Soutěž na návrh úprav Václavského náměstí

Městská část Praha 1 spolu s Hlavním městem Prahou vyhlašuje urbanistickou a architektonickou soutěž na návrh úprav Václavského náměstí.Soutěž se vyhlašuje jako ideová a kombinovaná. Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení Václavského náměstí s důrazem na dopravní řešení...

Městská část Praha 1 spolu s Hlavním městem Prahou vyhlašuje urbanistickou a architektonickou soutěž na návrh úprav Václavského náměstí.

Soutěž se vyhlašuje jako ideová a kombinovaná. Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení Václavského náměstí s důrazem na dopravní řešení náměstí a přilehlého okolí. Soutěžní podmínky budou k disposici za zálohu ve výši 1000 Kč v Informačním centru Úřadu městské části Praha 1 od 1.8.2005. Lhůta k odevzdání soutěžních návrhů je do 31.10.2005.
Další informace na tel. 221097440, 221097446.
Zdroj: MHMP

Komentáře

Načítám komentáře...