Objevte město pod městem

Objevte město pod městem

Pražské Ekotechnické muzeum pořádá od 28.6. do 1.7. akci Objevte město pod městem. Navštivte významnou stavební památku průmyslové architektury.

Víte kolik kilometrů kanalizačních chodeb a potrubí vede pod Prahou?
Víte, která významná osobnost našich dějin se podílela na výstavbě pražského kanalizačního
systému? Jak se čistí odpadní vody, než mohou být vypuštěny do Vltavy? Kolik kilo váží parní stroj
ve staré čistírně? K čemu se ve stokách používal "krasin"? Proč má Čechův most v pilířích otvory?
Co je to odlehčovací komora? Kdy byla v Praze vybudována úplně první podzemní stoka?
To vše a ještě více se dozvíte na výstavách připravených u příležitosti oslav 100 let pražské
kanalizace
ve staré čistírně odpadních vod - Ekotechnickém museu - od 28. června do 1. července.

Interiéry Ekotechnického muzea v Praze

Výstavy představí mimo jiné dobové fotografie a exponáty ze sbírek Ekotechnického
muzea, které dosud nebyly k vidění. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost obdivovat
náčiní, se kterým se pracovalo ve stokách nebo historický hygienický mobiliář - staré klozety,
nočníky, umyvadla a pod.. Po dobu oslav bude v Ekotechnickém museu i funkční model
Ústřední čistírny odpadních vod z roku 1960. Pro všechny návštěvníky jsou připraveny exkurze
do podzemních prostor. Prohlídková trasa bude u příležitosti jubilea výjimečně rozšířena.

Objevte město pod městem! / Program
28. června / středa / 10.00 – 17.00 / Ekotechnické museum, Papírenská 6, P6
Prohlídky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, spuštění parních strojů
ve staré čistírně.
29. června / čtvrtek / 10.00 - 17.00 / Ekotechnické museum, Papírenská 6, P6
Dětský den, speciální program, hry a soutěže pro děti (vhodné i pro školy)
/ 10.00 – 15.00 / Staroměstská radnice, Cizinecký vstup
Prohlídky hlavního kanalizačního uzlu pod věží orloje – vstup volný
30. června / pátek / 10.00 – 17.00 / Ekotechnické museum, Papírenská 6, P6
Ukázky moderní kanalizační techniky
1. července / sobota / 10.00 – 17.00 / Ekotechnické museum, Papírenská 6, P6
Stáhněte si leták k akci přímo zde (formát pdf)

Hlavní hala Ekotechnického muzea v Praze

O Ekotechnickém muzeu

Ekotechnické muzeum je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Stará čistírna byla součástí stokového systému budovaného v letech 1895-1906 podle projektu anglického inženýra W. H. Lindleye. Úkolem této pozoruhodné technické stavby bylo odstraňovat nečistoty z vody přivedené kanalizací, aby mohla být bez nebezpečí vypouštěna do Vltavy. Celá čistírenská technologie - česle, lapač písku i sedimentační nádrže - je ukryta v podzemí, které je dokonalou učebnicí práce s cihlou. Ve všech prostorách jsou mistrně provedeny klenby, výklenky, prostupy složitých ploch, chodby a stoky.

Čistírna byla projektována na připojení přibližně 400 tisíc obyvatel, takže po vzniku tzv. Velké Prahy ve 20. letech musela být rozšířena a zmodernizována. Projektová soutěž na zbudování nové čistírny z roku 1933 nebyla do začátku války vyhodnocena, a tak stará čistírna přesluhovala až do roku 1967. V tomto roce byla uvedena do provozu nová čistírna na sousedním Císařském ostrově. Po 61 letech služby tak zůstalo Lindleyovo dílo téměř bez využití. Teprve ke konci 80. let objevili opuštěný areál nadšenci, kteří započali s opravou zdejšího strojního vybavení. V roce 1991 se podařilo prosadit památkovou ochranu čistírny včetně technologického zařízení a poté založit Ekotechnické museum s cílem zpřístupnit tuto unikátní technickou památku veřejnosti a vybudovat zde postupně stálou musejní exposici. Museum, o jehož provoz se starají především dobrovolníci, bylo slavnostně otevřeno v září 1996 u příležitosti 90. výročí pražské kanalisace. Součástí prohlídek jsou exkurse do kanalisačních katakomb v podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, je kromě dodnes funkčních čerpacích soustrojí umístěna sbírka modelů parních strojů. Další exponáty jsou k vidění na pozemku muzea.

Více infromací na www.ekotechnickemuseum.cz

Foto: Ekotechnické muzeum Praha

Zdroj: Ekotechnické muzeum Praha

Komentáře

Načítám komentáře...