Možností, jak přijít o peníze či o zisk, je v dění kolem realit a bydlení nespočet. „Těmi nejtypičtějšími jsou dlužné nájemné, nevrácená půjčka a neuhrazená kupní cena,“ vypočítává pražská advokátka Monika Kořínková.

K nim lze přidat i ztráty při vyklízení nemovitosti, kdy svěříte cenné předměty nesolidnímu člověku či firmě, kteří využijí vaší důvěřivosti a neznalosti oboru. V lepším případě vás ošidí, v horším zcela okradou.

Opatrnost, pečlivost a kvalitní smlouva

A jsme zase u hlavní poučky, která se Realitním okénkem vine jako zlatá nit. Tou je svatá trojice “opatrnost, pečlivost a kvalitní smlouva“.

„Vždy si zjistěte, komu pronajímáte, půjčujete nebo prodáváte, s kým uzavíráte nájemní smlouvu, smlouvu o zápůjčce nebo kupní smlouvu,“ vypočítává Monika Kořínková. To, že se nám člověk představí nebo nám ho doporučil známý, v dnešní době opravdu nestačí. Vyžadování veškerých údajů a třeba i kontrola v rejstříku exekucí jsou zcela namístě.

„Smlouvy a dohody sepisujte písemně či elektronicky, ale vždy tak, aby bylo možné je prokázat,“ pokračuje advokátka. „Minimálními údaji u fyzických osob jsou jméno a příjmení, datum narození, bydliště uvedené v občanském průkazu, které podle tohoto dokladu ověřte. U právnických osob – společností – údaje zjistíte z veřejného obchodního rejstříku. Měl by to být název společnosti, identifikační číslo, sídlo společnosti plus kdo za ni jedná. Totožnost jednatele či jiné osoby zastupující společnost opět ověřte i podle OP.“

Kdo, co, komu a kdy?

Všechny zúčastněné strany by měly dávat pozor, co podepisují ve smlouvě, která může být zcela jednoduchá. Měla by však obsahovat čtyři podstatné věci KDO–CO–KOMU–KDY…

  • Jedná-li se o půjčku třeba na pořízení nemovitosti, pak by smlouva měla obsahovat, kolik půjčuji, jak, zda na účet, či v hotovosti, do kdy půjčím, do kdy dlužník vrátí, plus případné úroky či úroky z prodlení. Kontrolujte podmínky ve smlouvě, je dobré sjednat nějaké sankce pro případ, že dlužník nebude platit včas nebo vůbec.
  • Nájem – co pronajímáte, za kolik, co je cena za nájem a co cena za služby spojené s nájmem, do kdy se platí a kam, na jak dlouho pronajímáte, kdo bude užívat…
  • Kupní smlouva – co prodáváte, za kolik, kdy se hradí cena…

Svědci a potvrzení

„Pokud někomu předáváte peníze v hotovosti, vždy potřebujete potvrzení o jejich předání nebo alespoň svědky, kteří jsou osobně u toho. Posíláte-li je převodem, tak vždy z vlastního účtu a zachovejte potvrzení z banky či výpis z účtu,“ doporučuje Monika Kořínková.

Důležité je také zajištění pohledávky, u vyšších částek zástavou nemovitosti nebo cenné movité věci (kvalitní hodinky, motorka, televize, sekačka apod.). Další možností je podpis směnky nebo ručení další osoby.

U nájmu pak nesmíme nikdy zapomenout na jistotu (podle terminologie NOZ – Nového občanského zákoníku správnější výraz pro kauci), která by měla být ve výši minimálně ceny nájmu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu za jeden měsíc.

„Osobně doporučuji se zajistit zálohou ve výši nájmu a záloh na služby za dva měsíce. Je dobré si i řádně spočítat náklady bytu a výši nájmu, neboť z pravidelných měsíčních služeb platí nájemce pouze služby spojené s užíváním bytu, ale tzv. fond oprav je nákladem vlastníka, jakož i daně z příjmu, úhrady za správu domu a podobně,“ upozorňuje advokátka.

Odkládání se nevyplatí

Zjistíte-li, že dlužník neplní řádně své povinnosti, neměli byste řešení odkládat, ale jednat okamžitě. „Čas běží, soudní proces může být dlouhý a dlužník nemusí mít před sebou dobré vyhlídky, stárne, onemocní, vyhodí ho z práce, takže čím později se věřitel domáhá svých práv, tím hůře. Pravděpodobnost návratu pohledávky se s časem snižuje,“ varuje advokátka.

Pošlete nejprve výzvu k zaplacení e-mailem, SMSkou a podobně. Ideální je datová schránka nebo poštou s doručenkou či dodejkou. Komunikuje-li dlužník a hlásí se k pohledávce, nechte ho podepsat uznání dluhu, vždy písemně a s podpisem dohodněte náhradní termín plnění nebo splátkový kalendář.

Velmi moudré je sjednání prodloužení promlčecí lhůty, nejlépe hned na začátku, například u zápůjčky peněz nebo v rámci uznání dluhu.

Co dělat, když se obavy naplnily

Pokud dlužník ani přes výzvy nehradí, můžete se obrátit na soud, jde-li například o podvod, tak na Policii ČR. Podání můžete sepsat sami nebo využít služeb advokáta. Někdy k plnění stačí předžalobní výzva či shánění dalších věřitelů k podání hromadné žaloby.

Rozhodně byste neměli brát spravedlnost do svých rukou. To znamená vyhnout se nepodloženým pomluvám (zejména na sociálních sítích), urážkám, výhružkám a zastrašování nebo vlastnoručnímu zajišťování si majetku dlužníka, kdy vám samotným hrozí žaloba kvůli pomluvě, případně trestní postih.

„Soud rozhodne – například rozsudkem, že dlužník je povinen zaplatit 10 000 korun plus úroky z prodlení, nebo úroky z půjčky a navíc náklady soudního řízení, tedy soudní poplatek a náklady na advokáta,“ popisuje Monika Kořínková dobrý závěr procesu, na který se však podle vytíženosti soudů čeká rok, nebo i několik let od podání žaloby. „Když máte pravomocný rozsudek, tedy takový, proti němuž se nelze odvolat, a dlužník přesto neplatí, podává se návrh na exekuci.“

Realitní okénko končí. Díky za pozornost, kterou jste jednotlivým článkům věnovali. Přejeme štěstí připraveným i těm, kteří vletí na realitní trh znalostmi nepolíbení, což vřele nedoporučujeme! Vyzkoušeno na vlastní kůži za vás!

Související články