Česká účast na Expo 2005

Česká účast na Expo 2005

Světové výstavy konané každých pět let ve vybrané světové metropoli jsou vždy poněkud kontroverzní a spornou záležitostí. Na jednu stranu svět nových komunikačních médií a Internetu podle některých odsuzuje tyto monstrpodniky do propadliště dějin, na druhou stranu jsou světové výstavy EXPO příležitostí nejen v oblasti...

Světové výstavy konané každých pět let ve vybrané světové metropoli jsou vždy poněkud kontroverzní a spornou záležitostí. Na jednu stranu svět nových komunikačních médií a Internetu podle některých odsuzuje tyto monstrpodniky do propadliště dějin, na druhou stranu jsou světové výstavy EXPO příležitostí nejen v oblasti výstavního designu, ale i architektury. Vzpomeňme zatím poslední EXPO konané v německém Hannoveru, kde zajímavých národních pavilonů a výstavních stánků jednotlivých zemí byla k vidění celá řada. Nyní se - nejen Česká republika - připravuje na EXPO 2005, které proběhne v Japonském Aiči. Podívejme se, co se doposud v naší národní přípravě událo a jaké akce (nejen architektonické či designerské) můžeme napřesrok očekávat.

Trochu historie
Světové výstavy vždy do jisté míry odrážely aktuální trendy vývoje společnosti: zatímco étosem 19. století bylo okouzlení technikou a postupem a rozvojem průmyslových technologií, ve 20. století se svět jakoby zmenšil. Nejen díky informačním technologiím a Internetu dnes role obrovských světových výstav, které slouží jako "bazar" myšlenek i pokrokových technologií, poněkud ustoupila. Přítomné 21. století charakterizuje uvědomění si dluhu vůči přírodě. Proto je téma EXPO 2005 Aichi jednoznačné - "Moudrost přírody", říkají organizátoři světové výstavy. "Lidská touha po expanzi pokračuje. Vysoce vyvinuté technologie využívají přírodních zdrojů s cílem dosahovat stále většího pokroku. To představuje pro přírodní prostředí hrozivou zátěž, překračující schopnost přírody obnovovat se vlastní silou. Nastal čas, aby všichni lidé jako členové světového společenství spolupracovali na vytváření udržitelného a harmonického soužití všech forem života na Zemi, využili všech svých schopností k obnovení přirozeného vztahu mezi lidstvem a přírodou, ale také mezi lidmi samotnými. Přišel čas přírodě splatit dluh. Podmínkou pro dosažení úspěchu je globální perspektiva a vytvoření globální společnosti schopné vzájemného soužití v rámci kultur a civilizací." Tak zní základní osa či koncept světové výstavy, na kterou se Česká republika nyní připravuje.

Svět 21. století se musí naučit využívat co neefektivněji zdroje naší planety, ale také uplatnit veškerou svou moudrost s cílem nalézt způsob, jak žít a řešit problémy moderní doby, jako jsou základy přežití, otázky životního prostředí, populace, výroby energie a potravin v souladu s přírodou. Proto je tato výstava japonskými organizátory také nazývána "Výstavou globální harmonie". Aby bylo téma světové výstavy "Moudrost přírody" zpracováno co nejvýstižněji a zároveň podpořilo co nejširší účast zemí celého světa, bylo hlavní téma rozpracováno do tří podtémat.

Tři témata
Příroda jako univerzální základ Lidstvo 21. století by mělo nalézat inspiraci a nové směry své existence v modelu civilizace kosmického věku, v posledních úspěších vesmírných technologií a dějinách Země. Je nutné hledat nové způsoby řešení problémů populace a životního prostředí prostřednictvím nezkreslených experimentů využívajících biotechnologie a informační technologie.

Umění života
Umění a každodenní zvyky kultur celého světa by měly inspirovat k tvořivým myšlenkám, jak žít a hledat nové způsoby života v 21. století.

Vývoj ekospolečenství
Toto téma směřuje k demonstraci moderní recyklační společnosti 21. století, jejímž cílem by mělo být dosažení ideální rovnováhy mezi společenským rozvojem a životním prostředím. Cílem výstavy je podpořit pochopení vztahů mezi lidskou činností a přírodou. Současná doba ukazuje, že je nutné podněcovat spolupráci celého lidstva při obnově statu quo mezi technologií a životním stylem člověka. Stejně tak je důležitá výměna různých a původních myšlenek s cílem dosáhnout větší harmonie mezi globálním ekosystémem. EXPO 2005 Aichi chce přispět, prostřednictvím experimentálních prototypů, praktických demonstrací a vytvořením globální sítě techniků, odborníků a běžných občanů, k hledání strategií a metod potřebných k dosažení růstu v nové dimenzi.

Česká expozice
V listopadu 2003 podnikl Generální komisař ČR pro EXPO 2005 Aichi další pracovní cestu do Japonska. 17. – 19. listopadu 2003 se zúčastnil prvního setkání generálních komisařů v japonské Nagoji. Ze zasedání vyplynuly pro českou účast na světové výstavě první konkrétní kroky. České republice bylo oficiálně potvrzeno umístnění českého pavilonu ve velmi atraktivní lokalitě. Česká republika zná také termín konání Českého národního dne, kterým bude 24. červen 2005. Ke spolupráci s Kanceláří generálního komisaře na prezentaci českých regionů na EXPO 2005 Aichi se přihlásila již většina českých a moravských krajů.

Český pavilon leží v zóně, kde budou lokalizovány evropské expozice, ale i koncertní hala pro projekce v rámci národních dnů EXPO Dóm, s kapacitou 3.500 diváků. Český pavilon bude stát právě na trase, kterou musí každý návštěvník projít, pokud bude chtít navštívit evropskou zónou nebo EXPO Dóm. Dle předběžných výpočtů odhaduje Kancelář generálního komisaře ČR na EXPO 2005, že český pavilon by mohlo navštívit denně 6 – 10.000 návštěvníků. "Atraktivní lokalita je pro počin takového formátu, jakým EXPO bezesporu je, velmi důležitá. Jsem rád, že se nám podařilo mezi záplavou dalších účastníků získat jednu z nejprestižnějších lokalit vůbec. Pro nás je nyní velkou výzvou to, abychom této skvělé pozice dokázali využít a přilákat ke shlédnutí české expozice co nejvíce návštěvníků," říká generální komisař Vladimír Darjanin.

Doprovodné programy
V rámci pěti doprovodných programů, které chce Kancelář generálního komisaře v průběhu konání EXPO 2005 Aichi realizovat, již nabývá konkrétních parametrů, první z nich – "Týden českého skla". V období 19. září – 25. října 2005 bude to nejlepší z českého skla prezentováno v rámci výstavy "Captured Light and Air" (V zajetí světla a vzduchu), v tojamské městské galerii Shimin Plaza. V rámci programu proběhne také "Mezinárodní sympozium ateliérového skla", za účasti předních českých sklářských výtvarníků.

Více o naší účasti na světové výstavě EXPO 2005
Oficiální stránky EXPO 2005 v Aiči

- var -
Snímky archiv EXPO 2005

Komentáře

Načítám komentáře...