Víceúčelová budova Liberec Plaza

Víceúčelová budova Liberec Plaza

V Liberci proběhla zajímavá architektonická souěž na řešení stavby víceúčelového objektu Liberec Plaza na Šaldově náměstí.

Architektonickou soutěž na zástavbu Šaldova náměstí již porota uzavřela. Společnost Plaza Centers, coby případný budoucí investor výstavby, s výsledky soutěže seznámí nadnárodní vedení své společnosti. Podle náměstka primátora Jiřího Veselky, projekt bude radě města předložen k rozhodnutí 7. března.

Soutěž na dostavbu centra Liberce / vítězný návrh
V uvedený den by měla být veřejnosti také zpřístupněna v prostorách Radničního sklípku výstava, jejíž expozici budou tvořit všechny soutěžní návrhy na architektonické řešení Šaldova náměstí. O konkrétním zahájení výstavy a jejím trvání budeme veřejnost včas informovat. Připomínáme, že záměrem společnosti Plaza Centers je na Šaldově náměstí vystavět moderní multifunkční komplex s parkováním a zelení . Pokud by radní města 7. března projekt neschválili, město nabídne plochu o 7 tisících čtverečních metrech dalším novým investorům.
Přinášíme aktuální výsledky soutěže a také vítězný návrh Richarda Černého, Diany Hockové, Radima Kousala a Josefa Panny.

O soutěži:
Druh soutěže: veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž
Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby víceúčelového objektu Liberec Plaza na Šaldově náměstí v Liberci. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického (tj. tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálovSoutěž na dostavbu centra Liberce / vítězný návrh ého) řešení stavby vyhovující vyhlašovateli soutěže a městu Liberec a zadat některému z autorů oceněných návrhů zpracování výkonových fází projektové dokumentace a dohledu nad jejich prováděním pro uvedenou stavbu na základě uzavřené smlouvy o dílo.
Soutěž probíhala od 1. 11. 2005 do 27. 1. 2006

Porota: řádní členové poroty závislí: ing. arch. Petr Doležal; ing. arch. Jaroslav Bílek; řádní členové poroty nezávislí: ing. arch. Jiří Suchomel; ing. arch. Petr Dostál; ing. arch. Rostislav Chitov (náhradník poroty závislý: ing. Martin Kodrle; náhradník poroty nezávislý: Ing. arch. Yaron Sapir

Ceny:Soutěž na dostavbu centra Liberce / vítězný návrh
1. cena - Richard Černý, Diana Hocková, Radim Kousal, Josef Panna, spolupráce: Jiří Březina, Pavel Novák, Milan Buchta, Jana Jachanová, Josef Škůrek
2. cena - Pavel Švancer, Pavel Vaněček
3. cena - neudělena
Odměna - Tomáš Dohnal, spoluautoři: Petra Osovská, Tomáš Hrubeš, Pavel Šlejhar
Zvláštní odměna - David Maštálka, Lenka Křemenová, Jakub Filip Novák, Milada Šnajdrová

 

 

S použitím podkladů vyhlašovatele a ČKA –var–

Komentáře

Načítám komentáře...