má na vrácení přeplatku lhůtu 30 dnů od podání žádosti.

Co když je přeplatek příliš malý?

Finanční úřad vrací pouze částky přeplatku, které jsou 200 Kč a vyšší (před rokem 2021 to bylo 100 Kč a vyšší). Pokud je váš přeplatek nižší, přeplatky se sčítají, a o jeho vrácení můžete požádat až do 6 let zpětně. Po uplynutí této lhůty se přeplatek automaticky stává součástí státního rozpočtu.

Jak dlouho trvá, než obdržíte daňovou vratku?

Pokud jste splnili všechny podmínky pro vrácení přeplatku, měla by být vaše žádost o vrácení přeplatku vyřízena do 30 dnů od podání. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání. Pokud jste přiznání podali elektronicky, měla by vám být daňová vratka vrácena do 3. června.

Možnost vrácení přeplatku v hotovosti

Nově je od roku 2021 možné, aby vám finanční úřad vrátil přeplatek na dani i v hotovosti, avšak maximálně do výše 1000 Kč.

 Co dělat v případě nedoplatku?

Pokud zjistíte, že máte nedoplatek na dani, je nutné ho uhradit nejpozději do stanoveného termínu. Tento termín se liší podle způsobu podání přiznání a může být od 2. dubna do 2. května 2024. Jestliže nedoplatek nezaplatíte včas, mohou vám začít naskakovat úroky z prodlení.

Zdroj: portal.gov.cz, businessinfo.cz, penize.cz

Související články