Odpojeno. Spojeno v Centru pro středoevropskou architekturu

Odpojeno. Spojeno v Centru pro středoevropskou architekturu

V rubrice Architektura se pravidelně věnujeme také výstavním počinům v oblasti architektury. Kromě zde pravidelně sledované pražské Galerie Jaroslava Fragnera, zahájila na sklonku loňského roku svou činnost "mladá" a nová Galerie CCEA, aneb Centrum pro středoevropskou architekturu.img...

V rubrice Architektura se pravidelně věnujeme také výstavním počinům v oblasti architektury. Kromě zde pravidelně sledované pražské Galerie Jaroslava Fragnera, zahájila na sklonku loňského roku svou činnost "mladá" a nová Galerie CCEA, aneb Centrum pro středoevropskou architekturu.

Kdo za tímto projektem stojí? Občanské sdružení CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu) je neziskovou organizací, která zahájila své působení v říjnu roku 2003. Cílem a středobodem aktivit CCEA je především propagace a prezentace současné české architektury s důrazem na tvorbu mladé architektonické generace. Dále chtějí zakladatelé systematicky propagovat a českému publiku představovat současnou architekturu středoevropského prostoru (například ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska nebo Rakouska). V kurátorském programu jim jde o prezentaci významných světových projektů a mapování aktuálních tendencí v teorii architektury, o propojování architektury s jinými uměleckými obory, především pak animací, fotografií, filmem, výtvarným uměním a dalšími společenskými obory.

Galerie v Jeruzalémské ulici pak představuje především vytvoření prostoru - meeting pointu pro soudobou, "mladou" architekturu. Centrum doplňuje knihovna s odbornými časopisy ze zemí, které patří do oblasti zájmu CCEA (tj. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko). Výstavní prostor poskytla CCEA za nekomerční nájem Městská část Praha 1. Prostor vyžadoval kompletní rekonstrukci, která proběhla od května do září roku 2003. Úpravy byly projektovány přesně podle potřeb galerie a představ zakladatelů CCEA. Výstavní plocha měří 75 m2 a vznik výstavního prostoru zásadně podpořili donátoři stavebních materiálů.

Architektura a animace v Centru pro středoevropskou architekturu
Ve čtvrtek 6. května 2004 byla v Centru pro středoevropskou architekturu zahájena první výstava z cyklu Odpojeno. Spojeno! Letos s podtitulem Architektura a animace.

Cyklus je jedním z kurátorských projektů nové pražské galerie a sleduje její snahu o propagaci mladé architektonické generace, propojování architektury s jinými uměleckými obory a prosazování atraktivní a srozumitelné formy prezentace.

Odpojeno.
Kurátoři vybírali z aktuálních diplomových prací, které byly obhájeny na všech českých vysokých školách architektonického zaměření (FA ČVUT Praha, FA VUT Brno, FA TU Liberec, AA AVU Praha a Katedra architektury VŠUP v Praze). Na jednom místě tak bude konfrontováno osm vybraných projektů diplomových prací: nabízí se tak jedinečná možnost srovnání. Vystavené modely doprovázejí nahrávky komentářů autorů, kteří se na ploše dvou minut snažili vystihnout a popsat nejdůležitější body svých návrhů a řešení. Pro úplnost jsou modely doplněny katalogy s technickou zprávou, výkresy a vizualizacemi. Tématicky jsou k vidění nejrůznější architektonické úlohy: Centrum tance Praha (Agata Kiszka), Nové využití Chemické fakulty TU Graz (Martin Materna), Informační centrum Přírodovědecké fakulty MU v Brně (Milena Kubiszová), Kollárovo náměstí v Bratislavě (Milan Šuráň), Katolický kostel pro Prahu (Tomáš Rusina), Nové Holešovice (Adam Kekula), Pohyb, změna, hra, architektura (Vendula Zimandlová), Mrakodrap na Pankráci (Daniel Fišer).

Spojeno!
Diplomové práce se staly inspiračními impulsy pro studenty ateliéru filmové a televizní grafiky VŠUP v Praze pod vedením profesora Jiřího Barty. Architektura byla podnětem pro jejich vlastní animované příběhy, jejichž projekce je součástí instalace výstavy. O průběhu prací říká vedoucí ateliéru Jiří Barta: "Úkoly na společné téma jsou pro naše studenty vždy dobrou příležitostí řešit zadání společně (tedy respektovat celkovou koncepci) a přitom uplatnit svoji invenci a mentalitu. V tomto smyslu je projekt Odpojeno – spojeno podobný našim minulým ateliérovým animačním cvičením a je i výbornou a vzácnou možností prezentovat práci na veřejnosti. Na rozdíl od našich akademických úloh má tento úkol silnou motivaci. Přiznám se, že téma architektura jsme zadávali s určitými obavami, že exaktní projekty budou pro naše studenty animace příliš vzdálené a jejich nápady budou rozpačité. Ukázalo se ale, že právě kontrast hravé animace k seriózním a perfektně zpracovaným architektonickým projektům, může být velmi inspirativní. Takové množství nápadů, se kterými přišli naši studenti, jsme skutečně nečekali. Zatímco u podobných úkolů jsme museli často náměty ze studentů "dolovat", v tomto případě jsme měli opravdu z čeho vybírat."

"Jsou jistě obory, kde spojení a spolupráce je logičtější a více homogenní (animace a výtvarné umění, animace a hudba atd.). Podobná témata používáme často jako zadání semestrálních cvičení a je jisté, že tento druh propojení funguje velmi dobře. Ke vzdálenějším oborům je možné se postavit různě – souhlasně i odmítavě. V každém případě ale jde o spojení tvořivé. Jaký byl postup práce na projektu?

Studenti postupují způsobem často používaným při realizaci animovaného filmu: a) námět a scénář, b) výtvarné návrhy a příprava, c) animace, d) střih, e) zvuk," dodává Barta.

Zajímavý výstavní prostor v centru Prahy lze po domluvě navštívit kdykoliv, jinak je otevřeno od úterý do neděle mezi 13 a 20 hodinou.

O výstavě
Výstava Odpojeno. Spojeno!

Centre for Central European Architecture, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
7. května 2004 - 6. června 2004
Vernisáž výstavy: 6. května 2004 v 19:00 hod.
Otevřeno ÚT – NE, 13 – 20 hod. (po dohodě kdykoliv)
Tel. + 420 222 248 118; www.ccea-info.org

-var-
Snímky archiv CCEA

Komentáře

Načítám komentáře...