Architektura a reklamní fotografie

Architektura a reklamní fotografie

Cyklus Odpojeno. Spojeno! 2005 je jedním z kurátorských projektů CCEA a sleduje jeho snahu o propagaci mladé architektonické generace, propojování architektury s jinými uměleckými obory, prosazování atraktivní a srozumitelné formy prezentace architektury a nalézání způsobů, jak architekturu popularizovat i skrze jiné...

Cyklus Odpojeno. Spojeno! 2005 je jedním z kurátorských projektů CCEA a sleduje jeho snahu o propagaci mladé architektonické generace, propojování architektury s jinými uměleckými obory, prosazování atraktivní a srozumitelné formy prezentace architektury a nalézání způsobů, jak architekturu popularizovat i skrze jiné umělecké obory a jejich možnosti.Druhý ročník navazuje na ročník první, který proběhl v roce 2004 a měl podtitul Architektura a animace. Při jeho realizaci i během výstavy se autoři setkali s pozitivními ohlasy jak od samotných účastníků projektu, tak ze strany veřejnosti. Podařilo se iniciovat vznik jedenácti krátkých animovaných filmů jako reakcí na diplomové architektonické projekty. „Nadšení a profesionalita, s jakou se k práci postavili studenti animace nás utvrdila v rozhodnutí v tomto projektu pokračovat. Potvrdil se rovněž jeden z předpokladů tohoto projektu: větší možnosti prezentace (mimo oblast architektonickou), když se realizovala dohoda s pražským kinem Aero, které animované příběhy promítalo před svými projekcemi jako předfilmy s upozorněním na probíhající výstavu v CCEA, zájem ze strany festivalů filmové tvorby atd.," říkají organizátoři z CCEA.Kurátoři vybírají vždy z nejaktuálnějších diplomových prací, které byly obhájeny na všech českých vysokých školách architektonického zaměření (FA ČVUT Praha, FA VUT Brno, FA Technické univerzity v Liberci, Ateliér architektury AVU v Praze a Katedra architektury VŠUP v Praze). Na jednom místě se tedy konfrontují nejlepší diplomové práce, které jsou výsledkem působení různých architektonických škol. Nabízí se tak jedinečná možnost srovnání, zda existuje transparentní rozdíl mezi například absolventem techniky a umělecké školy, či nikoliv?Kritériem výběru vždy přibližně z jedné stovky prací je myšlenkový koncept, kvalita zpracování a v neposlední řadě téma diplomové práce. Vystavené modely doprovází nahrávky komentářů jejich autorů, kteří se na ploše dvou minut snaží vystihnout a popsat nejdůležitější body svých návrhů a řešení. Pro úplnost jsou modely doplněny malými katalogy s technickou zprávou, výkresy a vizualizacemi."Pro druhý ročník jsme oslovili ke spolupráci ateliér reklamní fotografie, obor Multimédia a design, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti fotografie budou pracovat na široké zadání: jejich úkolem bude vytvořit fotografie, které by projekt prezentovaly, zpřístupňovaly či zjednodušeně řečeno "prodávaly" veřejnosti," říká Tomáš Pospěch, pedagog FMK UTB a kurátor fotografické části výstavy. "Od projektu si opět slibujeme jednak tvůrčí komunikační propojení samotných studentů architektury a reklamní fotografie, jednak zvýšenou možnost popularizace oboru architektury u širší veřejnosti pomocí jiného uměleckého oboru," dodává.Výstava bude v CCEA realizována jako celek. Svým charakterem ale vytváří možnost prezentace samostatného oddílu "fotografie" na specifických výstavách a přehlídkách zaměřených na prezentaci fotografie.Vybrané projekty

AVU Praha

Ondřej Císler / Filharmonie Holešovice

Projekt Filharmonie je situovaný do lokality Holešovic. Do území, které hledá svou novou tvář. Filharmonie je zajímavým funkčním oživením, naznačujícím budoucí možný vývoj území jako kulturního centra Prahy, protipólu smíchovské komerční zástavby. Hodnotíme urbanistickou a architektonickou úroveň projektu. Poněkud nešťastným shledáváme použití leitmotivu sochy Johna Hejduka.
ČVUT Praha

David Nývlt / Exerciční dům

Silnou stránkou tohoto projektu je jednoduchý čitelný půdorys, rozumné a vyvážené uspořádaní funkcí (lze-li těmito slovy hodnotit duchovní stavbu) a kvalitně vystavěný prostor, jenž je doplněný zručnou prací s přírodním světlem. Právě tato práce se světlem byla jednoznačným důvodem výběru tohoto projektu.Petr Nacházel / Nový hřbitov pro Prahu

Projekt „překopává“ dosavadní způsob pohřbívaní. Z městského hřbitova vytváří naprosto současnou architekturu. Architekturu!
Lucie Faturíková / Polyfunkční dům, Smíchov

Když sloupneme z domu reklamu a zůstane nám dům bez led-diody, možná vznikne další úlet doby - reakce na Komerční Banku, obraz dvou dob - předrevoluční a konzumní. I přes módnost domu nelze pochybovat o jeho kvalitě.
TU Liberec

Ondřej Busta / Athény - Hellenikon

Z obhájených projektů jsme velmi těžce vybírali, jelikož celý ročník zpracovával stejné, podle našeho mínění velmi nešťastne zvolené, téma: rozsáhle území Hellenikon - metropolitní park. Výběr padl na nejkultivovanější ze tří předložených řešení.
VŠUP Praha

Jakub Srpa / Obchodně společenské centrum, Velká Ohrada

Projekt výborným způsobem obohatil panelové sídliště, vtipně nabízí potenciálním developerům prostor pro nové aktivity, obyvatelům sídliště zvyšuje životní standard a zabývá se širokou škálou problémů na poli obchodu a služeb.VUT Brno

Lukáš Svoboda / Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně

Po pražské soutěži na návrh nové budovy Fakulty architektury ČVUT, jejíhož vítěze rozhodně nelze opatřit nálepkou „současná architektura“, oceňujeme pokus o nalezení výrazu, který by měl oslovit ne-architekty. Samotná školní budova se nevzdaluje příliš daleko od úrovně pražského oceněného návrhu – strohost materiálová a funkční koresponduje spíše s řešením pro administrativní budovu, než pro dům, který si architekt staví „pro sebe“.O projektu:
Koncepce a realizace: Centre for Central European Architecture

Kurátor fotografické části: Tomáš Pospěch

Design: Igor Kovačević, Yvette Vašourková

Grafický design: Petr Štěpán


Výstavu podpořil Státní fond kultury České republiky


-var-
S využitím podkladů CCEA

Snímky archiv CCEA

Komentáře

Načítám komentáře...