Václavské náměstí může do pěti let změnit vzhled

Václavské náměstí může do pěti let změnit vzhled

Radikální změnu současné podoby horní části Václavského náměstí připravil pražský magistrát. Studie počítá s přeložením jednoho ramene magistrály za Národní muzeum a s propojením náměstí s Vinohradskou třídou bulvárem pro pěší. Václavské náměstí by tak znovu dostalo vzhled, do kterého výstavba magistrály nešetrně...

Radikální změnu současné podoby horní části Václavského náměstí připravil pražský magistrát. Studie počítá s přeložením jednoho ramene magistrály za Národní muzeum a s propojením náměstí s Vinohradskou třídou bulvárem pro pěší. Václavské náměstí by tak znovu dostalo vzhled, do kterého výstavba magistrály nešetrně zasáhla. Mohlo by se tak stát již za pět let.
"Dlouhou dobu je známo, že bez vyřešení magistrály není možné přemýšlet o nové podobě Václavského náměstí. Po letech marných diskusí leží konečně na stole návrh, jak přeměnit tuto dopravní stoku na městský bulvár a znovu připojit Národní muzeum k Václavskému náměstí," uvedl náměstek pražského primátora Jan Bürgermeister, do jehož kompetence územní rozvoj města spadá a dodal: "Projekt také potvrdil nutnost přenést severní rameno magistrály za muzeum a v krátkém úseku křížení s Vinohradskou třídou ji zahloubit pod povrch."Plán přeložení magistrály a zklidnění dopravní situace na Václavském náměstí přímo souvisí s dostavbou severozápadního vnitřního okruhu města. "Osobně vnímám jeho dokončení jako první krok k zahájení přestavby magistrály v okolí Václavského náměstí a k ostatním omezením dopravy v Pražské památkové rezervaci. Naším cílem je, abychom do té doby měli v ruce územní rozhodnutí a stavební povolení a neztráceli poté čas," řekl náměstek Bürgermeister. Dřívější možnost přeložení magistrály nepřichází v úvahu mimo jiné proto, že podle dopravních studií by bez dokončeného severozápadního okruhu došlo k vysokému zatížení rezidenčních čtvrtí v Praze 8, 9 a 10.V současné době projede po magistrále kolem 85 tisíc aut denně, což představuje obrovské zatížení jak pro životní prostřední, tak okolní stavby. Studie počítá se snížením počtu projíždějících aut na 45–50 tisíc denně. "Chtěli bychom mimo jiné zúžit jízdní pruhy, snížit rychlost, udělat úrovňové křižování a další změny," přiblížil náměstek Bürgermeister. Veškeré komunikace kolem muzea jsou přitom projektovány tak, aby směrem k Václavskému náměstí od Vinohradské třídy mohly zajíždět již jen tramvaje. To také úzce souvisí s potřebou výstavby garáží v horní části Václavského náměstí.S přikročením k reálným plánům jak tuto velkou urbanistickou chybu ze šedesátých let minulého století napravit, by se podle náměstka Bürgermeistera nemělo otálet, pokud se má plynule navázat na dostavbu severozápadního okruhu. V následujícím roce by se proto měla dokončit projektová dokumentace, připravit podklady nezbytné k vydání potřebných povolení a určit způsob financování stavby.Rozhovor s Ing. Janem Bürgermeisterem

Zvažujete zavedení mýtného za užívání komunikací v centru?

Osobně vnímám elektronické mýtné jako regulační nástroj, rozhodně to není snaha o další zdanění lidí žijících v Praze. Mýtné by mělo odrazovat od zbytečných cest napříč Pražskou památkovou rezervací a snahou zkracovat si cestu. Otevírá samozřejmě i prostor k úvahám, zda v něm nelze hledat cestu ke zdrojům pro stavby navazující na vnitřní městský okruh v oblasti soukromého kapitálu.Jak tedy chce město projekt přestavby Václavského náměstí financovat?

Dokáži si představit několik způsobů financování daného projektu, mimo jiné ze zdrojů města v kombinaci s penězi z fondů Evropské unie nebo pomocí jiných finančních variant. V úvahu připadá také propojení partnerství soukromého a veřejného subjektu, takzvané PPP projekty. To je elegantní řešení, jak zajistit nezbytné investice města, aniž by se dostávaly do jeho bilance dluhy. V žádném případě přitom nejde o samoúčelnou spásu, ale náročné projekty, kdy se musí hledat úspory v technickém řešení a provozních nákladech. A to umí soukromý investor lépe než veřejný sektor. Důvody pro tento způsob financování musí být jasné od samého počátku projektu. V tuto chvíli se ale soustředíme na dotažení nového urbanistického řešení pro Václavské náměstí.


Jaké kroky musí město podniknout, než se začne stavět?

Nejprve je nutné dokončit projektovou fázi. Teprve poté můžeme přikročit k inženýrské přípravě projektu, k zpracování podkladů pro vyhledání dodavatele a k prosazení názoru, že jde o prioritu města. Pokud se stane změna Václavského náměstí prioritou města, mohl by za pět až sedm let spojovat Václavské náměstí s Vinohradskou třídou bulvár pro pěší.Existují další plány, jak osvobodit centrum města od husté dopravy?

Zklidnění přinese například zavedení výlučně tramvajové dopravy v úseku Václavské náměstí, Vinohradská třída až po náměstí I. P. Pavlova. Renovace by se měla dočkat v budoucnu celá oblast od Hlavního nádraží, přes Vrchlického a Čelakovského sady až po náměstí I. P. Pavlova.
Připravujeme také plán na zavedení jednosměrného provozu v úseku pravobřežní a levobřežní komunikace a tím omezení dopravy na Smetanově nábřeží, Malostranském náměstí a Valdštejnské ulici. Dosáhnout přitom chceme toho, aby se do Pražské památkové rezervace vyplatilo zajíždět jen těm, kteří tam mají cíl cesty. Nyní je bohužel pobřežní komunikace nebo cesta skrz památkovou rezervaci jednou z mála variant, jak se dostat z jednoho konce města na druhý.Ing. Jan Bürgermeister je náměstek primátora hl. m. Prahy; do funkce byl zvolen 28.11.2002, dříve působil jako starosta městské části Praha 1, působí v oblasti územního rozvoje, bytové politiky, ochrany památek, spolupráce s vládními organizacemi v oblasti výstavby, reforma veřejné správy se zaměřením na rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmiZdroj: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Komentáře

Načítám komentáře...