Přesvědčivé architektonické návrhy a vizualizace

Konečně se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe - na návrh. I v dnešním rychlém světě je základem skvělého návrhu skvělý nápad. Přesto řada architektů nestráví skutečným navrhováním ani 50 procent svého času. Ve zbytku času se věnují administrativním drobnostem: specifikaci materiálů, úpravám výkresů, distribuci...

Konečně se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe - na návrh. I v dnešním rychlém světě je základem skvělého návrhu skvělý nápad. Přesto řada architektů nestráví skutečným navrhováním ani 50 procent svého času. Ve zbytku času se věnují administrativním drobnostem: specifikaci materiálů, úpravám výkresů, distribuci výkresů.

Pomocník při realizaci nápadů
Aukett s.r.o. - uživatel Autodesk produktů a zákazník CAD Studia spol. s r.o.Autodesk Architectural Desktop dává sofistikovanou sadu nástrojů, jež zjednodušují proces navrhování. Je vybaven přizpůsobitelnými, „inteligentními“ architektonickými objekty, je integrovaný s Internetem a plně podporuje práci ve 2D i 3D. Autodesk Architectural Desktop spolu s Autodesk VIZem vám pomůže realizovat všechny vaše nápady.

Jedním ze světově nejrozšířenějších CAD nástrojů pro stavební projekci a vizualizace jsou programy Autodesk Architectural Desktop a Autodesk VIZ.

Co balíček Autodesk Architectural Desktopu 3.3 a Autodesk VIZ 4 umožňuje?
Když přemýšlíte nad kreativními řešeními, nechcete se nechat rozptylovat technickými požadavky software. Autodesk Architectural Desktop vám může pomoci. Jeho přímočaré rozhraní podporuje snadnou a přirozenou práci, stavební model rychle vytváříte z nových architektonických objektů. Navíc vám dává flexibilitu komunikovat své nápady ve 2D, ve 3D, nebo v obojím.

V současné době jsou na CAD aplikace kladeny stále větší nároky, které ve většině případů vycházejí z praxe. Už nestačí vytvořit jen dvourozměrnou dokumentaci projektu, ale řada investorů vyžaduje před samotným zahájením projektových prací vypracovat koncepční studii, jejíž součástí jsou různé pohledy a v poslední době také animované ukázky třírozměrného modelu. Firma Autodesk nyní umožnila projektantům a stavebním inženýrům nenásilným způsobem vstoupit do třetí dimenze.

Autodesk VIZ 4
Vysoký Hrádek - Informační středisko JE Temelín - CAD Studio spol. s r.o. - autor vizualizaceMnohokrát oceněný Autodesk VIZ poskytuje plynulé 3D prostředí pro modelování, rendering a animaci. Ať už jste architekt, územní plánovač nebo strojírenský návrhář, můžete v průběhu navrhování používat Autodesk VIZ pro vývoj a zkoumání různých koncepcí a alternativ, komunikaci návrhářského záměru s klienty, kolegy a konzultanty, i pro kontrolu, zda se vám do návrhů nedostala nějaká chyba. Navíc Autodesk VIZ vyhoví přesně takové úrovni vizuálního zobrazení, jakou potřebujete - od rychlých skic v reálném čase přes fotorealistické virtuální prototypy až po přesvědčivé multimediální prezentace.

Propojení Architectural Desktopu s Autodesk VIZem
Je umožněno pomocí vyspělé funkce „DWG Linking“, která propojuje vizualizační scénu se soubory aplikací AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Map a Autodesk Land Desktop. Pomocí této funkce je možné na jednom počítači dále dotvářet projektovou část dokumentace a na druhém již osazovat samotný model budovy do scenérie.

Je libo 2D/3D
Architectural Desktop umožňuje přímé vkládání inteligentních stavebních objektů včetně zdí obvodového pláště, zavěšených zdí, okenních sestav a stavebních konstrukčních prvků. Pomocí nich a intuitivního ovládání nabízí naprostou volnost v kreativitě kreslení.

Robert Holata - uživatel Autodesk produktůSystém je koncipován tak, že umožňuje kreslení klasickým způsobem 2D, kde automaticky nezávisle na prostředí dotváří třírozměrný model budovy. Výhodou je pak možnost přepínání, či přímého zobrazení 2D/3D pro kontrolu správnosti myšlenky. Díky vnitřnímu modelu budovy umožňuje Architectural Desktop nezávislé vytváření pohledů a řezů, které se automaticky aktualizují při změně modelu. I při závažnějších změnách projektu „na poslední chvíli“ tak lze velice rychle a snadno získat inovovanou kompletní sadu výkresové dokumentace.

Integrované řešení pro tvůrčí spolupráci
Zároveň s konvergencí 2D a 3D navrhování je klíčové, aby šlo informace sdílet mezi různými aplikacemi. S Autodesk Architectural Desktopem můžete své výkresy integrovat s ostatními oborovými řešeními Autodesku. Můžete například přenést model z Architectural Desktopu do Autodesk VIZ 4, kde provedete fotorealistický rendering a animaci — nejúčinnější způsob, jak získat, navrhnout a prodat projekt.

Ing. arch. Jaroslav Kročák - uživatel Autodesk produktů a zákazník CAD Studia spol. s r. o.DWG Linking díky podpoře hladin dokáže automaticky obnovit hladiny AutoCADu. Při změně návrhu (projektu) lze automaticky a rychle aktualizovat i vizualizaci nebo animaci. Aktualizace částí scény lze provádět jednotlivě i po hladinách či konkrétních objektech. Pomocí substituce objektů můžete propojené bloky Architectural Desktopu nahradit realistickými trojrozměrnými prvky.

Ideální kombinace
Kombinace Autodesk Architectural Desktop 3.3 a Autodesk VIZe 4 je ideálním pomocníkem.

-Karel Caldr-
Xanadu s.r.o., divize CAD Studio

Komentáře

Načítám komentáře...