Invalidní důchod obvykle neznamená dostatečný příjem pro důstojný život. Je to spíš bonus k tomu, co si sami vyděláte – pokud můžete pracovat. Dnes se s vámi podíváme na to, jak je možné v invalidním důchodu pracovat, jaké smlouvy můžete uzavřít a jaký vliv to má na váš budoucí starobní důchod.

Je možné pracovat v invalidním důchodu?

Zdroj: Youtube

Pracovat můžete i při pobírání invalidního důchodu, pokud to váš zdravotní stav umožňuje. Výše invalidního důchodu nijak neovlivňuje vaši schopnost a možnost pracovat. Díky tomu si mohou lidé v invalidním důchodu přivydělávat, ať už na plný, či zkrácený úvazek, aniž by to mělo na jejich invalidní důchod vliv.

Pracovní smlouva v invalidním důchodu

Klasická pracovní smlouva je pro invalidní důchodce výhodná, protože se z hrubé mzdy odvádí sociální pojištění. Tato doba se počítá také do nároku na starobní důchod, což je velká výhoda do budoucna.

Práce na dohody a odvody na důchodové pojištění

Dohody, jako jsou DPČ a DPP, jsou pro invalidní důchodce další možností. Výdělky z těchto dohod jsou omezené, ale nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění do určitých limitů, což je dobré pro ty, kteří si chtějí přivydělávat na brigádách, ale nechtějí pracovat na plný úvazek.

Invalidní důchodce a samostatně výdělečná činnost

Invalidní důchodci se mohou stát také podnikateli. V případě samostatné výdělečné činnosti platí specifická pravidla pro odvody na sociální a zdravotní pojištění. Musíte si být vědomi možných omezení a povinností spojených s touto formou přivýdělku.

Počítá se invalidní důchod do starobního důchodu?

Doba pobírání invalidního důchodu se počítá do nároku na starobní důchod pouze u invalidity třetího stupně. Pro ostatní stupně invalidity není toto období zahrnuto do nároku na starobní důchod, což může mít vliv na celkovou délku odpracovaného času a nároků na starobní důchod v budoucnosti.

Zdroj: finance.cz, dostupnyadvokat.cz

Související články