Změny v podmínkách pro poskytování meziúvěrů u Českomoravské stavební spořitelny

Během první poloviny letošního roku již několikrát významným způsobem Českomoravská stavební spořitelna upravila podmínky pro poskytování úvěrů a meziúvěrů. Další změny proběhly k prvnímu červenci. Podíváme se tedy jaké změny od 1. července u ČMSS nastaly. Změna výše hodnotícího čísla pro zařazení do rizikové...

Během první poloviny letošního roku již několikrát významným způsobem Českomoravská stavební spořitelna upravila podmínky pro poskytování úvěrů a meziúvěrů. Další změny proběhly k prvnímu červenci. Podíváme se tedy jaké změny od 1. července u ČMSS nastaly.Změna výše hodnotícího čísla pro zařazení do rizikové skupiny I. – malé riziko:

ČMSS nedávno přistoupila k vytvoření tří rizikových skupin, které zohledňují míru rizika při poskytování úvěrů a meziúvěrů. Zařazení do určité rizikové skupiny má vliv na podmínky pro výpočet bonity klienta a stanovení požadovaného zajištění poskytovaného úvěru nebo meziúvěrů. Mezní hodnoty hodnotícího čísla pro přechod mezi rizikovou skupinou II. (střední riziko) a I. (malé riziko) byly nově stanoveny tak, aby výhodnější podmínky pro zajištění a nižší rezerva platily pro širší cílovou skupinu klientů ČMSS.Změna úrokových sazeb u meziúvěrů: snížení a zjednodušení

ČMSS snížila úrokové sazby u meziúvěrů. Současně došlo k zjednodušení stanovením shodných hodnotících čísel pro určení výše úrokové sazby a pro zařazení do jednotlivých rizikových skupin.Nově platné úrokové sazby u meziúvěrů (podle jednotlivých typů):
Typ meziúvěru
HČ podle varianty
Úroková sazba p.a.

MÚ 50 % a MÚ 30 %
50 a vyšší (Rychlá)
30 a vyšší (Standardní)
22 a vyšší (Dlouhodobá)

6,5 p.a.

MÚ 50 % a MÚ 30 %
20 – 49,999 (Rychlá)
12 – 29,999 (Standardní)
10 – 21,999 (Dlouhodobá)
7,5 %
MÚ 50 % a MÚ 45 %
0 – 19,999 (Rychlá)
0 – 11,999 (Standardní)
0 – 9,999 (Dlouhodobá)
8,0 %
MÚ 30 %
0 – 19,999 (Rychlá)
0 – 11,999 (Standardní)
0 – 9,999 (Dlouhodobá)
8,5
MÚ 20 % - privatizace
Není rozhodující
7,25 %-ČMSS-

Komentáře

Načítám komentáře...