Česká hypotéka versus hypotéky EU

Hypoteční trh prožívá v posledních letech období mimořádného růstu. A to jak u nás v České republice, tak i v Evropské unii. České úrokové sazby neustále pokořují historická minima, počty i objemy poskytnutých hypotečních úvěrů stále rostou. Jak tedy vypadá česká hypotéka ve srovnání s hypotékou zemí Evropské...

Hypoteční trh prožívá v posledních letech období mimořádného růstu. A to jak u nás v České republice, tak i v Evropské unii. České úrokové sazby neustále pokořují historická minima, počty i objemy poskytnutých hypotečních úvěrů stále rostou. Jak tedy vypadá česká hypotéka ve srovnání s hypotékou zemí Evropské unie?

Porovnávat hypoteční úvěry není vůbec snadné. Jedná se o složité finanční produkty s velmi rozdílnými charakteristikami, které se navíc v jednotlivých zemích vyvíjely v různých podmínkách, a stojí tak dokonce mnohdy na odlišných základech. I přes to, že v současné době dochází k hromadné harmonizaci a sjednocování systému v rámci EU, stále neexistuje společná globální úprava a hypotéky jsou tak i nadále spíše v kompetenci jednotlivých členských států EU.

Přesto existuje mnoho společných aktivit a institucí, které se snaží o překonávání bariér, větší průhlednost a dokonalejší konkurenci na celoevropské bázi. Jednou z nejdůležitějších je Evropská hypoteční federace (European mortgage federation, EMF) založená v roce 1967, která sdružuje národní bankovní asociace všech členských států, Norska a Švýcarska, a jejímž přidruženým členem je (vedle Polska, Maďarska a Rumunska) od 1. ledna 2002 i Česká bankovní asociace. EMF představuje 70 % celkového evropského hypotečního trhu a má za úkol zastupovat zájmy svých členů na evropské úrovni.

Jakýsi společný postup je totiž v této oblasti nesmírně důležitý a jeho včasné zachycení bude zásadní i pro naši republiku. Stále se prohlubující integrace, rozpouštění překážek jednotného trhu a hromadná globalizace ani nikomu nedovolí, aby zůstal stranou. V současné době se proto prosazují především snahy o překonání problému nestejných transakčních nákladů na hypotéky v jednotlivých zemích, o zlepšování a sjednocování systému informování klienta, což by mělo vést ke zvýšení konkurence, nikoliv však k uniformitě jednotlivých produktů apod.

Překonání bariér by mělo zaručit lepší a plynulejší fungování evropského trhu hypoték, který už v současné době činí více než 3,9 trilionu eur (údaj z roku 2001), představuje tak téměř 40 % evropského HDP a stále roste. Během posledních deseti let se objem všech nesplacených hypotečních půjček zdvojnásobil a každoročně rostl přibližně o osm procent.

Největší podíl na objemu všech nesplacených hypotečních úvěrů má v Evropě Německo. V této nejlidnatější zemi EU s více než 82 miliony obyvatel si jednotlivé subjekty od finančních institucí půjčily více než 1,1 trilionu eur. Další v pořadí je pak Velká Británie s více než 950 biliony eur, pak možná trochu překvapivě Nizozemsko s přibližně 300 biliony eur a teprve po něm Francie se sumou jen o málo menší.

Objem nesplacených hypotečních úvěrů v Evropě (2001, miliony eur)


Zdroj: Evropská hypoteční federace

V tomto směru má Česká republika ještě co dohánět. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj bylo od počátku činnosti hypotečních bank v roce 1995 poskytnuto „pouze“ 56 324 hypotečních úvěrů s celkovou smluvní jistinou něco málo přes 97 miliard Kč (což je pro srovnání přibližně 3,2 mld. eur). Není tedy pochyb, že bude ještě nějakou dobu trvat, než se Česká republika dostane na takové sumy, které by vzhledem k její rozloze a počtu obyvatel lépe odpovídaly poměrům v EU.

Hypoteční úvěry v ČR

 
CELKEM k 30.6.2002
leden - červen 2001
leden - červen 2002
CELKEM - počet
56 324 ks
6 029 ks
9 577 ks
CELKEM - smluvní jistina
97,13 mld. Kč
9,47 mld. Kč
13,89 mld. Kč
Občanům - počet
53 132 ks
5 774 ks
9 322 ks
Občanům - smluvní jistina
53,70 mld. Kč
6,03 mld. Kč
10,01 mld. Kč
Podnikům - počet
2 636 ks
180 ks
201 ks
Podnikům - smluvní jistina
38,42 mld. Kč
2,80 mld. Kč
3,17 mld. Kč
Municipalitám - počet
556 ks
75 ks
54 ks
Municipalitám - smluvní jistina
5,00 mld. Kč
0,64 mld. Kč
0,71 mld. Kč

Zdroj: MMR ČR


Ještě lepším ukazatelem potenciálu České republiky na hypotečním trhu jsou však údaje, které vyjadřují objem hypoték v poměru k celkovému HDP státu. V rámci Evropské unie byl tento poměr v minulém roce takřka čtyřicetiprocentní, ovšem například v Dánsku činil dokonce 70 %, v Nizozemsku přes 65 % a v Německu přibližně 55 %. Statistiky ukazují, že v České republice v roce 2000 představoval objem hypoték pouze 2,2 % HDP (stejně jako v Maďarsku, v sousedním Polsku pak 1,5 % a na Slovensku 0,2 %). V roce 2001 se pak sice podle slov Jana Sadila z Českomoravské hypoteční banky zvýšil přibližně na 3,8 %, ovšem v evropském kontextu je to stále velmi málo.

Podíl objemu hypoték na HDP zemí EU (2001, procenta)

Komentáře

Načítám komentáře...