Grand Prix Obce architektů: uzávěrka se blíží

Ke světovému dni architektury vyhlásila Rada Obce architektů jako každoročně XII. ročník soutěžní přehlídky architektonických realizací GRAND PRIX Obce architektů 2005. Termín pro odevzdání prací se již blíží. Obec architektů se snaží každý rok úroveň přehlídky zvyšovat. Snaží se toho dosáhnout větší publicitou...

Ke světovému dni architektury vyhlásila Rada Obce architektů jako každoročně XII. ročník soutěžní přehlídky architektonických realizací GRAND PRIX Obce architektů 2005. Termín pro odevzdání prací se již blíží. Obec architektů se snaží každý rok úroveň přehlídky zvyšovat. Snaží se toho dosáhnout větší publicitou výsledků i zajímavým složením poroty. Pro letošní ročník se podařilo pro účast v mezinárodní porotě získat zajímavé osobnosti. V porotě letos zasednou: Sir Michael Hopkins (Velká Británie). Bengt Lundsten (Finsko), Matej Vozlič (Slovinsko), Lubomír Závodný (Slovensko) a Zdeněk Lukeš (Česká republika).

Grand Prix je jedinou ucelenou přehlídkou architektonické tvorby v české republice. Nabízí architektům možnost prezentovat se ve srovnání s realizacemi kolegů před zraky odborné i široké veřejnosti. Dává možnost srovnání úrovně stavební produkce za uplynulý rok a v neposlední řadě také možnost si s jistým časovým odstupem uvědomit směřování vývoje architektury, která vzniká na území České republiky. Podrobnější informace ke Grand Prix Obce architektů naleznete na internetových stránkách www.grandprixoa.cz.

Zároveň je posláním soutěže prezentovat architekturu široké veřejnosti. V tomto směru Obec architektů spolupracuje s Českými centry v Evropě. Zájem projevili zástupci z Maďarska, Číny, Španělska, Rakouska, Francie, Gruzie a Estonska. Kromě zahraničních výstav, jsou nacházena atraktivní místa i pro tuzemskou instalaci putovní výstavy, v loňském ročníku to byla například zlínská hvězdárna.

Přihlášená díla budou již tradičně posuzována v těchto kategoriích:
- Novostavba
- Rekonstrukce
- Interiér
- Krajinářská architektura a zahradní tvorba

- Urbanismus
- Architektonický design a drobná architektura
- Výtvarné dílo v architektuře´

Do soutěže se přijímají architektonická a výtvarná díla v uvedených soutěžních kategoriích, která byla realizována na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení po 1. lednu 2004 (pokud se nezúčastnila již loňského ročníku GP).

Do kategorie Interiér je možné přihlásit i realizace stálých výstav.

V kategorii Urbanismus lze přihlásit
- územně plánovací dokumentaci, která byla schválena v období počínajícím 1. lednem 2005,
- úpravy urbanistického parteru (komplexně řešené prostory veřejných prostranství), které lze dokumentovat alespoň částečnou realizací z posledních pěti let (a dosud se nezúčastnily GP).

Do kategorie Výtvarné dílo v architektuře se přijímají výtvarná díla záměrně komponovaná pro realizaci ve spojení s konkrétní architekturou nebo s konkrétním prostorem.

Termíny:
Uzávěrka pro doručení dokumentace: čtvrtek 10. března 2005 do 16 hodin
na adrese: Obec architektů, Revoluční 23, 110 00 Praha 1.
Zasedání poroty: 17. – 20. března 2005
Výstava: středa 4. května 2005, Veletržní palác NG
Slavnostní vyhlášení: 4. května 2005

Přihlášky do soutěže Grand Prix jsou ke stažení zde (formát .doc a .pdf).
Na této stránce také naleznete všechny další podrobnosti k soutěži.

-red-

Komentáře

Načítám komentáře...