Z regionů IV.: Brněnská Vaňkovka poprvé

Z regionů IV.: Brněnská Vaňkovka poprvé

Po několika dílech věnovaných moderním stavbám se v dnešním a příštím článku vypravíme opět do regionu, tentokrát do moravské metropole Brna. Řeč bude o exponovaném a z hlediska dalšího využití...

    <a rel="imagebox-artg" href="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_2171_1.jpg" target="_blank">
            <img alt="administrativa" src="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/2171_1.jpg" align="right" border="1" />&lt; a bordercolor="black"&gt;</a>Po několika dílech věnovaných moderním stavbám se v dnešním a příštím článku vypravíme opět do regionu, tentokrát do moravské metropole Brna. Řeč bude o exponovaném a z hlediska dalšího využití a památkové ochrany poměrně složitém areálu brněnské továrny Vaňkovka.<br /><br />Každý, kdo někdy přijel do Brna, nemohl areál Vaňkovka minout. V tomto dílu si přiblížíme historii této jedinečné památky z poloviny předminulého století, v dalším pokračování pak plánované využití a také aktivity stejnojmenného sdružení Vaňkovka, které si revitalizaci a další kulturně společenské využití industriálního areálu vzalo za své. <br /><br /><a rel="imagebox-artg" href="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_2171_2.jpg" target="_blank"><img alt="pudorys" src="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/2171_2.jpg" align="right" border="1" />&lt; a bordercolor="black"&gt;</a>Areál továren Vaňkovka se nachází v centru města. Na severní straně hraničí (ale je oddělený silnicí) s obchodním domem TESCO a brněnským hlavním nádražím. Poblíž je i navazující historické jádro města s dlouhou pěší zónou. Na jižní straně lokalita hraničí (opět oddělena silnicí) s autobusovým nádražím s celorepublikovým významem. Areál je ohraničen ulicemi Úzká, Dornych, Plotní, Zvonařka, Trnitá. Tato lokalita je - vzhledem ke své strategické poloze – velmi vhodná pro další rozvoj. Dnes je Vaňkovka pro brněnské občany pojmem, kterému projekt revitalizace (o němž bude řeč za týden) dává nový život, ovšem při respektování jeho tradice. Stávající staré město je pěšky na dosah. Všechny veřejné dopravní prostředky mají již dnes svá stanoviště v bezprostřední blízkosti lokality, Vaňkovka je také dobře dostupná pro nákladní vozy. <br /><br />Dříve, než se k plánovanému rozvoji dostaneme, pojďme se podívat zpět do historie. <br /><br /><b>Historie Vaňkovky</b><br /><a rel="imagebox-artg" href="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_2171_3.jpg" target="_blank"><img alt="strojirna" src="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/2171_3.jpg" align="right" border="1" />&lt; a bordercolor="black"&gt;</a>Strojírna Friedricha Wanniecka byla založena v roce 1865 v prostoru při ulici Trnité (Dornrosselgasse), která převzala název od původní středověké osady. Další hranici tvoří ulice Zvonařka (Glockengasse) a Plotní (Plankengasse), jež vznikly kolem roku 1870. Friedrich Wannieck – odtud název Vaňkovka – se narodil v Brně 18. července 1838 v soukenické rodině. Vystudoval reálku v Brně a posléze studoval na Vysoké škole technické ve Vídni (1855-1858) a pak Polytechniku v Karlsruhe (1858-1860). Nejdříve pracoval jako zámečník v Alsasku za účelem praxe. Do roku 1863 působil jako inženýr ve Vídni, poté se vrací do Brna a pracuje pro textilní firmu Ad Low a Schmal.<br /><br />Následně odjíždí do Anglie a Skotska. V roce 1894 byl Wannieck zvolen poslancem říšského sněmu ve Vídni. V rodném městě se věnoval založení spolku pro výstavbu laciných bytů a vedl výbor pro podporu posluchačů Německé vysoké školy technické. Byl také iniciátorem vybudování Německého domu v Brně a podílel se na jeho práci a vedení. První jednání o vzniku firmy proběhla v roce 1864 v Brně se společníkem Philipem Jellinkem, od března 1865 je pak firma Friedrich Wannieck - Philip Jellinek uváděna ve spisu Magistrátu města Brna. Firmě byla povolena stavba strojírny (slévárna s kupovou pecí, parní stroj, kotelna a montážní dílny). Firma začala vývoj cukrovarnického difuseru a poté i řezačky, a to ve spolupráci s židlochovickým cukrovarem. Továrna začala také s výrobou parních stojů. <br /><br /><a rel="imagebox-artg" href="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_2171_4.jpg" target="_blank"><img alt="modelárna" src="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/2171_4.jpg" align="right" border="1" />&lt; a bordercolor="black"&gt;</a>Wannieck v roce 1868 rozvázal spojení s Jellinkem a od této doby vede továrnu sám od 1. ledna 1869. Výrobní program se rozrostl o výrobu strojů pro pily, odstředivek mléka a parních turbín. V listopadu 1889 továrna získala další parcely a byla vybudována tovární vlečka. V roce 1890 se továrna přeměnila na komanditní společnost - společníci Wannick, ředitel Hněvkovský, technický ředitel Gams a tichý společník firma bratří Sulzerů. Další výrobní program byla výroba speciálních zařízení pro parní stroje, maznice, filtrační přístroje, olejové pumpy, změkčovače vody, výroba keramických strojů a lisy na výrobu umělého kamene (1898). Výrobky byly odebírány v celé monarchii, vyváželo se do Ruska a v podstatě do celého světa. 23. června 1905 vypukl v továrně požár, škoda byla odhadnuta na 2 mil. rakouských korun. Od této doby již Vaňkovka nebyla nikdy samostatným závodem, ale součástí jiných továren. Třicátá léta - První brněnská strojírna a.s. Brno, 1938 - Zbrojovka a.a. Brno, 1941 - Wannieckwerk, 1949 - Spojené továrny na obráběcí stroje n. p., 1950 - Zbrojovka Brno n. p., 1954 - Závod Jana Švermy n. p., 1967 - Zetor n. p. Brno. <br /><br /><a rel="imagebox-artg" href="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_2171_5.jpg" target="_blank"><img alt="slévárna" src="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/2171_5.jpg" align="right" border="1" />&lt; a bordercolor="black"&gt;</a>Zachovalé tovární objekty Vaňkovky mají vlastní stavebně historickou a architektonickou hodnotu. Z těchto důvodů byl areál zapsán do seznamu zákonem chráněných památek. Důležitým úkolem dnes je začlenění továrny do rámce městského organismu a její účelné využití. Vaňkovka patří k dílům, které tvoří pokrokovou architektonickou tradici a nepochybně dotváří specifickou tvář města Brna. <br /><br /><b>O areálu</b> <br />Nejhodnotnější budovy pocházejí z let 1889 až 1896 a tvoří stavebně historické a kulturní jádro areálu. Jde o administrativní budovu, montážní halu turbín, komplex slévárny a jádrovnu. U těchto objektů doporučují památkáři obnovení původních obvodových fasád z cihelného zdiva včetně detailů a výměnu narušených částí.<br /><br />Do druhé skupiny patří historické objekty a jejich prostory začleněné do pozdějších přestaveb, se kterými splynuly, a hodnotné přístavby první poloviny 20. století.<br /><br /><a rel="imagebox-artg" href="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_2171_6.jpg" target="_blank"><img alt="jadrovna" src="https://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/2171_6.jpg" align="right" border="1" />&lt; a bordercolor="black"&gt;</a>Pak je v areálu silně narušený historicky hodnotný objekt z roku 1869 situovaný při ulici Zvonařka. Jeho rekonstrukce by byla obtížná. I když dojde na jeho místě k novostavbě, měla by svým objemem, výškou a členěním částečně vycházet z původního stavu. Nabízí se možnost, bude-li to možné, aby robustní torzo zdiva historické stavby bylo přiznáno a začleněno do nového řešení. Poslední dvě skupiny staveb obsahují přístavby a objekty bez trvalé architektonické hodnoty, vybudované původně pro pomocné provozy a funkce výroby. Předpokládá se jejich úprava a přestavby ve prospěch nového využití. Narušené a nehodnotné přístavby a provizoria určené k asanaci. <br /><br /><b>Vaňkovka dnes</b> <br />V současné době je areál prázdný, uzavřený a nevyužívaný. Střeží ho strážní služba a pokud byste Vaňkovku chtěli navštívit, je to možné pouze po domluvě s majitelem areálu, což je společnost Jižní centrum Brno. O jejím projektu, stejně jako o dalších aktivitách sdružení Vaňkovka si povíme příště.<br /><br />-var- <br />S využitím podkladů sdružení Vaňkovka, snímky sdružení Vaňkovka.<br />


O projektu Vaňkovka:
Areál továren Vaňkovka, Brno
Původní výstavba: 90. léta 19. století
Nyní továrna chátrá, diskutuje

Komentáře

Načítám komentáře...