Letošní soutěž Grand Prix Obce architektů II.

Letošní soutěž Grand Prix Obce architektů II.

Jak jsme psali přesně před týdnem, proběhlo v pražském Veletržním paláci slavnostní vyhlášení desátého, tedy jubilejního ročníku soutěže Grand Prix Obce architektů. Porota, která zasedala v březnu tohoto roku, vybrala z celkového počtu 144 přihlášených prací absolutního vítěze, stejně jako další oceněné cenami a...

Dům Langhans, Praha, letošní vítěz Grand Prix Obce architektůJak jsme psali přesně před týdnem, proběhlo v pražském Veletržním paláci slavnostní vyhlášení desátého, tedy jubilejního ročníku soutěže Grand Prix Obce architektů. Porota, která zasedala v březnu tohoto roku, vybrala z celkového počtu 144 přihlášených prací absolutního vítěze, stejně jako další oceněné cenami a čestnými uznáními Grand Prix Obce architektů. Do patnáctého června je pak možné shlédnout výstavu ve Veletržním paláci.

Dům Langhans, Praha, letošní vítěz Grand Prix Obce architektůKdo se tedy stal absolutním vítězem letošního ročníku? Letošní Grand Prix zcela právem a zaslouženě obdržel Dům Langhans, o kterém jsme také psali zde, architekta Ladislava Lábuse. Majitelka a investorka v jedné osobě, paní Zuzana Meisnerová, zároveň obdržela Cenu pro investora. Projekt Langhans řeší jeden z klíčových problémů soudobé architektury a tím je setkání starého s novým. Téma nových intervencí do historických center měst, na exponovaném nevelkém pozemku rušné lokality, muzeum soudobé fotografie… to všechno byly momenty, které především porota ocenila. Dalšími laureáty pak byli Petr Suske (spolu s Jiřím Jakešem a Michalem Havelkou) za dům V kožichu. Tento zajímavý projekt domu obloženého balíky slámy, se zvláštní "čepicí" namísto střechy byl originálním experimentálním příspěvkem na téma individuální bydlení. Palác Euro architektů Doležala, Malinského a Kotíka (studio DaM), mimo jiné laureát v soutěži Miese van der Roheho, také dostal cenu v kategorii Novostavba. V dlouhém výčtu oceněných by se dalo pokračovat, celkově byly k vidění nejen věci špičkové, ale i průměrné, tradičně nejslabší kategorií bylo umělecké dílo v architektuře.

SEA / Petr Suske, penzion Romantika, Mladá BoleslavSlavnostní vyhlášení výsledků se konalo minulý čtvrtek 15. května 2003 v 18:30 hod ve Veletržním paláci v Národní galerii. Výstava potrvá do 16. 6. 2003. Garantem celého projektu Grand Prix 2003 byl za Obec architektů Radou OA pověřen Ing. akad. arch. Vladimír Štulc a sekretářem soutěže Ing. Jana Kučerová.

Grand Prix je soutěžní přehlídka architektonických prací, dokončených v uplynulém roce. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

SEA / Petr Suske, penzion Romantika, Mladá BoleslavPoprvé se soutěž konala v roce 1993; tehdy to byla přehlídka prací za pětileté období (od roku 1989), v dalších letech soutěžily práce realizované vždy v posledním roce.

Přehlídka Grand Prix Obce architektů má sedm kategorií - Novostavbu, Rekonstrukci, Interiér, Krajinářskou architekturu a zahradní tvorbu, Urbanismus, Architektonický design a drobnou architekturu a Výtvarné dílo v architektuře. Mimo kategorie je udělována cena za architekturu v oblasti bydlení. Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Porota pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní jsou zastoupeni zahraniční architekti, z nichž jeden je ze Slovenské republiky, jeden český architekt žijící a pracující v zahraničí a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je Grand Prix, kterou získává vítězná práce celé přehlídky. Stavebník (letos Zuzana Meisnerová), díky němuž mohlo vzniknout mimořádné architektonické dílo, je odměňován cenou pro investora. Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi za významné celoživotní dílo. Laureáta, kterým se letos stal Karel Kuča, navrhuje Rada Obce architektů. Ceny jsou čestné. Všechny práce jsou vždy představeny na výstavě. Minulé ročníky byly vystaveny v Galerii Jaroslava Fragnera. V letošním roce se výstava již podruhé koná v Národní galerii, Sbírce moderního a současného umění ve Veletržním paláci. Výstava poté, jako putovní, navštíví řadu českých a moravských měst a bývá prezentována i v zahraničí. Pořadatel a vypisovatel soutěže optimisticky konstatuje, že: "... díky velkému zájmu tvůrců o soutěž Grand Prix Obce architektů zde vzniká ucelený přehled soudobé architektonické tvorby v České republice."

S tímto tvrzením by asi řada autorů mohla úspěšně polemizovat, každý kdo minulý týden ceremoniálu přihlížel, si mohl na profesionalitu a zajištění akce udělat svůj názor. Doplňme, že k výstavě je vydán katalog a plakát.

Vítězné a oceněné soutěžící loňského devátého ročníku naleznete také na webových stránkách Obce architektů.

O desátém ročníku Grand Prix Obce architektů:
Do soutěže bylo přihlášeno 144 prací v těchto kategoriích:
Novostavba: 60 panelů
Rekonstrukce: 24 panely
Interiér: 31 panelů
Architektonický design a drobná architektura: 12 panelů
Krajinářská architektura a zahradní tvorba: 8 panelů
Urbanismus: 5 panelů
Výtvarné dílo v architektuře: 4 panely
Dvě práce (jedna z kategorie Novostavba a jedna z kategorie Interiér) byly pro nedodržení podmínek ze soutěže vyřazeny.
Porota zasedala ve dnech 20. – 23. března 2002 v sídle Obce architektů ve složení:
Prof. Peter Lizon (předseda poroty, USA); Solange d´Herbez de la Tour (Francie)
Michel W. Kagan (Francie); Jiří T. Kotalík (Česká republika); Martin Drahovský (Slovensko)

O výstavě soutěže Grand Prix
Veletržní palác, ochoz mezaninu
Výstavu pořádá Obec architektů ve spolupráci s Národní galerií v Praze
Architektonické řešení výstavy: Vladimír Štulc
Kurátor: Jana Horneková
Produkční výstavy: Jana Kučerová
Koordinátoři: Jana Horneková, Jana Kučerová
Grafické řešení tiskovin: grafické studio Leonardo
Partneři výstavy: Enia Carpet, Rigips, Bramac, KVK, Nemetschek,.
Mediální partneři: Classic FM, Radio 1, Prague Best, Vltava Český rozhlas 3, Architekt
Hlavní partner NG: Citibank

-var-
Snímky archiv
Více informací také na www.architekt.cz

Komentáře

Načítám komentáře...