HYPOTEČNÍ ÚVĚRY KOMERČNÍ BANKY

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY KOMERČNÍ BANKY

Hypoteční úvěry jsou nejdostupnější od doby, kdy se začaly poskytovat, a to díky poklesu úrokových sazeb a státní podpoře na pořízení vlastnického bydlení. Přijďte si vybrat některý z hypotečních produktů Komerční banky, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám a finančním možnostem. Komerční banka nabízí...

Hypoteční úvěry jsou nejdostupnější od doby, kdy se začaly poskytovat, a to díky poklesu úrokových sazeb a státní podpoře na pořízení vlastnického bydlení. Přijďte si vybrat některý z hypotečních produktů Komerční banky, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám a finančním možnostem.

Komerční banka nabízí:

 • hypoteční úvěr

 • překlenovací hypoteční úvěr

 • předhypoteční úvěr

 • doplňkový úvěr


 • Hypoteční úvěr až pro čtyři osoby
  Nejčastěji o hypoteční úvěr žádá jednotlivec či manželé. V případě mladých rodin, samostatně výdělečně činných osob se však může stát, že jejich příjmy nebudou dostatečné pro splácení hypotečního úvěru v takové výši, která by jim umožnila pořízení vybrané nemovitosti. V tomto případě mohou využít následující alternativu financování pomocí hypotečního úvěru.

  Podáním jedné žádosti o hypoteční úvěr mohou být žadateli, respektive spolužadateli až čtyři fyzické osoby - občané, kteří představují maximálně dvě domácnosti, a to v kombinaci:
 • Rodiče (manžel, manželka) a jedno zletilé dítě (v případě existence manželství i s manželem).

 • Žadatelé bez příbuzenského vztahu, příp. v jiném vztahu než rodiče a děti (v případě existence manželství i s manžely či druh/družka).


 • Příjmy všech spolužadatelů se při posuzování žádosti o úvěr sčítají, čímž je zpravidla možné dosáhnout většího objemu volných prostředků použitelných ke splácení a potažmo tedy i vyšší částky úvěru.

  Expresní hypoteční úvěr
  Komerční banka nabízí možnost využít expresní vyřízení hypotečního úvěru do sedmi pracovních dnů od data podání žádosti o úvěr. Lhůta je počítána ode dne, kdy banka obdrží spolu s žádostí kompletní doklady potřebné k vyřízení úvěru. Ocenění nemovitosti v tomto případě vypracovává pracovník banky.

  U dosud nepojištěných nemovitostí banka nabízí v rámci vyřízení expresního hypotečního úvěru kromě ocenění i možnost uzavření pojištění nemovitosti u Komerční pojišťovny, a.s. Klient nemusí vyplňovat žádné tiskopisy, navštěvovat pojišťovnu či zajišťovat přístup do nemovitosti z titulu pojištění. Pojistnou smlouvu obdrží spolu se smlouvou o hypotečním úvěru. Rovněž vinkulaci pojistného plnění provede Komerční pojišťovna automaticky.

  Odpočet úroků od základu daně
  Zaplacené úroky z hypotečního úvěru lze, za předpokladu, že byl použit na financování bytových potřeb poplatníka, odečíst od základu daně z příjmů, a to až do výše 300 000 Kč u poplatníků v téže domácnosti. Tzn., že pokud bude hypoteční úvěr poskytnut čtyřem osobám, budou odpočet úroků od základu daně uplatňovat 2 domácnosti, může každá z nich snížit základ daně o 300 000 Kč. Při posuzování bonity klienta může banka o takto „uspořené“ prostředky navýšit příjmy klienta.

  Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům
  K podpoře výstavby a pořízení bytových domů, rodinných domů nebo bytů financovaných z hypotečních úvěrů se poskytuje ze státního rozpočtu podpora ke splátce hypotečního úvěru ve výši až čtyř procent dle podmínek upravených nařízením vlády 244/1995 Sb. ve znění p.p.

  Kdy lze hypoteční úvěr čerpat
  Hypoteční úvěr lze vyřídit na kterékoliv pobočce Komerční banky. Pracovníci banky ochotně poskytnou informace o obchodních podmínkách hypotečních úvěrů, poradí a navrhnou nejvhodnější způsob financování bydlení. Na základě informací o příjmech klienta, výdajích, hodnotě zajištění a záměru se klient již při první návštěvě dozví výši hypotečního úvěru, kterou by mohl získat a výši pravidelných měsíčních splátek.

  Pokud klient úspěšně vyhověl všem podmínkám a úvěr je mu bankou schválen, neznamená to ještě, že ihned po podpisu smlouvy o hypotečním úvěru může úvěr čerpat. Vlastní akt čerpání úvěru je uskutečněn v závislosti na tom, jak rychle klient dodá do banky dokumenty potřebné pro čerpání hypotečního úvěru. V tomto případě je třeba předložit smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti s vyznačením povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí a výpis z katastru nemovitostí se zapsaným zástavním právem zajišťujícím pohledávku banky.

  Hypoteční úvěry jsou vyřizovány po předložení všech potřebných dokumentů přibližně do 2 týdnů. Samozřejmostí je ze strany banky naprostá diskrétnost.

  Hypoteční úvěr umožňuje:
  - využít poměrně úrokových sazeb, které Komerční banka nabízí
  - rozložit dluh na delší časové období a tím snížit splátky,
  - pořídit bydlení v současných cenách bez nutnosti dlouhodobého spoření,
  - možnost získat státní finanční podporu a uplatnit odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmu.

  Bližší informace získáte ve všech pobočkách a na stránkách Komerční banky

  Komentáře

  Načítám komentáře...