Unikátní klášter v Kadani v nových barvách

Unikátní klášter v Kadani v nových barvách

Západní Čechy patřily po léta mezi regiony stojící jakoby stranou. Z letargie se začaly probírat až po roce 1989. Součástí jejich obnovy a rozvoje je i péče o významné historické památky. V poslední době to byla například obnova národní kulturní památky - františkánského kláštera s kostelem Zvěstování panny Marie a 14...

Západní Čechy patřily po léta mezi regiony stojící jakoby stranou. Z letargie se začaly probírat až po roce 1989. Součástí jejich obnovy a rozvoje je i péče o významné historické památky. V poslední době to byla například obnova národní kulturní památky - františkánského kláštera s kostelem Zvěstování panny Marie a 14 svatých pomocníků v Kadani - jedné z nejvýznamnějších staveb svého druhu u nás.

Ve službách veřejnosti
S osudy města jsou neodmyslitelně spojeny pohnuté osudy františkánského kláštera s kostelem Zvěstování panny Marie a 14 svatých pomocníků.

Areál stojí na místě středověkého popraviště. To ostatně hraje významnou úlohu v pověsti o založení kláštera. Podle ní zde měl skončit svůj mladý život jakýsi šlechtic, který se přidal k povstání proti panovníkovi. Před popravou prosil tak vroucně o záchranu 14 svatých pomocníků, svých patronů, že ti jeho proseb vyslyšeli a zachránili mu život. Jako výraz vděku za vykonaný zázrak bylo popraviště přemístěno jinam a byla postavena kaple zasvěcená právě oněm 14 pomocníkům.

Historická skutečnost je o trochu méně romantická. U zrodu kláštera stál významný český rod Hasištejnských z Lobkovic. Mnozí z jeho příslušníků nalezli v klášterním kostele také svůj poslední odpočinek. V průběhu století hrozil klášteru několikrát zánik, ale nakonec se mu podařilo přežít až do současnosti.

V roce 1991 se vrátil do držení řádu Menších bratrů františkánů, ale ti neměli peníze na jeho opravy. S finančními obtížemi se potýkal i další majitel, litoměřické biskupství. Nakonec se náročné rekonstrukce ujalo město Kadaň a pod dohledem Státního úřadu památkové péče se mu podařilo vytvořit areál, který slouží všem obyvatelům. Stavební projekt probíhal v pěti etapách a rekonstrukce byla definitivně ukončena na podzim loňského roku.

Ve starší části kláštera je od roku 1999 umístěna historická a mineralogická expozice kadaňského muzea a v novější části pak základní umělecká škola. Veřejnosti je přístupná i klášterní zahrada. Návštěvník může ocenit nejen unikátní gotickou sklípkovou klenbu a další architektonické zajímavosti, ale může se rovněž projít krásnou alejí vedoucí od klášterní brány a skrývající fragmenty barokní křížové cesty.

Rozhodla kvalita
Františkánský klášter včetně kostela Zvěstování panny Marie 14 pomocníků je nejen významnou dominantou města, ale sám o sobě unikátní stavbou, jakých u nás mnoho nenajdeme. Proto při jeho rekonstrukci asistovali nejen již zmiňovaní památkáři, ale také restaurátoři a archeologové.

Prováděcí stavební firma S.I.R. Hofmann z Račetic u Žatce tak na sebe vzala velkou zodpovědnost. Její výsledná práce musela splnit nejen požadavky moderního stavitelství, ale stavebníci museli mít neustále na zřeteli historický význam stavby, potřebu zachovat ojedinělé architektonické prvky a zároveň přizpůsobit stavbu společenským účelům, kterým nyní slouží.

To že nakonec vše dopadlo na jedničku, je určitě i zásluhou materiálů, které byly při rekonstrukci použity. Nebylo to poprvé, kdy S.I.R. Hofmann vsadil na značku Baumit. Podle Miroslava Kabrny, manažera jakosti této stavební společnosti, byly pro tuto volbu dva jasné důvody – nesporná kvalita a dlouholeté dobré zkušenosti. Ostatně Baumit se spolupodílel i na další významné rekonstrukci historického objektu v tomto regionu, a to na obnově zámku v Klášterci nad Ohří.

Na stavbě bylo použito systému Sanova WTA a silikátových barev. Poprvé v České republice sáhli stavbaři v případě této rekonstrukce také po lazurových barvách, jež svým složením vyhovují právě historickým objektům. (Použito jich bylo později například rovněž při opravách zámku Sychrov). V Kadani se dále vedle jádrové omítky o šířce 4 mm se uplatnily i některé typy ušlechtilých minerálních omítek.

-Slan-

Komentáře

Načítám komentáře...