Stavby Vysočiny 2004

Stavby Vysočiny 2004

Stará radnice v Havlíčkově Brodě byla svědkem slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Stavba Vysočiny 2004. Třetí ročník regionální soutěže pořádalo Stavební sdružení Vysočina ve spolupráci s krajem Vysočina, krajskými reprezentacemi Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a...

Stará radnice v Havlíčkově Brodě byla svědkem slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Stavba Vysočiny 2004. Třetí ročník regionální soutěže pořádalo Stavební sdružení Vysočina ve spolupráci s krajem Vysočina, krajskými reprezentacemi Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Akce se konala pod záštitou senátora Petra Pitharta. Do soutěže, která si klade za cíl seznámení nejširší odborné i laické veřejnosti s úrovní architektury a stavebnictví na území kraje Vysočina, bylo přihlášeno 25 staveb (o 3 více než při loňském ročníku).Odborná porota pod vedením doc. Ing. akad. arch. Františka Pšeničky, CSc., z Fakulty architektury ČVUT, udělila vítězům jednotlivých kategorií šest titulů PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004 a jeden titul STAVEBNÍ DETAIL – STAVBA VYSOČINY 2004, dalších šest staveb bylo oceněno Čestným uznáním.


Na základě výsledků hlasování veřejnosti byl organizátory udělen titul CENA VEŘEJNOSTI –STAVBA VYSOČINY 2004.


Během slavnostního večera byly také předány finanční dary studentům, jejichž projekty na téma Zástavba ulice Pražská v Havlíčkově Brodě, nejvíce zaujali odbornou porotu. Soutěž studentů v projektování, ze středních stavebních škol z Vysočiny, je již tradiční doprovodnou akcí soutěže Stavba Vysočiny, kterou finančně podporuje kraj Vysočina a akciová společnost Pragoprojekt.Ceny předávali hejtman Miloš Vystrčil, zástupce hejtmana Marie Černá, poslanec Jan Kasal, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Miloslav Mašek a další hosté.


Další ročník bude vyhlášen na konci roku 2005. Přehled jednotlivých staveb je k dispozici na www.stavbavysociny.cz/soutez2004Výsledky dle jednotlivých kategorií

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Vstupní objekt firmy Sporten a.s., Nové Město na Moravě za velkorysé vytvoření vstupního objektu do výrobního areálu s účelným sloučením obchodně sportovního zařízení pro zaměstnance a širokou veřejnost. Dále je oceňováno nekonvenční architektonické řešení exteriéru a interiéru s využitím tradičních materiálů v dané lokalitě.

2. místo, Čestné uznání


Provozní budova MHA Humpolec - oprava a rekonstrukce, Humpolec za netradiční technické a architektonické řešení objektu ve stísněném prostoru a kvalitní provedení exteriéru a interiéru.


STAVBY URČENÉ K BYDLENÍ


1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004
Bytový dům B3, Třebíč, ul. Táborská za kultivované urbanistické řešení obytného souboru tvořeného jak bytovými tak rodinnými domy, včetně zařízení pro dopravu v klidu. Příznivý architektonický výraz bytového domu v daném prostoru včetně barevného řešení, solidní úroveň dispozičního řešení.2. místo, Čestné uznání
OS Jihlava, Špitálské Předměstí, 1. etapa - blok A za neotřelý architektonický výraz bytového domu velkého rozsahu, který dává dobrý předpoklad pro zdárné dotvoření navrhovaného obytného komplexu.

STAVBY DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ


1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004
Silnice I/38 Jihlava, obchvat za kvalitní provedení a vhodné začlenění do krajiny. Vytvořením vhodného krajinného reliéfu byla vyřešena účinná protihluková ochrana okolní nové bytové zástavby jednak zapuštěním vozovky a vytvořením objektu tunelu.2. místo, Čestné uznání


HANGÁR Letiště Jihlava-Henčov za kvalitní technické řešení otáčivé podlahy hangáru, které umožňuje účelné využití objektu na velice malé ploše. Zároveň se oceňuje citlivé hmotové i barevné řešení řídící věže.

STAVBY PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ


uděleny dvě 1. místa,titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004


Nová masná výroba - Kostelecké uzeniny, a.s. za zdárnou realizaci výrobního objektu velkého rozsahu s mimořádně náročnou technologií a střídmého architektonického výrazu.titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004
Výrobní hala č. 2 pro firmu Mayo, Jiřice u Humpolce za architektonické a mimořádně náročné technické řešení s nároky na kvalitu pracovního prostředí. Pozoruhodné je zvládnutí a provedení stavebně architektonického detailu včetně barevného řešení.2. místo, Čestné uznání


Výrobní areál firmy, Automatizační technika, Havlíčkův Brod za urbanistické začlenění do stávající zástavby s ohleduplným přístupem ke stávající vzrostlé zeleni. Oceňuje se přirozené pojetí a úměrnost měřítek hmot v daném prostředí.REKONSTRUKCE A OBNOVA


1. místo, titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004
Hotel Jelínkova vila, Velké Meziříčí za náročnou a citlivou rekonstrukci s přístavbou dvorního objektu k původní secesní vile. Pochvalu zaslouží ohleduplné, nápadité řešení interiérů původní secesní budovy při její proměně na hotelové zařízení včetně technického zázemí.2. místo, Čestné uznání


Rekonstrukce střediska Chaloupky, Kněžice za přeměnu původní lesovny na vzdělávací středisko rekonstrukcí původního objektu a přístavbou nového křídla, včetně obnovení původní konstrukce kleneb a krovů.ZAJÍMAVÝ ARCHITEKTONICKÝ, KONSTRUKČNÍ NEBO STAVEBNÍ DETAIL


1. místo, titul STAVEBNÍ DETAIL - STAVBA VYSOČINY 2004


Areál firmy Podzimek a synové s.r.o., Třešť za předvedení a realizaci komplexu stavebně architektonických detailů jak exteriérových tak interiérových v prostorách provozu stavební firmy.2. místo, Čestné uznání


Hasičská zbrojnice, Bratřice za lapidárně čistou architektonickou formu drobného objektu, včetně kvalitního řešení detailu.HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI1. místo, titul CENU VEŘEJNOSTI – STAVBA VYSOČINY 2004


Rekonstrukce nástupišť a kolejiště železniční stanice Přibyslav

Zdroj: Tisková zpráva

Komentáře

Načítám komentáře...