BYTOVÁ POLITIKA - ZÁKONY

Zákony, nařízení č.52/1966 Sb., Zákon o osobním vlastnictví k bytům; oblasti úpravy: zastoupení v občanském právu, výkon rozhodnutí, exekuce v občanskoprávním řízení, evidence - katastr nemovitostí; - schválen NS: 30.6.1966; - účinnost od: 1.9.1966 (72/1994 Sb.). č.6/1978 Sb., Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č...

Zákony, nařízení

č.52/1966 Sb., Zákon o osobním vlastnictví k bytům; oblasti úpravy: zastoupení v občanském právu, výkon rozhodnutí, exekuce v občanskoprávním řízení, evidence - katastr nemovitostí;
- schválen NS: 30.6.1966;
- účinnost od: 1.9.1966 (72/1994 Sb.).
č.6/1978 Sb., Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č.52/1966 Sb. o osobním vlastnictví k bytům.
č.297/1992 Sb., Zákonné opatření FS ČSFR, kterým se doplňuje zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a mění a doplňuje zákon č.52/1966 Sb. o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č.30/1978 Sb.
- schváleno: 20.5.1992;
- účinnost od: 23.6.1992.

č.585/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor; oblasti úpravy: orgány samosprávy měst a obcí, základní územní samosprávné celky, hospodaření s byty a nebytovými prostory, ceny, obchodní přirážky a srážky, tvorba cen, tarify, nájemné;
- schváleno: 22.12.1990;
- účinnost od: 1.1.1991;
- zrušeno: 1.10.1995 (187/1995 Sb.).

č.283/1990 Sb., Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví; oblasti úpravy: bydlení, byty, ochrana nemovitých kulturních památek;
- schváleno: 19.6.1990;
- účinnost od: 9.7.1990;
- zrušeno: 1.5.1994 (72/1994 Sb.).

č.15/1992 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu (Touto vyhláškou se mění a doplňuje vyhláška č.60/1964 Sb.); oblasti úpravy: služby spojené s užíváním bytu, nájemné;
- schváleno: 23.12.1991;
- účinnost od: 16.1.1992;
- zrušeno: 1.1.1994 (176/1993 Sb.).
č.540/1991 Sb., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor; novela zákona;
- schváleno: 10.12.1991;
- účinnost od: 20.12.1991.
č.187/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o zrušení regulace nájemného z nebytových prostor;
- schváleno: 9.8.1995;
- účinnost od: 1.10.1995.

č.42/1992 Sb., Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech; oblasti úpravy: mj.finanční pomoc bytové výstavbě, hospodaření s byty a nebytovými prostory, bytová družstva, stavební bytová družstva, vlastnictví bytů a nebytových prostor, smlouva o převodu anebo nájmu jiné nemovitosti.
- schváleno: 21.12.1991;
- účinnost od 28.1.1992.
č.297/1992 Sb., Zákonné opatření FS ČSFR, kterým se doplňuje zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a mění a doplňuje zákon č.52/1966 Sb. o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č.30/1978 Sb.;
- vydáno: 20.5.1992;
- účinnost od: 23.6.1992.

č.176/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu;
- schváleno: 17.6.1993;
- účinnost od: 1.1.1994.
č.30/1995 SB., Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná z užívání bytu (Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku MF č.176/1993 Sb.);
- schváleno: 8.2.1995;
- účinnost od: 1.7.1995.
č.274/1995/Sb., Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění.(Tato vyhláška mění předchozí vyhlášku č.176/1993 Sb.).
- schváleno: 13.11.1995;
- účinnost od: 1.1.1996.
č.86/1997 Sb., Vyhláška MF, kterou se mění a doplňuje vyhláška MF č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů;
- schváleno: 15.4.1997;
- účinnost od: 30.4.1997.

č.319/1993 Sb., Zákon o příspěvku na nájemné; oblasti úpravy: sociální péče, sociální pomoc, nájemné, zabezpečení ve stavu nouze, životní minimum;
- schváleno: 9.12.1993;
- účinnost od: 1.1.1994;
- zrušeno: 1.1.1996.
č.109/1995 Sb., Zákon o příspěvku na nájemné (novela);
- schváleno: 25.5.1995;
- účinnost od: 1.7.1995;
- zrušeno: 1.1.1996 (117/1995 Sb.).

č.72/1994 Sb., Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů); oblasti úpravy: daň z dědictví a darování, poplatky správní, převody vlastnictví a práva hospodaření, smlouvy o převodech vlastnictví a užívání, předmět a meze osobního vlastnictví, byt, podílové spoluvlastnictví, společná výstavba domu, hodspodaření s byty a nebytovými prostory, bytová družstva, stavební bytová družstva, vlastnictví bytů a nebytových prostor aj.;
- schváleno: 24.3.1994;
- účinnost od: 1.5.1994.

č.178/1994 Sb., Vyhláška ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů;
- schváleno: 25.8.1994;
- účinnost od: 1.11.1994;
- zrušeno: 1.1.1998 (279/1997 Sb.).

č.244/1995 Sb., Nařízení vlády ČR stanovující podmínky státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby;
- schváleno: 11.10.1995;
- účinnost od: 26.10.1995;
č.70/1998 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č.244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č.276/1996 Sb.; oblasti úpravy: finanční pomoc bytové výstavbě, státní úvěrová politika, dotace, subvence;
- schváleno: 23.2.1998;
- účinnost od: 1.7.1998;

č.85/1997 Sb., Vyhláška MF o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů;
- schváleno: 8.4.1997;
- účinnost od: 1.10.1997;

č.148/1997 Sb., Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu; s účinností od 1.7.1997; oblasti úpravy: individuální bytová výstavba, rodinné domky, rekreační chaty, finanční pomoc bytové výstavbě, smlouva o půjčce;
- schváleno: 12.6.1997;
- účinnost od: 1.7.1997.

č.149/1997 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby; oblasti úpravy: individuální bytová výstavba, rodinné domky, rekreační chaty, finanční pomoc bytové výstavbě, zástavní právo, hypotéka, státní úvěrová politika, dotace, subvence;
- schváleno: 12.6.1997;
- účinnost od: 1.7.1997.

č.170/1998 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č.248/1997 Sb.
- schváleno: 27.5.1998
- účinnost od: 27.5.1998.

č.211/1998 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů;
- schváleno: 12.8.1998;
- účinnost od: 12.8.1998.

č.98/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
- novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu - jejím cílem je podpora bytové výstavby; Novela umožní v některých případech bezplatné vynětí stavební parcely ze zemědělského půdního fondu;
- schválena Senátem: 29.4.1999;
- účinnost od: 29.4.1999.

č.97/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplŇují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů;
- Novela zákona o vlastnictví bytů - má zabránit možné lik

Komentáře

Načítám komentáře...