Stavební spoření: Pozor na nové podmínky!

Stavební spoření: Pozor na nové podmínky!

Podzim přinesl spoustu změn ve stavebním spoření. Některé se dotknou pouze těch, kteří si stavební spoření teprve chtějí založit, jiné však budou mít vliv také na již uzavřené smlouvy. Víte už, jestli se náhodou netýkají i vás? Stavební spořitelny se do toho konečně pořádně opřely. Jako by chtěly dokázat, že mají...

Podzim přinesl spoustu změn ve stavebním spoření. Některé se dotknou pouze těch, kteří si stavební spoření teprve chtějí založit, jiné však budou mít vliv také na již uzavřené smlouvy. Víte už, jestli se náhodou netýkají i vás?

Stavební spořitelny se do toho konečně pořádně opřely. Jako by chtěly dokázat, že mají plné právo na vysokou podporu ze strany státu a že právě ony mohou být při řešení špatné bytové situace v České republice tím nejlepším prostředkem. Jako by chtěly konečně zatnout tipec všem nepohodlným kritikům, kteří tvrdí, že stavební spoření je dnes u nás pouze tím nejvýhodnějším zhodnocováním peněz a de facto jen nespravedlivě přerozděluje peníze daňových poplatníků. (Chcete-li se o státní podpoře bydlení dozvědět více, čtěte článek Státní podpora bydlení – Kdo vyhraje? )

Co je tedy nového? Tak především, z dlouhodobého hlediska neustále klesají výhody klientů, kteří pouze spoří, a na druhou stranu neustále rostou výhody těch, kteří si berou úvěr. Konkrétněji řečeno, klesají úroky z vkladů, programově se zmenšují poslední pozůstatky skupiny klientů, kteří si nevzali úvěr a jsou za to úrokově zvýhodněni, a zároveň klesají úroky z řádných i překlenovacích úvěrů; úvěry jsou celkově dostupnější, snižují se potřebné akontace pro jejich získání a jsou vytvářeny nové tarify, které těmto trendům vyhovují.

Ne že by to spořitelny všechno dělaly jen proto, aby si zachovaly přízeň státu… Současné trendy samozřejmě plně odpovídají vývoji na mezibankovním trhu. Tady se úrokové sazby již dlouhou dobu pohybují hluboko pod hranicí sazeb, které donedávna nabízely stavební spořitelny, a tak byla situace z dlouhodobého hlediska neudržitelná.

Spořitelny dosud udávaly výši svých úrokových sazeb ve Všeobecných obchodních podmínkách, které musí být ze zákona schvalovány Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. To znamená, že jejich změna byla vždy o toto schvalování komplikovanější. Proto si nyní spořitelny uvolnily ruce a v nových Všeobecných obchodních podmínkách (k letošnímu podzimu je zatím změnilo 5 ze 6 stavebních spořitelen) již konkrétní výši úrokových sazeb neuvádějí - s tím, že tyto sazby budou uváděny až přímo ve smlouvách. Spořitelny tak mohou pružněji reagovat na situaci na trhu a úrokové sazby mohou měnit bez celkové změny Všeobecných obchodních podmínek.

To ovšem neznamená, že by se teď klient ocitl v méně jisté situaci než dříve. Úrokové sazby, které bude mít uvedeny ve smlouvě, budou i nadále platit po celou dobu spoření, příp. splácení úvěru. Stejně tak se nemusejí ničeho obávat stávající klienti (kteří uzavřeli smlouvy ještě před změnami Všeobecných obchodních podmínek) – pro ně i nadále platí Všeobecné obchodní podmínky, které platily v době uzavření jejich smlouvy. Změnu to představuje skutečně pouze pro spořitelnu, která bude moci snáze upravit úrokové sazby pro klienty nové.

Stávající klienti, a zvláště pak ti, kteří stihli smlouvu uzavřít ještě podle podmínek zvýhodňujících úrokově klienty, kteří si neberou úvěr, však mohou pocítit jinou změnu. Spořitelny by se rády podobných smluv co nejdříve zbavily (jsou pro ně při současné výši úrokových sazeb příliš nákladné), a proto většina z nich omezila u těchto smluv možnost navyšování cílových částek a znemožnila tak klientům spořit za dřívějších výhodných podmínek donekonečna (člověk by totiž po pěti letech nemusel spoření ukončit, mohl by si pouze navýšit cílovou částku a na stávající smlouvu s vysokými úroky spořit další a další roky).

A tak pokud chce takový člověk zvýšit cílovou částku, musí buď přejít na nový tarif (tak je tomu u Lišky (ČMSS) či u Hypo stavební spořitelny) nebo musí zároveň požádat o úvěr (Wüstenrot). Umožněno mu to s nejvyšší pravděpodobností nebude ani u Buřinky (SS ČS) a navíc, tam je mu celé spoření s příznivým úrokem znepříjemněno dvojnásobným poplatkem za vedení účtu (400 Kč/rok). Na druhou stranu Raiffeisen stavební spořitelna a Modrá pyramida (VSS KB) by klientům se staršími smlouvami při zvyšování cílové částky neměly dělat problémy.

A jak vypadají zmiňované nové tarify? Pokud chcete spořit s Liškou (ČMSS) , můžete si od 1. listopadu vybrat mezi dvěma tarify a u každého potom ze dvou variant (dosud existovaly pouze tři různé varianty). Pro ty, kdo chtějí především spořit, je určen tarif Klasik s úroky ze vkladů 3 % a úroky z úvěru 5,5 %. Ti, kdo touží hlavně po levném úvěru, pak mohou zvolit tarif Invest s úroky ze vkladů 2 % a úroky z úvěru 4,8 %. Pro přidělení úvěru v obou tarifech bude klientovi stačit naspořit 40 % cílové částky (oproti bývalým 50 %), zvolit může rychlou nebo standardní variantu (byla zrušena dlouhodobá varianta).

Člověk však musí vybírat pečlivě, protože přechod mezi tarify spořitelna neumožňuje. Pouze klienti se smlouvami uzavřenými před 1. listopadem mohou nyní v případě zájmu přejít na tarif Klasik, nikoliv však na tarif Invest.

K 1. listopadu upravila své tarify i Hypo stavební spořitelna. Tady můžete taktéž vybírat ze dvou možností, z nichž jedna je určena spíše pro zájemce o spoření a druhá spíše pro zájemce o úvěr. Zvolíte-li první možnost, budou se vám vklady úročit 2 % a úvěr dostanete za 4,9 %. Budete-li však spořit dostatečně dlouho (nad 5 let) a získáte-li dostatečně vysoké hodnotící číslo, můžete při nečerpání úvěru získat další úrokové bonusy až ve výši 2 %. To znamená, že za těch nejlepších podmínek můžete de facto získat úrok až 4 %.

Požádáte-li o možnost druhou, vklady se vám budou úročit pouhým 1 %, zato úvěr dostanete již za rekordních 3,9 %. Ať už zvolíte kteroukoli variantu, můžete si při placení poplatku za uzavření smlouvy připlatit 0,6 % cílové částky (1,8 % proti standardním 1,2 %) a zajistit si tak garanci dodatečného úrokového zvýhodnění při nečerpání úvěru ve výši 1 % z cílové částky a při čerpání úvěru možnost bezplatného navýšení cílové částky až na dvojnásobek. V obou případech vám stejně jako u Lišky k přidělení úvěru bude stačit naspořených 40 % cílové částky.

Třetí spořitelnou, která změnila své Všeobecné obchodní podmínky k 1. listopadu, je Raiffeisen stavební spořitelna. Ta zachovala své čtyři tarify – dva vhodnější pro spoření a dva pro úvěry. Ovšem jako předchozí spořitelny i ona snížila úročení: v „úvěrových“ tarifech Domov a Obnova dostanete úvěr při úrokové sazbě 4,9 % a vklady se vám budou úročit 2 %, zatímco při tarifech Jistota a Budoucnost (zvýhodněný tarif pro mladé) máte možnost při nečerpání úvěru získat úrokové zvýhodnění 1 %, úvěr pak dostanete za stejných podmínek, tedy při úroku 4,9 %. Zvolíte-li tarif Jistota či Budoucnost, můžete kdykoliv přejít na jakýkoliv z ostatních tarifů, ovšem tarify Domov a Obnova můžete měnit pouze vzájemně.

O něco dříve provedly změny Všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny Wüstenrot (k 1. říjnu) a Buřinka (SS ČS – k 1. září). U Wüstenrotu můžete v současné době uzavřít smlouvu s úročením vkladů 2 % nebo 3 % a dle toho vám potom bude poskytnut úvěr s úrokem 5 % nebo 6 %. Pokud nebudete čerpat úvěr a u této spořitelny vydržíte celých 7 let, může vám být navíc připsán bonus ve výši 40 % připsaných úroků. Pokud jde o akontaci, její výše (4

Komentáře

Načítám komentáře...