Rok 2024 se pro dohodáře nese ve znamení významných legislativních změn, které přináší transpoziční novela zákoníku práce. Tyto změny se dotknou nejen brigádníků, studentů a důchodců, ale také zaměstnavatelů, kteří budou muset přizpůsobit své postupy novým požadavkům. Přestože změny mají za cíl zlepšit ochranu zaměstnanců, někteří je vnímají jako další administrativní zátěž.

Nové povinnosti pro zaměstnavatele

Jednou z nejvýznamnějších změn, která vstoupí v platnost od července 2024, je povinnost zaměstnavatelů hlásit všechny dohody o provedení práce (DPP) České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato povinnost se vztahuje na všechny dohodáře, včetně těch, kteří nejsou pojištěni. Zaměstnavatelé budou muset do 20. dne následujícího měsíce podat elektronické hlášení na speciálním formuláři.

Zdroj: Youtube

Centrální evidence dohod

Cílem zavedení centrální evidence dohod je ztížit zaměstnávání na černo a umožnit úřadům průběžně monitorovat plnění limitů pro povinné odvody. Zaměstnavatelé budou povinni sdělovat ČSSZ následující údaje o zaměstnancích:

  • Jméno a příjmení,
  • rodné číslo a datum narození,
  • první a poslední kalendářní měsíc, v němž byl u zaměstnance uplatněn režim oznámené dohody,
  • výši příjmu za kalendářní měsíc.

Změny v povinných odvodech od ledna 2025

Od ledna 2025 dojde ke změně výpočtu povinných odvodů na pojištění u DPP. Nově se bude limit pro odvody stanovovat a průběžně měnit v závislosti na výši průměrné mzdy v ČR. Dojde také k zavedení dvou režimů – oznámené a neoznámené dohody, s různými limity pro odvody.

Oznámené a neoznámené dohody

U oznámených dohod bude platit limit ve výši 25 % průměrné mzdy (v roce 2024 je to 10 500 Kč), zatímco u neoznámených dohod bude limit 4 000 Kč. Při překročení těchto limitů budou příjmy podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé tak musí zvážit, zda se jim vzniklé náklady na odvody vyplatí, a dohodáři by měli být připraveni na možné snížení čisté mzdy.

Další významné změny

Kromě povinných hlášení a změn v odvodech přináší novela zákoníku práce další změny, které již nabyly účinnosti v roce 2023 a na začátku roku 2024. Tyto změny zahrnují:

  • Povinnost poskytovat dohodářům přestávky na jídlo a oddech,
  • garantovat nepřetržitý denní a týdenní odpočinek,
  • respektovat právní úpravu noční práce a pracovní pohotovosti,
  • evidovat pracovní dobu stejně jako u klasických zaměstnanců.

Nová povinnost informovat zaměstnance

Nově musí zaměstnavatelé do 7 dnů od zahájení výkonu práce písemně informovat zaměstnance o všech podstatných skutečnostech týkajících se dohody, včetně popisu sjednané práce, rozsahu pracovní doby a poskytování přestávek.

Dopady na zaměstnavatele a dohodáře

Tyto změny přinášejí větší administrativní zátěž pro zaměstnavatele a snižují flexibilitu dohod. Zaměstnavatelé budou muset pečlivěji zvažovat uzavírání dohod a dohodáři se musí připravit na nové podmínky, které mohou ovlivnit jejich čistý příjem.

Budoucnost dohod o provedení práce

I přes zvýšenou administrativní náročnost zůstanou dohody o provedení práce oblíbeným nástrojem pro zaměstnance pracující na zkrácený úvazek i nadále. Změny provedené transpoziční novelou zákoníku práce je ale mohou udělat méně atraktivními pro některé zaměstnavatele.

Související články