Ruzyňský Terminál Sever otevřen

Ruzyňský Terminál Sever otevřen

Od 17. ledna 2006 je pro cestující otevřen nový Terminál Sever 2, který rozšířil letiště v Praze – Ruzyni.

Od 17. ledna 2006 je pro cestující otevřen nový Terminál Sever 2, který zařadil letiště v Praze na evropskou – Ruzyni po bok Londýna, Frankfurtu či Paříže. Vysoká míra bezpečnosti a pohodlí, moderní technologie a působivá architektura jsou hlavními klady stavby, která zvýší počet odbavených cestujících ze 6,5 na 10 miliónů ročně. Projekt v hodnotě 3,2 miliardy korun provedlo sdružení firem Skanska a Strabag od prosince roku 2003 do prosince 2005. Investorem bylo Letiště Praha.

Stavba terminálu byla neobyčejně rozsáhlá, denně tu pracoval až jeden tisíc lidí. Navíc probíhala za plného letištního provozu, což kladlo na všechny zúčastněné zvýšené nároky. Důkladně prověřila schopnosti našich odborníků a dnes jsem rád, že cestujícím můžeme předat moderní vstupní bránu do naší země,“ uvedl ředitel Divize pozemní stavitelství Čechy společnosti Skanska CZ Jiří Bažata.

Do budovy Terminálu Sever 2 se přesune hlavní letištní vchod a nová hala bude sloužit pro odbavení lidí cestujících do zemí Schengenské dohody. V prvním nadzemním podlaží se nachází odletová hala, ve druhém podlaží hala příletová. Stavba je koncipovaná tak, aby mohla být v příštích letech na jižní straně dále rozšířena, čímž by se kapacita letiště zvýšila až na 15 miliónů odbavených osob za rok. Terminál nabízí nové konferenční místnosti a další prostory určené pro VIP a obchodníky, pro cestující s dětmi atd. Ve veřejném i tranzitním prostoru je dostatečný počet obchodů a stravovacích míst, stejně tak se zvýší počet i úroveň odbavovacích míst pro letecké společnosti.

Terminál Sever 2 / interiéry

Terminál Sever 2 je největší, ne však jediná z nově vybudovaných částí letiště. Ústí sem také nový prst C, který cestující využijí k nástupu do letadel; pro příjezd k příletové hale bude sloužit nová silniční estakáda a s budovou stávajícího Terminálu Sever 1 novou halu propojuje tzv. spojovací objekt. Řada cestujících už do budovy nového terminálu měla možnost zavítat. Prst C a spojovací objekt měly termín dokončení o několik měsíců dříve, proto sdružení dodavatelů vedené společností Skanska vyšlo investorovi vstříc a propojením těchto částí s Terminálem Sever 2 v dřívějším termínu umožnilo již hotové objekty používat odděleně od pokračující stavby. Cesta z původní odletové haly přes spojovací objekt a část Terminálu Sever 2 k prstu C se otevřela 1. září 2005, tedy čtyři měsíce před dokončením celé stavby.

Terminál Sever 2 je v Česku svým rozsahem ojedinělá stavba. Jen střecha má rozpon 57 metrů. Při výstavbě haly použili specialisté společností Skanska a Strabag řadu unikátních postupů. Technologické zázemí terminálu tvoří jedny z nejmodernějších dostupných zařízení, neboť investor okamžitě reagoval na současnou bezpečnostní situaci. V podzemním podlaží terminálu je umístěna třídírna zavazadel s kapacitou dvacet miliónů kusů ročně. Projekt pamatuje i na současné potřeby dočasného ubytování žadatelů o azyl v České republice.

Terminál 2 Sever / interiéry

Odletová hala
Odletová hala se nachází ve druhém nadzemním podlaží, kam je možné vyjet po nové silniční estakádě. Do otevřeného prostoru odletové haly je vložena galerie vystupujícího třetího podlaží s kancelářemi leteckých společností. Galerie je přístupná z haly dvěma visutými schodišti a proskleným výtahem. Velké prosklené plochy a množství světlíků poskytují celému prostoru dostatek denního světla. Z odletové haly budou cestující procházet 15 metrů širokou chodbou do tranzitní haly, která leží částečně na třetím podlaží. Z ní budou eskalátory sjíždět do spodního podlaží, odkud vede přímý nástup do odletové části prstu C.

Příletová hala
Pod odletovou halou je umístěná hala příletová. Vedou sem tři vstupy z venkovního prostoru pod estakádou navazující na chodníky od zastávek pro autobusy. Z haly lze přes spojovací objekt jednoduše přejít do stávajícího terminálu. Do příletové haly ústí výstup z prostoru pro výdej zavazadel. Část příletové haly se nachází v prvním podzemním podlaží, kam budou cestující sváženi autobusy ze vzdálených stání letadel.

Celý objekt stojí na čtyři až devět metrů hlubokých pilotách. Jeho nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet doplněný o monolitické opěrné stěny. Jádra výtahových šachet a schodišť jsou vyzdívána keramickými bloky. Prosklené plochy odletové haly podporuje pomocná ocelová konstrukce umístěná uvnitř haly, která zajišťuje stabilitu prosklených stěn a zejména přenáší a rozkládá tlaky působené silným větrem. Uvnitř terminálu je monumentální schodiště z příhradových trubkových konstrukcí, úniková schodiště vně budovy tvoří ocelová konstrukce. Na střešní konstrukci byly použity širokorozponové ocelové příhradové nosníky. Při instalaci střešní konstrukce stavaři jednotlivě vyrobené vazníky nejprve rozřezali na tři části, poté dopravili na místo a zde opět svařili a přivařili k podporám.

Základní údaje o Terminálu Sever

Doba výstavby: prosinec 2003–prosinec 2005
Cena: 3,2 miliardy Kč
Investor: Letiště Praha
Architektonický návrh: Nikodem a partner
Rozměr objektu: 260 x 110 m
Obestavěný prostor:  546 000 m3
Celková podlažní plocha: 85 000 m2
Fasáda: 15 000 m2
Střechy:  30 000 m2
Rozpon odletové haly: 57 m
Pulty check-in: 66 ks
Transferové přepážky:  250 ks

Zdroj: Skanska; var  

Foto: archiv Skanska

Komentáře

Načítám komentáře...